PZP

Povinné zmluvné poistenie auta

Používaním motorového vozidla bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia alebo ináč aj zákonnej poistky riskujete pokutu až do výšky 3 320 €. Uzatvorenie PZP (povinné zmluvné poistenie) je zákonnou povinnosťou každého vodiča, respektíve majiteľa motorového vozidla. Toto zákonné poistenie auta kryje škody spôsobené pri nehode na životoch, zdraví a majetku iných. PZP sa vzťahuje na územie SR a krajiny v ktorých platí systém Zelenej kary. Uzatvára sa zvyčajne na dobu neurčitú s poistným obdobím na jeden rok, túto zmluvu však môžete vypovedať a poisťovňu zmeniť. Nájdite si to najlacnejšie výhodné PZP v našom online porovnávači a využite PZP kalkulačku.

Čo ovplyvňuje cenu PZP?

Na výšku povinného zmluvného postenia motorového vozidla vplýva viacero faktorov. Výpočet PZP sa môže odvíjať od:

  1. Údaje o vozidle: Technické parametre vozidla, ako napríklad zdvihový objem valcov, výkon a pod.
  2. Údaje o majiteľovi: Okrem veku držiteľa rozhoduje aj právna forma, teda či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Ďalej tiež doba bez poistnej udalosti.
  3. Špecifické údaje: Sem patria ďalšie faktory, ako napríklad zdravotné postihnutie, zľavy či bonusy poisťovne.

Časté otázky

Aká je platnosť PZP?

Povinnosť povinného zmluvného poistenia motorového vozidla platí od prvého do posledného dňa evidencie.

Čo je to zelená karta?

Zelená karta je doklad, ktorý slúži na preukázanie PZP v zahraničí. Pozor, platí však iba v určitých krajinách, ktoré sú na nej vyznačené.

Čo je to biela karta?

Biela karta slúži na preukázanie PZP na území SR.

Kedy môžem zmluvu o PZP vypovedať?

Súčasné poistenie môžete zmeniť najneskôr 6 týždňov pred výročím zmluvy.

Čo všetko PZP kryje?

Limit poistného krytia zahŕňa škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia, taktiež škodu vzniknutú poškodením, ušlý zisk a právne zastupovanie.

Referencia

"Poistka na auto je zákonom povinná, avšak kto sa má vyznať vo všetkých tých ponukách z každej strany? Najradšej si všetko potrebné zistím a vybavím sám. Povinné zmluvné poistenie auta je veľmi dôležité, obzvlášť jeho výber, pretože pri správnom zvolení si PZP môžem ročne ušetriť zaujímavú čiastku a stále získať výhodné podmienky a služby poisťovne. PZP porovnanie mi veľmi uľahčilo vyhľadávanie jednotlivých ponúk, vyplnil som formulár a získal PZP poistenie za výhodných podmienok. Odporúčam!"

Branislav, 28 rokov

Hodnotenie: 5/5