Povinné zmluvné poistenie auta

Používaním motorového vozidla bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia alebo ináč aj zákonnej poistky riskujete pokutu až do výšky 3 320 €. Uzatvorenie PZP (povinné zmluvné poistenie) je zákonnou povinnosťou každého vodiča, respektíve majiteľa motorového vozidla. Toto zákonné poistenie auta kryje škody spôsobené pri nehode na životoch, zdravímajetku iných. PZP sa vzťahuje na územie SRkrajiny v ktorých platí systém Zelenej kary. Uzatvára sa zvyčajne na dobu neurčitú s poistným obdobím na jeden rok, túto zmluvu však môžete vypovedať a poisťovňu zmeniť. Nájdite si to najlacnejšie výhodné PZP v našom online porovnávači a využite PZP kalkulačku.

Najlacnejšie PZP

Tak ako to funguje pri iných veciach, aj pri PZP je dôležité dávať si pozor na cenu. Najlacnejšie poistenie nemusí byť to najlepšie. Preto sa nesnažte stlačiť cenu čo najnižšie. Platí to však aj obrátene. Ani najdrahšie poistenie nemusí byť to najvýhodnejšie.

Rozsah toho, na čo sa PZP vzťahuje, je určený štátom. Ponuka poisťovní však môže byť rozšírená o určité typy pripoistenia. K nim sa vzťahuje napríklad pripoistenie čelného skla, živelnej udalosti či batožiny. Vodiči najčastejšie využívajú pripoistenie čelného skla.

Pri vyberaní PZP preto sledujte, čo všetko vám poskytuje. Nie vždy sa vám totižto oplatí uzatvoriť najnižšie a najlacnejšie poistenie. Z neho vám následne pri škodovej udalosti nemusí byť takmer nič preplatené.

 

Čo ovplyvňuje cenu PZP?

Na výšku povinného zmluvného postenia motorového vozidla vplýva viacero faktorov. Výpočet PZP sa môže odvíjať od:

  1. Údaje o vozidle: Technické parametre vozidla, ako napríklad zdvihový objem valcov, výkon a pod.
  2. Údaje o majiteľovi: Okrem veku držiteľa rozhoduje aj právna forma, teda či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Ďalej tiež doba bez poistnej udalosti. Netreba však zabúdať ani na to, že sumu v tomto bode ovplyvňuje aj počet spôsobených dopravných nehôd.
  3. Špecifické údaje: Sem patria ďalšie faktory, ako napríklad zdravotné postihnutie, zľavy či bonusy poisťovne.

 

Zľavy a bonusy

V rámci PZP poistenia môžete aj ušetriť. Najčastejšie je to v dvoch prípadoch a to vtedy, keď ste držiteľom ZŤP karty alebo ste dôchodca. Ak ste držiteľom ZŤP preukazu, na tomto poistení môžete ušetriť až 20 %.

Dôchodcovia majú v poisťovniach taktiež nárok na zľavu. Táto zľava síce nie je daná zákonom, no mnohé poisťovne ju zaraďujú do svojich ponúk. Ceny a bonusy sa neustále menia. Preto, ak chcete zistiť, či na zľavu máte nárok a koľko budete platiť, využite našu PZP kalkulačku.

 

Amortizácia a PZP

Jedným zo strašiakov pri PZP je pre mnohých ľudí amortizácia. Aj napriek veľkému pokroku ju niektoré poisťovne stále berú do úvahy. A to môže byť pre majiteľa poškodeného vozidla problém. 

Slovo amortizácia sa bežne využíva na označenie poklesu hodnoty opotrebením. Nemusí ísť len o auto. Môže ísť aj o elektroniku či iné zariadenie. V tomto prípade je však hlavným predmetom auto. Ak poisťovňa uplatňuje princíp amortizácie znamená to, že vám zaplatí opravy len do hodnoty, akú malo vozidlo v čase škody. 

Najväčšia nevýhoda je najmä v tom, že poisťovňa vám vyplatí iba určitú časť. Tá vám nemusí na opravu stačiť. To znamená, že zostatok si budete musieť doplatiť sami

Najhoršie postavenie pri amortizácii  majú majitelia starších vozidiel, no nielen tí. Poisťovne amortizáciu uplatňujú spravidla autám, ktoré majú viac ako 3 - 5 rokov. Ide teda o stále pomerne nové vozidlá.

 

Výpočet PZP

Poisťovne svoje ceny za PZP veľmi často menia. Je preto takmer nemožné vypočítať si ho z hlavy. Výhodou je však naša kalkulačka. Do nej stačí zadať údaje svojho auta. Zistíte tak ceny nie v jednej, ale rovno v niekoľkých poisťovniach. Následne tieto sumy pokojne porovnávajte. Zisťujte, ktorá ponuka je pre vás lepšia a výhodnejšia.