Čo vieme o americkej hypotéke?

Americká hypotéka nie je hypotékou v tom pravom slova zmysle. Presnejšie ide o bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou, kedy banka ďalej neskúma, na čo klient finančné prostriedky využije.

Čo sa týka podmienky ohľadom ručenia nehnuteľnosťou tak platí, že založená nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o úver. Pokiaľ je však vo vlastníctve tretej osoby, tá musí dať písomný súhlas so založením svojej nehnuteľnosti. Banky ale najradšej akceptujú dostavané nehnuteľnosti, ktoré sú určené na bývanie. 

Niektoré banky pritom poskytujú americké hypotéky až do výšky 90 % založenej nehnuteľnosti, zvyčajne však do výšky 70 až 80 %. Hodnotu nehnuteľnosti určujú znalci. Americká hypotéka má zvyčajne lehotu splatnosti od 1 do 20 rokov, najčastejšie však ide o maximálnu lehotu 30 rokov.

Okrem založenia vhodnej nehnuteľnosti v prospech banky je základnou a nutnou podmienkou aj dostatočná bonita klienta, a to bez nutnosti ďalšieho ručiteľa alebo zabezpečenia. 

Americká hypotéka predstavuje obľúbený spôsob financovania, napríklad rekonštrukcie nehnuteľnosti alebo zakúpenia nového automobilu.

Tip: Aj v prípade americkej hypotéky platí základný princíp výhodnosti pôžičiek. Znamená to, že čím bude kratšia doba splácania hypotéky, tým bude pre vás výhodnejšia, a tým budú nižšie aj celkové náklady. Zároveň ale treba počítať s vyššou mesačnou splátkou.

Na čo všetko môžeme využiť americkú hypotéku?

Bezúčelová pôžička vám pomôže aj v nasledujúcich prípadoch a situáciách:

 • kúpa nehnuteľnosti, na ktorú nemožno využiť bežný hypotekárny úver,
 • kúpa rekreačnej nehnuteľnosti,
 • štúdium,
 • konsolidácia alebo refinancovanie úverov za účelom zníženia mesačných splátok a úrokov,
 • rozbehnutie a podporenie svojho biznisu.

Vo všeobecnosti je vo väčšine bánk na Slovensku stanovená minimálna výška americkej hypotéky na 10 000 eur.

Výhody americkej hypotéky

Najväčšou prednosťou americkej hypotéky je jej bezúčelnosť. Avšak medzi jej ďalšie výhody v porovnaní s bežnými spotrebnými úvermi patria:

 • nižšia úroková sadzba,
 • možnosť dlhšej doby splácania,
 • možnosť požičať si väčšiu sumu.

Aj v prípade americkej hypotéky si môžete vybrať z niekoľkých možností pre fixáciu úrokovej sadzby. Avšak vzhľadom k tomu, že od roku 2022 opäť začali na Slovensku rásť úrokové sadzby pôžičiek, odporúčame vám prikloniť sa k čo možno najdlhšiemu obdobiu fixácie. Výška poskytnutého úveru závisí predovšetkým od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Na druhej strane úroková sadzba americkej hypotéky je mierne vyššia, ako je tomu pri bežných hypotekárnych úveroch.

Podmienky americkej hypotéky

Podmienky jej získania sú takmer identické, ako je tomu pri bežných hypotékach. V tomto smere treba spĺňať nasledovné:

 • vek 18 rokov a viac,
 • maximálny vek je zvyčajne 65 rokov,
 • občianstvo SR,
 • cudzinec s trvalým pobytom na území SR musí mať zdokladovaný príjem za požadované obdobie,
 • splnená podmienka priaznivého pomeru dlhu k ročným príjmom (DTI),
 • žiadne omeškanie platieb pri ďalších existujúcich úveroch, a tiež pri úveroch, ktoré sú ešte vidieť v histórii úverového registra,
 • nehnuteľnosť na založenie v prospech banky, ktorá sa nachádza na území SR,
 • na liste vlastníctva danej nehnuteľnosti nesmie byť uvedená ťarcha, ktorú by banka nemohla akceptovať. 

Po schválení hypotéky bankou ju začne dlžník splácať najčastejšie formou anuitných splátok (rovnaká mesačná výška splátky, ktorá zahŕňa splátku istiny a úrok). V závislosti od konkrétnej banky je tu však aj možnosť dohodnúť si iný spôsob splácania. Nie všetky banky ale ponúkajú túto možnosť.

Americkú hypotéku môžete predčasne splatiť. Avšak mimo výročného obdobia treba počítať s menším poplatkom – určité percento z predčasne splatenej sumy istiny úveru. Ďalšie podrobnosti ohľadom predčasného splatenia sú identické s tými u bežnej hypotéky. Môžete si ich pozrieť v našom článku.

Ako zistiť, ktorá hypotéka je najvýhodnejšia?

