Poistenie nehnuteľnosti

Škodu na majetku často pocíti nejedna peňaženka. Predchádzajte týmto nepríjemným situáciam a poistite svoju nehnuteľnosť. Poistenie sa vzťahuje na nehnuteľný majetok, najmä na dom, byt, nebytový priestor, chatu, garáž, hospodársku budovu, altánok, prístrešok pre auto, bazén, plot, prípadne na slnečné kolektory alebo na iné vedľajšie stavby. Poistiť sa dá aj spevnená plocha, terasa, chodník, studňa, septik alebo žumpa, hoci len na určité percento z poistnej sumy budovy. Škoda sa spravidla nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti.

Kryté riziká

  • Živelné pohromy
  • Poškodenie spôsobené počasím
  • Poškodenie spôsobené požiarom, výbuchom, rázovou vlnou, dymom
  • Krádež, lúpež
  • Vandalizmus po vlámaní
  • Pád lietadla, predmetov, náraz vozidiel, prepätie
  • Sprejerstvo a znehodnotenie nehnuteľnosti grafitmi
  • Poškodenie nehnuteľnosti vodou z vodovodných zariadení

Podľa čoho si poistenie vybrať?

Vzhľadom na pomerene veľký počet rôznych druhov poistných produktov musí byť základom pre výber správneho poistenia dôkladné porovnanie. K tomu samozrejme patrí aj kalkulačka poistenia nehnuteľnosti a stavieb, vďaka ktorej získate prehľad ohľadom detailnejších podmienok poistenia. Aby ste získali naozaj relevantné a presné informácie, je nevyhnutné vyplniť všetky údaje ohľadom stavby alebo nehnuteľnosti úplne, pravdivo a presne. Okrem porovnania cien za poistenie si treba ale všímať aj nefinančné podmienky každého poistného produktu. Poistenie nehnuteľností ponúkajú poisťovne spravidla v balíkoch a každý takýto balík zahŕňa krytie iných rizík a poistných udalosti. Odlišovať sa ale môžu balíky aj tým, či na tieto poistné udalosti uplatňujú spoluúčasť klienta a ak áno, v akej výške. Okrem toho treba dobre zvážiť napríklad aj rôzne druhy bonusov pri poistení, pretože ak máte v jednej poisťovni poistené napríklad auto alebo uzavreté aj iné poistné zmluvy a produkty, môžete získať pre poistenie nehnuteľnosti výhodnejšie podmienky. Rovnako sa uplatňujú zvýhodnené podmienky aj pri kombinovanom poistení nehnuteľnosti a domácnosti zároveň.


Časté otázky

Je nevyhnutné uzavrieť poistenie nehnuteľnosti aj pri rozostavanom dome?

Nie, ak si neberiete hypotekárny úver na stavbu takejto nehnuteľnosti, nemusíte si ju poisťovať. Dôrazne to ale odporúčame, najmä pre prípad krádeže stavebného materiálu alebo pre prípad poškodenia stavby.

Chcem si znížiť poistnú sumu nehnuteľnosti a tak ušetriť na ročnom poistnom. Hrozí mi nejaké riziko?

Áno. Ak chcete ušetriť za poistné tým, že si znížite poistnú sumu nehnuteľnosti, vystavujete sa riziku, že v prípade poistnej udalosti bude poisťovňa krátiť poistné plnenie o toľko percent, o koľko bola znížená hodnota nehnuteľnosti oproti jej základnému výpočtu.

Vzťahuje sa poistenie nehnuteľnosti aj na záhradný domček alebo bazén?

Základné poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje spravidla len na túto nehnuteľnosť. Ak chcete poistiť aj iné stavby s ňou susediace alebo stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu, treba si vybrať taký balík, ktorý ich zahŕňa, prípadne uzavrieť pripoistenie týchto stavieb.

Je treba vykonať obhliadku nehnuteľnosti pred poistením?

Nie, spravidla vo väčšine prípadov vie poisťovňa určiť hodnotu nehnuteľnosti podľa technických parametrov stavby a nie je nutná obhliadka na mieste.