Výhody konsolidácie

  • Splácanie iba jednej mesačnej splátky
  • Nižšia mesačná splátka
  • Výrazná úspora na poplatkoch
  • Možnosť čerpania vyššej sumy
  • Nižšia úroková sadzba
  • Nové a výhodnejšie podmienky

Konsolidácia pôžičiek a úverov

 

Konsolidácia predstavuje spájanie viacerých pôžičiek klienta do jednej. Pri tomto type pôžičky je možné stretnúť sa s viacerými názvami, ako napríklad refinancovanie, spájanie, či optimalizovanie úverov. Konsolidácia dlhov je obľúbený, praktický, a často veľmi výhodný spôsobom ako ušetriť množstvo peňazí a starostí. Splácanie viacerých pôžičiek, kreditných kariet a prečerpaní na účte sa dá jednoducho nahradiť iba jedinou splátkou, ktorá navyše môže byť nižšia než všetky predošlé dohromady. Klient môže získať nižšiu úrokovú sadzbu a ďalšie výhody spojené so splácaním iba jednému veriteľovi. Tiež si v prípade potreby môže požičať o niečo viac než je potrebné na konsolidáciu všetkých jeho pôžičiek.

Referencia

"Keď ide o mňa a pôžičky, naozaj nie sme moc veľkí priatelia, no niektoré životné situácie si človek jednoducho nevyberie. Kamarátka mi však poradila aby som sa zbavila všetkých ťažkostí a zbytočných poplatkov spojením starých pôžičiek do jednej, novej. Nemôžem si vynachváliť koľko starostí a peňazí mi touto radou ušetrila. Spojenie pôžičiek do jednej vychádza nielen finančne výhodnejšie, ale aj som konečne získala prehľad a už sa nemusím starať o 3 úvery, ale len o jeden. To je to, čo som potrebovala."

Mariana, 39 rokov

Hodnotenie: 5/5

Mám záujem

Časté otázky

Čo všetko potrebujem pre konsolidáciu úverov?

K úspešnému spojeniu všetkých svojich úverov do jedného klienti potrebujú najmä doklad totožnosti a zmluvnú dokumentáciu k pôvodným pôžičkám, prípadne ďalšie doklady, ktoré nový veriteľ môže vyžiadať.

Aké podmienky musím splniť?

Vo väčšine prípadov pri konsolidácii dlhov stačí, ak má klient vek minimálne 18 rokov a trvalé alebo prechodné bydlisko na území SR.

Som dlžníkom, môžem požiadať o refinancovanie?

Štandardnou podmienkou pri zlúčení pôžičiek do jednej je to, že klient nesmie byť dlžníkom pri žiadnom z úverov, ktoré chce spojiť. Takisto mu môže uškodiť meškanie so splácaním v minulosti. Čiže pre spojenie úverov nemôžete byť dlžníkom.

Môžem si požičať viac než potrebujem?

Áno, vo väčšine prípadov si môže klient k sume potrebnej pre konsolidáciu úverov vziať ďalšiu sumu peňazí na ďalšie účely.

Aký je rozdiel medzi konsolidáciou a refinancovaním?

Refinancovanie - splatenie súčasného úveru novým výhodnejším úverom. Pôžičku je možné refinancovať počas celej doby jej čerpania. Výhodnosť refinancovania pôžičky sa nedá posudzovať len podľa nižšej úrokovej miery. Do úvahy je potrebné brať aj všetky náklady spojené s refinancovaním či zostávajúcu dobu splatnosti.

Konsolidácia - zlúčenie viacerých pôžičiek do jednej novej pôžičky. Pri viacerých pôžičkách je náročné sledovať pravidlá, poplatky či pokuty každej pôžičky osobitne. Rozhodnúť sa pre konsolidáciu pôžičiek by ste mali vtedy, ak konsolidačný úver vykazuje nižšiu úrokovú mieru než všetky existujúce úvery spolu.