Termínovaný vklad od ČSOB

Ak chcete nechať vaše peniaze, aby pre vás pracovali, no zároveň sa bojíte rizík, práve pre vás je vhodným produktom termínovaný vklad od ČSOB. S bankou sa dohodnete na období, počas ktorého jej svoje peniaze necháte a ona vás odmení ročnou úrokovou sadzbou, ktorá je vyššia, ako úročenie zostatku na bežnom účte. Na založenie termínovaného účtu stačí navštíviť pobočku, pripraviť si občiansky preukaz a sumu najmenej vo výške minimálneho vkladu, teda aspoň 500 eur.

ČSOB ponúka termínovaný vklad na 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov. V závislosti od dĺžky obdobia viazanosti môžete získať úrok od 0,01 % do 0,1 % p. a. Čím dlhšie na termínovanom vklade vaše úspory ponecháte, o to vyššou úrokovou sadzbou vás banka odmení. ČSOB vypláca úroky z vkladu buď v hotovosti, alebo prevodom na iný účet v rámci banky. Výšku vašich úspor môžete sledovať on-line cez aplikáciu MOJA ČSOB, alebo prostredníctvom ČSOB SmartBanking.

Časté otázky

Čo potrebujem na zriadenie termínovaného vkladu?

Vek minimálne 18 rokov, občiansky preukaz a bankou stanovený minimálny vklad.

Môžem zriadiť termínovaný vklad aj dieťaťu?

Áno, termínovaný vklad môže maloletému zriadiť jeho zákonný zástupca, alebo osoba stanovená súdom.

Je možné vybrať si peniaze z termínovaného vkladu predčasne?

Peniaze z termínovaného vkladu je možné vybrať kedykoľvek. ČSOB si za výber účtuje sankčný poplatok podľa aktuálneho cenníka banky.

Je možné počas trvania termínovaného vkladu prikladať peniaze?

Zvyšovanie vkladu na termínovanom účte s automatickou obnovou možno uskutočniť len v dispozičnej lehote, a to len v mene účtu. Na Účtoch bez automatickej obnovy je možné realizovať vklad kedykoľvek odo dňa splatnosti vkladu spolu s predložením novej žiadosti.

O spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

ČSOB Banka je slovenská banka s viac ako 50-ročnou tradíciou. Banka je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, ktorá patrí medzi najväčšie a najsilnejšie u nás. Ide o univerzálnu banku s veľmi širokým portfóliom pre občanov aj podnikateľov a poskytuje tak retailové ako aj korporátne produkty a tiež produkty v rámci privátneho bankovníctva. Banka je riadnym členom Slovenskej bankovej asociácie a po celom Slovensku má niekoľko desiatok pobočiek.

Viac informácií