Vedenie účtu

zadarmo

Úrok

2,5 %

Pripisovanie úrokov

mesačne

Informácie o produkte

 • Garantovaná výška úrokovej sadzby počas celej doby viazanosti
 • Možnosť automatického obnovovania vkladu
 • Vedenie účtu v mene EUR, USD, CZK alebo HUF
 • Jednoduché založenie cez internet banking
 • Voliteľná doba viazanosti na 7 alebo 14 dní, alebo 1, 3, 6, 12 mesiacov
 • Minimálny vklad 350 eur
 • Ochrana vkladu do 100 000 eur Fondom na ochranu vkladov

Podmienky a doklady

 • Vek 18 rokov
 • Občiansky preukaz, prípadne vstup do internetového bankovníctva UniCredit Bank, ak ste klientom banky
 • Spôsobilosť na právne úkony
Detail produktu Skryť

Vedenie účtu

zadarmo

Úrok

3 %

Pripisovanie úrokov

po ukončení viazanosti alebo ročne

Informácie o produkte

 • Pri vkladoch s viazanosťou na 24 mesiacov a aktívnom využívaní Užitočného účtu získate odmenu navyše
 • Možnosť sledovať pohyby na účte cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu
 • Možnosť zmeniť viazanosť vkladu od najbližšieho dňa obnovy
 • Úroky vyplácané ku dňu obnovy – pripísané k úsporám, vyplatené v hotovosti alebo poslané na vami vybraný osobný účet
 • Váš vklad je chránený vďaka Zákonu o ochrane vkladov

Podmienky a doklady

 • Občiansky preukaz
 • Vek nad 18 rokov
 • Spôsobilosť na právne úkony
Detail produktu Skryť

Vedenie účtu

zadarmo

Úrok

1,7 %

Pripisovanie úrokov

po ukončení viazanosti

Informácie o produkte

 • Peniaze kedykoľvek k dispozícii
 • Bez poplatkov
 • Garantovaná výška úrokovej sadzby počas celej doby viazanosti

Podmienky a doklady

 • Občiansky preukaz
 • Vek nad 18 rokov
 • Spôsobilosť na právne úkony
Detail produktu Skryť

Vedenie účtu

zadarmo

Úrok

1,7 %

Pripisovanie úrokov

ročne

Informácie o produkte

 • Zvýhodnené úroky
 • Jednoduché založenie bez poplatku a vedenie zdarma
 • Voliteľná doba viazanosti na 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, alebo 48 mesiacov
 • Možnosť vkladu až v 4 menách (EUR, CZK, GBP, USD)

Podmienky a doklady

 • Občiansky preukaz
 • Vek nad 18 rokov
 • Spôsobilosť na právne úkony
Detail produktu Skryť

Vedenie účtu

zadarmo

Úrok

od 0,01 % do 0,1 % %

Pripisovanie úrokov

k termínu splatnosti vkladu

Informácie o produkte

 • Jednoduché založenie bez poplatku a vedenie zdarma
 • Možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti
 • Voliteľná doba viazanosti na 1, 3, 6, 12, 24, alebo 36 mesiacov

Podmienky a doklady

 • Vek 18 rokov
 • Občiansky preukaz
 • Spôsobilosť na právne úkony
Detail produktu Skryť

Ako teda zarábame peniaze?

Od našich partnerov dostávame kompenzáciu. S niektorými z nich máme uzatvorené zmluvy a ich služby môžete využívať podľa vlastného uváženia, pretože hoci za ne dostávame kompenzáciu, nevznikajú vám žiadne dodatočné náklady. Naše partnerstvá môžu ovplyvniť, ktoré produkty recenzujeme a o ktorých píšeme, ale v žiadnom prípade to neovplyvňuje naše odporúčania alebo rady. Partnerské spoločnosti nám nemôžu platiť za priaznivé recenzie svojich produktov alebo služieb.

Informácia o poradí ponúk

Predvolené zoradenie ponúk zohľadňuje kombináciu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov, ako aj obľúbenosť produktov. Mechanizmus zoraďovania neustále aktualizujeme s cieľom zlepšiť kvalitu našich služieb. Viac informácií o zoradení ponúk vrátane zoznamu hlavných parametrov, dôvodov ich výberu a možností ovplyvnenia zoradenia nájdete tu.

