Termínovaný vklad

Termínovaný vklad sa radí medzi bankové produkty, ktoré má v ponuke takmer každá banka. Tento produkt zhodnocuje voľné finančné prostriedky klientov stanovenou úrokovou sadzbou, ktorá je vyššia, než je napríklad úročenie zostatku na bežnom účte. Finančné prostriedky, ktoré klient na termínovaný vklad vloží, sú viazané na vopred stanovené časové obdobie, počas ktorého je ich výber možný len po úhrade vysokého poplatku. Preto by si záujemcovia o termínovaný vklad mali vopred zvážiť, či sú financie, ktoré zamýšľajú na termínovaný vklad dať, skutočne voľné a nebudú ich v dohľadnej dobe potrebovať. Za stanovené obdobie sú následne tieto peniaze zhodnocované vyššou úrokovou sadzbou. Dĺžka obdobia viazanosti vkladu sa rôzni v závislosti od konkrétneho produktu banky. Čím je lehota viazanosti dlhšia, tým je vyššia úroková miera, ktorou je vklad zhodnocovaný.

Výhody

  • Garantovaná výška úrokovej sadzby
  • Úročenie vyššou úrokovou sadzbou ako pri iných produktoch
  • Ochrana vkladu do 100 000 eur Fondom na ochranu vkladov
  • Možnosť výhodného zhodnotenia voľných finančných prostriedkov
  • Jednoduché založenie