Konsolidácia pôžičiek


Čo je to konsolidácia pôžičiek?

Konsolidáciou pôžičiek zlúčite minimálne dve pôžičky do jednej, vďaka čomu sa vyhnete nevýhodným úrokom a viacerým mesačným splátkam, ktoré nadmerne zaťažujú váš rodinný či osobný rozpočet. Hlavným cieľom konsolidácie je zníženie mesačných nákladov na splácanie úverov. Často je však výsledkom konsolidácie jeden úver s nižšími splátkami, ale dlhšou dobou splácania.

Konsolidačné úvery sú bankové finančné produkty a zvyčajne sú poskytované do výšky maximálne 50 000 eur. Ide najmä o zlúčenie viacerých nevýhodných, najmä nebankových pôžičiek do jednej, s výhodnejšími podmienkami a nižšou splátkou. Konsolidácia nie je refinancovanie, pri ktorom ide o výmenu jedného úveru za výhodnejší.

 

Ako funguje konsolidácia pôžičiek v praxi?

Zlúčením niekoľkých nevýhodných úverov získate jeden nový, ktorým pôvodné úvery predčasne splatíte. Ďalej sa už na vás vzťahujú povinnosti iba z novej pôžičky.

Čo to znamená? Jedna mesačná splátka v jednej banke, ktorá je nižšia ako súčet dovtedajších splátok úverov. Konsolidácia pôžičiek je rozumnou možnosťou, ako znížiť mesačné náklady na úvery a pôžičky. Konsolidáciou však nemusíte v celkovom dôsledku ušetriť vtedy, ak konsolidačný úver splácate dlhšie.

Jednou z hlavných výhod, ktoré klientov ku konsolidácii pôžičiek vedú, je možnosť prispôsobiť náklady nového úveru svojim finančným možnostiam. Konsolidácia je riešením, keď sa vám zmenila životná a finančná situácia a potrebujete znížiť mesačné náklady na splácanie pôžičiek. 

Tip: Pokiaľ sa rozhodnete zlúčiť viacero úverov konsolidáciou, musíte rátať okrem výšky mesačnej splátky aj s ďalšími nákladmi, ktoré súvisia najmä s predčasným splatením úverov či pôžičiek, pričom môžu konsolidáciu predražiť.


Zmyslom konsolidácie by nemalo byť len zníženie mesačných splátok, ale aj sprehľadnenie vašej finančnej situácie. V neposlednom rade aj zbavenie sa zbytočne drahých dlhov, ktoré nemusia zaťažovať váš rodinný či osobný rozpočet. Konsolidáciou môžete ušetriť tisíce

 

Kedy požiadať o konsolidáciu?

Pokiaľ nemáte finančného poradcu, ktorý dokáže profesionálne navrhnúť optimalizáciu vašich dlhov, vnímajte signály potreby konsolidácie. Ak máte viacero dlhov u rôznych bankových či nebankových veriteľov a máte pocit, že platíte zbytočne veľa, zrátajte si to. Pokiaľ si na výpočet a porovnanie netrúfate, obráťťe sa na profesionálov.

Na konsolidáciu je najvyšší čas vtedy, ak na „dlhovú službu” vašej domácnosti nemáte toľko prostriedkov, ako to bolo v lepších časoch, napríklad, keď ste do rodinného rozpočtu nemali zahrnuté náklady na leasing auta či štúdium detí. 

Pokiaľ splácate minimálne dva rôzne úverové produkty od rôznych poskytovateľov, vrátane prečerpávania kontokorentu alebo hypotéky, zvážte ich konsolidáciu. Veľmi často sa môže stať, že splácate popri iných pôžičkách aj hypotéku a ste na materskej dovolenke. Spojenie hypotéky a krátkodobej nebankovej pôžičky do jedného úveru je pomerne častým druhom konsolidácie.

 

Čo môžem konsolidovať?

Konsolidovať sa dajú takmer všetky ľubovoľné kombinácie rôznych druhov pôžičiek a úverov od bankových aj nebankových poskytovateľov, splátkových či lízingových spoločností. Refinancovať môžete všetky typy úverových produktov na finančnom trhu:

  • povolené prečerpanie účtu
  • kreditnú kartu
  • spotrebný úver
  • lízing
  • úver na bývanie – hypotéku

 

Na čo si dať pri konsolidácii pôžičiek pozor?

O konsolidáciu pôžičiek môže požiadať prakticky každý dlžník. Má to však kľúčový háčik. Ak chcete byť pri konsolidácii úspešní, musíte mať čistý finančný štít. Žiadne omeškané splátky a pozitívna platobná história sú základ získania každého, aj refinančného úveru. 

Banka bude pri žiadosti o refinančný úver skúmať vašu finančnú minulosť rovnako, ako pri posudzovaní každého iného úveru. Súhrn všetkého, čo súvisí s vašou platobnou históriou, ale aj vaša solventnosť a schopnosť splácať záväzky, sú vaša bonita. Je samozrejme vo vašom záujme, aby bola čo najlepšia.

Tip: Ak žiadate o konsolidáciu pôžičiek z dôvodu zmeny vašej finančnej situácie, dôkladne zvážte navýšenie úveru. Získate tak síce financie naviac, no váš problém sa tým v podstate nevyrieši. Ak potrebujete navýšiť objem financií, spojte to v konsolidácii so znížením celkových nákladov konsolidačného úveru.


Pred konsolidáciou si vždy aspoň dvakrát prerátajte, či mesačná splátka za konsolidačný úver bude reálne nižšia ako súčet splátok za predošlé pôžičky. Pokiaľ to tak nie je, konsolidácia nemá význam.

Časté otázky

Čo potrebujem, aby som mohol požiadať o konsolidáciu pôžičiek?

V prvom rade potrebujete dostatočnú bonitu, aby ste mohli konsolidačný úver získať. Okrem toho treba k písomnej žiadosti priložiť aj zmluvnú dokumentáciu pôvodných pôžičiek. Banka, kde budete o konsolidáciu žiadať, si môže vyžiadať aj ďalšie dokumenty.

Aké podmienky musím splniť?

Podmienky sú prakticky totožné, ako pri žiadosti o bankový úver. Vyvarujte sa aj viacerých chýb, ktoré bežne žiadatelia o úvery zvyknú robiť a môžu byť dôvodom neschválenia úveru.

Môžem požiadať o konsolidáciu pôžičiek, hoci som v omeškaní so splátkami?

Požiadať síce môžete, ale musíte rátať s tým, že vaša žiadosť o konsolidačný úver zrejme nebude schválená. Nesplácanie záväzkov nie je dôvodom na konsolidáciu, nevýhodné úvery treba konsolidovať ešte predtým, ako ich nestíhate splácať.

Môžem si navýšiť úver?

Pri konsolidácii pôžičiek sa otvára aj možnosť požičať si viac. Nezabúdajte, že navýšením úveru bude výška mesačnej splátky zrejme vyššia, ako súčet splátok úverov pred konsolidáciou.

Zhrnutie

Konsolidáciou nevýhodných pôžičiek a úverov do jedného výhodnejšieho môžete ušetriť aj tisíce eur. Neuspokojte sa s prvou ponukou, vyberajte a porovnávajte s rozvahou a vyberte si taký konsolidačný úver, ktorý vašim možnostiam vyhovuje najviac. Náš porovnávač vám v tom pomôže.