Informácie o poskytovateľoch služieb

Všetky finančné produkty, ktoré porovnávame, poskytujú podnikateľské subjekty. Jednotliví poskytovatelia finančných služieb, ktoré porovnávame alebo sprostredkovávame, sú zároveň skutočnými poskytovateľmi týchto služieb ako tretie strany. Zákazník je preto vo vzťahu k nim v pozícii spotrebiteľa a môže uplatniť všetky práva spotrebiteľa zaručené zákonom. Za zabezpečenie práv spotrebiteľa je zodpovedný poskytovateľ finančného produktu.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad sa radí medzi bankové produkty, ktoré má v ponuke takmer každá banka. Tento produkt zhodnocuje voľné finančné prostriedky klientov stanovenou úrokovou sadzbou, ktorá je vyššia, než je napríklad úročenie zostatku na bežnom účte. Finančné prostriedky, ktoré klient na termínovaný vklad vloží, sú viazané na vopred stanovené časové obdobie, počas ktorého je ich výber možný len po úhrade vysokého poplatku. Preto by si záujemcovia o termínovaný vklad mali vopred zvážiť, či sú financie, ktoré zamýšľajú na termínovaný vklad dať, skutočne voľné a nebudú ich v dohľadnej dobe potrebovať. Za stanovené obdobie sú následne tieto peniaze zhodnocované vyššou úrokovou sadzbou. Dĺžka obdobia viazanosti vkladu sa rôzni v závislosti od konkrétneho produktu banky. Čím je lehota viazanosti dlhšia, tým je vyššia úroková miera, ktorou je vklad zhodnocovaný.

Výhody terminovaného vkladu

icon

Garantovaná výška úrokovej sadzby

icon

Úročenie vyššou úrokovou sadzbou ako pri iných produktoch

icon

Možnosť výhodného zhodnotenia voľných finančných prostriedkov

icon

Ochrana vkladu do 100 000 eur Fondom na ochranu vkladov

icon

Jednoduché založenie

Najčastejšie otázky

Vklady až do výšky 100 000 eur sú chránené Fondom na ochranu vkladov. Pokiaľ by NBS vyhlásila niektorú z bánk za neschopnú vyplácať vklady klientom, Fond na ochranu vkladov tieto financie vyplatí ako náhradu, maximálne však do výšky 100 000 eur.

Prostredníctvom termínovaného vkladu získava banka na vopred stanovené obdobie financie, s ktorými môže narábať a využívať ich napríklad na poskytovanie úverov.

Doba viazania termínovaného vkladu je rôzna v závislosti od ponuky konkrétnej banky.

Pokiaľ máte založený termínovaný vklad na menej ako 1 rok, výnos z úroku získate na konci obdobia viazanosti. Pokiaľ je založený na dlhšie obdobie, zvyčajne sa výnos z úroku pripisuje raz za rok.

V závislosti od toho, či ide o banku s kamennými pobočkami alebo o on-line banku sa dá termínovaný vklad založiť v kamennej pobočke, alebo cez internet. Na to, aby ste si ho mohli zriadiť, musíte byť fyzická osoba, alebo zákonný zástupca maloletému dieťaťu do 18 rokov po predložení rodného listu dieťaťa, alebo fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Pri zakladaní termínovaného vkladu budete potrebovať občiansky preukaz. Vopred si premyslite, akú sumu chcete vložiť, na aké dlhé obdobie, ako aj to, či ho chcete nechať automaticky obnovovať, alebo po uplynutí stanoveného obdobia bude termínovaný vklad ukončený. Po uvedení týchto informácií je založenie termínovaného vkladu otázka niekoľkých minút.

Články

Aktuálna ponuka podnikateľských účtov na Slovensku

27.04.2023

Účty

Zistite, ktorý podnikateľský účet je pre váš biznis ten najlepší! Porovnajte poplatky, podmienky a služby a vyberte si z bohatej ponuky účtov na Slovensku - vrátane platených a bezplatných možností.

Porovnanie bankových účtov zdarma

01.03.2023

Účty

Platiť za vedenie bežného účtu je prežitok. Na Slovensku pôsobí viacero bánk, ktoré vám ponúkajú bezplatný bankový účet. Tu je ich zoznam

Ako funguje kreditná karta? A potrebujem ju vôbec k životu?

22.02.2023

Účty

Kreditná karta je pre mnohých veľkou neznámou. V našom článku sa preto dozviete, čo je kreditná karta, ako funguje a na čo si dať pri jej používaní pozor