Najjednoduchší spôsob je urobiť si online porovnanie hypoték. Týmto spôsobom už za pár minút zistíte, v ktorej banke môžete získať najvýhodnejší hypotekárny úver, vrátane americkej hypotéky.

Naša „hypokalkulačka“ vám porovná hypotéky v jednotlivých bankách a zoradí vám ponuky smerom od najvýhodnejšej ponuky k tým menej výhodným. Výhodnosť hypotéky pritom určuje predovšetkým ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) – percento, ktoré zaplatíte banke na poplatkoch.

Okrem zmieneného RPMN a úrokovej sadzby je pri výbere americkej hypotéky dôležité prihliadať na nasledovné:

 • Fixácia – v súčasnosti je najlepšie zafixovať úrok poskytnutý bankou na čo možno najdlhšiu dobu – 5 alebo 10 rokov. Ide o obdobie, počas ktorého bude úrok nemenný, pričom rovnaká bude aj mesačná splátka.
 • Mimoriadne bezplatné splátky – v závislosti od konkrétnej banky je tu i možnosť mimoriadnych splátok. Najčastejšie ide o 20 % istiny žiadanej hypotéky, prípadne o 20 % aktuálneho zostatku hypotéky.
 • Znalecký posudok – menej starostí budete mať v prípade interného či zmluvného znalca danej banky. Budete mať istotu, že banka takýto znalecký posudok na nehnuteľnosť bude akceptovať.
 • Právo na predčasné splatenie – maximálne 1 % poplatok z predčasne splatenej časti úveru, a to len za predpokladu, že predčasne splatíte viac ako 20 % zo zostávajúcej istiny. 

Na čo si treba dať pozor

 • Na rozdiel od spotrebného úveru, ktorý je možné získať na počkanie, pri americkej hypotéke treba rátať s dlhším časom na vybavenie.
 • Počítajte s ďalšími poplatkami – najmä ohľadom znaleckého posudku k zakladanej nehnuteľnosti (približne od 150 do 300 eur). Po schválení úveru treba tiež podať návrh na vklad záložných zmlúv do katastra (štandardne 66 eur) a vinkulovať poistnú zmluvu k nehnuteľnosti v prospech banky.
 • Za poskytnutie americkej hypotéky si banky zvyčajne účtujú poplatok – avšak niekedy počas kampaní zvyknú poskytovať až 100 % zľavy z tohto poplatku. Je preto rozumné si túto možnosť odsledovať.

 

Porovnáme Vám hypotéky za 10 minút

maskot

Najčastejšie otázky

Áno, je to možné. Hodnota založenej nehnuteľnosti však musí byť dostatočne vysoká na to, aby vykryla celkový súčet poskytnutých finančných prostriedkov oboch hypoték. Nutnou podmienkou je, že obe hypotéky musia byť v rámci jednej banky. 

Budete potrebovať najmä nehnuteľnosť na založenie, ktorá sa nachádza na území Slovenska a k nej vypracovaný znalecký posudok. Dôležitou podmienkou je aj dostatočná bonita klienta.

Áno, ale treba mať trvalý pobyt na Slovensku a zdokladovaný príjem za požadované obdobie.

Nemusíte ju vlastniť. Vlastník predmetnej nehnuteľnosti však musí dať na jej založenie písomný súhlas.

Každá jedna žiadosť sa posudzuje jednotlivo a na základe podmienok stanovených bankou. V niektorých prípadoch môže byť schválená do 2 dní. Väčšinou však ide o 5 pracovných dní. Niekedy to môže trvať aj 2 týždne.

Áno. Ak predčasne splácate menej ako 20 % zo zostávajúcej istiny, tak je to bez poplatku. V prípade, že splácate viac ako 20 % zo zostávajúcej istiny, budete platiť maximálne 1 % poplatok z predčasne splatenej časti úveru.

Samozrejme. Pri externom znalcovi ale nemáte 100 % istotu, že jeho posudky daná banka akceptuje.

Hypotéky

Ako získať hypotéku na stavbu domu? Treba sa držať týchto odporúčaní

02.05.2024

Hypotéky

Chcete stavať dom, ale chýba vám dostatok financií? Prečítajte si viac o hypotéke na stavbu domu a zistite, ako vám vie pomôcť

Hypotéka na pozemok. Prezradíme vám všetko, čo potrebujete vedieť

02.05.2024

Hypotéky

Hypotéka na pozemok umožňuje kúpiť si stavebnú parcelu pre váš vysnívaný dom. Prečítajte si viac o tejto možnosti v našom článku

Mimoriadne splátky hypotéky vedia pomôcť. Treba ich však dobre zvážiť

13.03.2024

Hypotéky

Premýšľate nad mimoriadnymi splátkami hypotéky? Prečítajte si náš článok a zistite, kedy sa vám tento krok oplatí