O spoločnosti

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., je pobočka silnej zahraničnej banky s dominantným postavením v strednej a východnej Európe. Zakladá si na vysokej kvalite všetkých služieb a individuálnom prístupe ku každému klientovi. UniCredit Bank ponúka produkty a služby pre individuálnu a privátnu klientelu, podnikateľov a firmy. Proaktívni osobní bankári ponúkajú klientom individuálne poradenstvo v oblasti zhodnotenia ich finančných prostriedkov a možnostiach získania úverov. Moderná banka s dlhoročnou tradíciou sprostredkuje komplexné a dôkladne navrhnuté produkty a služby, ktoré patria medzi najlepšie na slovenskom i českom trhu. 

Fakty o spoločnosti 

  • UniCredit Bank patrí medzi popredné finančné inštitúcie v Slovenskej i Českej republike.
  • Skupina UniCredit Bank pôsobí v 22 krajinách a v ďalších 27 krajinách sprostredkuje služby prostredníctvom obchodných zastúpení
  • Počet klientov UniCredit Bank prekročil už hranicu 40 miliónov, počet pobočiek presahuje 10 000 a v súčasnosti banka zamestnáva viac ako 168 000 zamestnancov
  • Celkové aktíva skupiny UniCredit Bank tvoria viac ako 1,028 biliónov Eur, čo ju radí k najväčším finančným skupinám v Európe
  • Moderná firemná kultúra sa riadi hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá je postavená na hodnotách čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

História spoločnosti 

UniCredit Bank vznikla na Slovensku v apríli 2007 fúziou spoločností UniBanky, a. s. a HVB Bank Slovakia a. s., ktoré na slovenskom trhu pôsobili viac ako 17 rokov. Od roku 2013 vystupuje UniCredit Bank v Českej a Slovenskej republike pod jednotným názvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.. UniCredit Bank má na Slovensku jednu z najrozšírenejších pobočkových sietí. Má zastúpenie v každom regióne, aby mohla byť klientom plne k dispozícii. S postupnou modernizáciou banka pripravila pre klientov aj kvalitné služby elektronického bankovníctva, ktoré neustále rozvíja. 

Produkty spoločnosti

Prevedenie pôžičiek logo

Prevedenie pôžičiek

Optimalizácia pôžičiek logo

Optimalizácia pôžičiek

Refinancovanie hypotéky logo

Refinancovanie hypotéky