Termínovaný vklad od VÚB

Držať úspory „dobre“ schované doma nikdy nič dobré neprinesie. Okrem hrozby krádeže takto každý rok sami seba ochudobňujete. To, čo vám z nich ukrajuje, sa nazýva inflácia, teda percentuálne vyčíslenie, o koľko menej si za rovnakú sumu budete môcť kúpiť teraz, ako pred rokom. Je to v dôsledku rastúcich cien energií, miezd, surovín a ďalších faktorov. Jednou z možností, ako sporiť bezpečne a stabilne je vložiť úspory na termínovaný účet od VÚB. Na založenie stačí navštíviť pobočku, pripraviť si občiansky preukaz a sumu najmenej vo výške minimálneho vkladu, teda aspoň 99 eur (2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD). VÚB ponúka termínovaný vklad na 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, alebo 48 mesiacov. Termínovaný vklad sa dá založiť ako v eurách, tak aj v cudzej mene, konkrétne v amerických dolároch (USD), britskej libre (GBP) a českých korunách (CZK). Pri výbere termínovaného vkladu v cudzej mene je ponuka doby viazanosti užšia, a to na 1, 3, 6, 9 a 12 mesiacov.

Časté otázky

Čo potrebujem na zriadenie termínovaného vkladu?

Vek minimálne 18 rokov, občiansky preukaz a bankou stanovený minimálny vklad.

Je možné vybrať si peniaze z termínovaného vkladu predčasne?

Peniaze z termínovaného vkladu je možné vybrať kedykoľvek. VÚB si za výber účtuje sankčný poplatok, ktorý sa počíta z úrokov naakumulovaných ku dňu výberu z predčasne vyberanej sumy.

Je možné počas trvania termínovaného vkladu prikladať peniaze?

Áno, prídavné vklady sú možné počas celej doby viazanosti. Počas prebiehajúcej doby viazanosti je možné pridávať vklad maximálne 195-krát.

Ako sa úročí prídavný vklad?

Prídavný vklad sa úročí úrokovou sadzbou prislúchajúcou najbližšej kratšej zverejnenej doby viazanosti, ako je lehota viazanosti otváracieho vkladu, platnej v deň vykonania prídavného vkladu.

O spoločnosti Všeobecná úverová banka

Všeobecná úverová banka

Všeobecná úverová banka je druhou najväčšou bankou na Slovensku. Vznikla v roku 1990 a za celé svoje pôsobenie si získala dôveru tisícok klientov. Vo svojej ponuke má veľké množstvo služieb. Najčastejšie ide o vedenie účtov, poskytovanie hypotekárnych úverov či investovanie. Vďaka dcérskym spoločnostiam sa orientuje aj na dôchodcovské sporenie a lízing. 

VÚB je tu so svojou ponukou pre úplne každého. Okrem fyzických osôb sa orientuje aj na právnické. Zaujímavosťou môže byť privátne bankovníctvo pre exkluzívnych klientov. To so sebou nesie veľké množstvo výhod.

Viac informácií