Životné poistenie

Ak chcete mať istotu, že v prípade nečakaných udalostí sa môžete spoľahnúť Vy aj Vaše deti a rodina na finančnú ochranu, uzavrite životné poistenie. Toto poistenie má za cieľ pokryť finančné náklady a zabezpečiť prostriedky najmä v prípadoch smrti úrazom alebo následkom choroby hlavného živiteľa rodiny. Zároveň patrí medzi najviac využívané poistenie pre mužov aj pre ženy, ktorí chcú zabezpečiť seba a svojich blízkych v situáciách, kedy už nebudú môcť finančne pokryť všetky náklady, napríklad ak sa stanú invalidní alebo ich postihne vážna choroba.

Kryté riziká

  • Riziko smrti následkom úrazu
  • Riziko smrti následkom choroby
  • Trvalé následky
  • Invalidita následkom úrazu
  • Invalidita následkom choroby
  • Vznik vážneho ochorenia alebo zhoršenia zdravotného stavu
  • Odškodné za liečbu následkom úrazu
  • Vyplatenie dennej dávky pri hospitalizácii
  • Vyplatenie dennej dávky pri práceneschopnosti (PN)

 

Ako si vybrať najlepšie poistenie

V princípe máte na výber buď poistenie pre prípad smrti, alebo poistenie aj pre prípad dožitia. Na to, aby ste zistili, ktoré poistenie je pre Vás lepšie, si musíte zvážiť možné riziká a spôsob vyplácania poistnej sumy. Pokiaľ chcete popri poistení aj sporiť, môžete si vybrať produkty, ktoré kombinujú tak sporenie, ako aj poistenie.

To, ako sa ktoré poistenie oplatí viac, vám ukáže najlepšie výpočet na základe už konkrétnych parametrov - napríklad poistnej sumy alebo zvolenie konkrétnych poistných rizík a šírky poistného krytia. Takýto výpočet ale nevie urobiť žiadna bežná kalkulačka na internete a preto je najlepšou možnosťou individuálna konzultácia s odborníkom.

Tip: Prečítajte si viac: Ako si nastaviť životné poistenie?


Časté otázky

Aké druhy životného poistenia existujú?

U nás sa pod pojmom životné poistenie myslia tri rôzne druhy poistenia a to rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie. Prvé je bez sporenia, ďalšie dve sú so sporením a investičnou, respektíve kapitálovou zložkou poistenia.

Môžem mať toto poistenie aj pri hypotéke?

Áno, rizikové životné poistenie využívajú banky pri úveroch a to aj pri hypotékach. Ak si vyberiete celoživotné rizikové poistenie, ste chránení ale nielen v prípade problémov so splatením úverov, ale aj v prípade iných udalostí, ktoré môžu zaťažiť rodinu.

Čo ak chcem širšie krytie poistenia?

Životné poistenie je možné doplniť o pokrytie niektorých chorôb alebo zhoršenia zdravotného stavu, ktoré nie sú zahrnuté v základnom balíku. Najčastejšie ide o pripoistenie tzv. kritických chorôb ako sú rakovina, slepota, hluchota, srdcový infarkt, mozgová mŕtvica alebo zlyhanie obličiek.

Sú nejaké udalosti, na ktoré sa poistenie nevzťahuje?

Áno, najčastejšou výlukou poistenia sú samovražda alebo smrť následkom alkoholu či drog. V prípade samovraždy obvykle poisťovne neuznajú takúto smrť ako poistnú udalosť, pokiaľ k nej príde do 2 či 3 rokov od uzavretia poistnej zmluvy.