Termínovaný vklad od VÚB

Držať úspory „dobre“ schované doma nikdy nič dobré neprinesie. Okrem hrozby krádeže takto každý rok sami seba ochudobňujete. To, čo vám z nich ukrajuje, sa nazýva inflácia, teda percentuálne vyčíslenie, o koľko menej si za rovnakú sumu budete môcť kúpiť teraz, ako pred rokom. Je to v dôsledku rastúcich cien energií, miezd, surovín a ďalších faktorov. Jednou z možností, ako sporiť bezpečne a stabilne je vložiť úspory na termínovaný účet od VÚB. Na založenie stačí navštíviť pobočku, pripraviť si občiansky preukaz a sumu najmenej vo výške minimálneho vkladu, teda aspoň 99 eur (2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD). VÚB ponúka termínovaný vklad na 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, alebo 48 mesiacov. V závislosti od dĺžky obdobia viazanosti môžete získať úrok od 0,01 % do 0,1 % p. a. Termínovaný vklad sa dá založiť ako v eurách, tak aj v cudzej mene, konkrétne v amerických dolároch (USD), britskej libre (GBP) a českých korunách (CZK). Pri výbere termínovaného vkladu v cudzej mene je ponuka doby viazanosti užšia, a to na 1, 3, 6, 9 a 12 mesiacov.

Časté otázky

Čo potrebujem na zriadenie termínovaného vkladu?

Vek minimálne 18 rokov, občiansky preukaz a bankou stanovený minimálny vklad.

Je možné vybrať si peniaze z termínovaného vkladu predčasne?

Peniaze z termínovaného vkladu je možné vybrať kedykoľvek. VÚB si za výber účtuje sankčný poplatok, ktorý sa počíta z úrokov naakumulovaných ku dňu výberu z predčasne vyberanej sumy.

Je možné počas trvania termínovaného vkladu prikladať peniaze?

Áno, prídavné vklady sú možné počas celej doby viazanosti. Počas prebiehajúcej doby viazanosti je možné pridávať vklad maximálne 195-krát.

Ako sa úročí prídavný vklad?

Prídavný vklad sa úročí úrokovou sadzbou prislúchajúcou najbližšej kratšej zverejnenej doby viazanosti, ako je lehota viazanosti otváracieho vkladu, platnej v deň vykonania prídavného vkladu.

O spoločnosti Všeobecná úverová banka

Všeobecná úverová banka

VÚB banka, čiže Všeobecná úverová banka, je druhá najväčšia banka na Slovenskom trhu a jediná univerzálna banka s licenciou zaručujúcou poskytovanie plného rozsahu všetkých bankových služieb pre obyvateľstvo, firmy aj inštitúcie. Banka ponúka okrem úverov a bežných bankových služieb aj možnosť investovania, leasingu, dôchodkového sporenia, spotrebiteľského financovania, faktoringu a tiež sprostredkovanie poistných produktov. Banka má po celom Slovensku viac ako 200 pobočiek pre verejnosť 32 pobočiek pre firmy.