Čo je havarijné poistenie?

Ide o doplnkové poistenie vozidla. Doplnkové preto, že je nad rámec povinného zmluvného poistenia. Je teda na zvážení každého majiteľa vozidla či si svoje auto havarijne poistí alebo nie. Úlohou havariného poistenia je kryť škody na vozidle, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Ostatní účastníci dopravnej nehody alebo škodovej udalosti sú odškodnení vďaka PZP. Avšak ten, čo nehodu spôsobil, si musí škodu hradiť sám. Najmä na nových autách sa škoda môže vyšplhať poriadne vysoko. Aby ju majiteľ vozidla nemusel hradiť zo svojho vrecka, je výhodné uzatvoriť aj havarijné poistenie.

Havarijné poistenie však môže kryť škody spôsobené napríklad:

  • živelnou pohromou - povodeň, krupobitie, víchrica atď.
  • odcudzením vozidla alebo častí vozidla
  • vandalizmom
  • poškodením čelného skla

Územná platnosť havarijného poistenia

Územná platnosť poistenia závisí od konkrétnej ponuky danej poisťovne. Zvyčajne je obmedzená buď na územie Slovenska, Európy alebo krajín mimo Európy. V závislosti od zvoleného variantu sa líši aj výsledná cena havarijného poistenia. Štandardne sa odporúča mať tento druh poistky viazaný aspoň na Európu.

Kto môže uzatvoriť havarijné poistenie

Havarijné poistenie uzatvára držiteľ vozidla. Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy, teda lízingová alebo úverová zmluva, poistnú zmluvu rieši nájomca daného vozidla.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Súčasťou zmluvy o havarijnom poistení vozidla je aj spoluúčasť. Ide o vopred dohodnutú čiastku, ktorú klient zaplatí v prípade akejkoľvek poistnej udalosti uplatnenej v rámci havarijného poistenia. Výška spoluúčasti záleží od konkrétnej poisťovne.

Zvyčajne je stanovené určitým percentom, minimálnou sumou, ktorú klient musí zaplatiť alebo ich vzájomnou kombináciou. Štandardne je to 5% resp. 10% poprípade na minimálnu sumu aspoň 66€ a viac eur.

 

Ktoré vozidlá je možné havarijne poistiť?

Havarijne poistiť je možné prakticky akékoľvek motorové vozidlo. Samozrejme musí spĺňať isté základné kritériá ako je spôsobilosť na prevádzku po cestnej komunikácii, dobrý technický a prevádzkyschopný stav, platný technický preukaz a možnosť preukázať spôsob jeho nadobudnutia.

Prípadné komplikácie môžu nastať v závislosti od vnútorných pravidiel konkrétnej poisťovne. Niektoré poistné spoločnosti totiž nepoisťujú nákladné vozidlá, osobné autá staršie ako dvanásť rokov, motorky, štvorkolky a pod.

Poistné plnenie havarijného poistenia

Pri plnení havarijného poistenia vyplýva poistnému právo na pokrytie nákladov spojených s opravou poškodeného vozidla. Väčšina poisťovní prepláca náklady nie len na materiál, ale aj samotnú prácu v autoservise. 

V prípade úplného zničenia vozidla alebo odcudzenia vozidla, prepláca poisťovňa sumu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote vozidla v čase vzniku škodovej udalosti. Avšak pozor. Pri úplnom zničení vozidla si poisťovňa odpočíta hodnotu použiteľných zvyškov vozidla. Tie zostávajú v držbe majiteľa vozidla.

Platnosť havarijného poistenia

Platnosť havarijného poistenia vychádza zo zmluvy. V prípade ojazdených vozidiel si zvyčajne poisťovne vyžadujú aj obhliadku poisťovaného vozidla. Havarijné poistenie sa spravidla uzatvára na dobu neurčitú

Časté otázky

Ak je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

Povinné zmluvné poistenie kryje ostatných účastníkov škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, avšak nie toho, kto danú situáciu zavinil. Práve na tento účel slúži havarijné poistenie. Má teda hradiť škody na vozidle toho, kto spôsobil dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť.

Čo vplýva na cenu havarijného poistenia?

Na výslednú cenu havarijného poistenia vplýva celé spektrum faktorov a vždy záleží od konkrétnej poisťovne. Medzi hlavné kritériá patrí model a značka vozidla, vek držiteľa auta a jeho trvalé bydlisko, výška spoluúčasti, vek vozidla a pod. Výsledná cena poistky sa môže výrazne líšiť. Preto je dôležité používať rôzne porovnávače havrijného poistenia a overiť si ponuku viacerých poisťovní na jednom mieste. Viac sme sa téme ceny havarijného poistenia venovali v našom článku.

Pre koho sa havarijné poistenie oplatí?

Havarijné poistenie je výhodné najmä pre majiteľov nových áut a jazdených vozidiel mladších ako osem rokov. Tento druh poistenia je výhodný aj pre tých, ktorí trávia veľa času na cestách, takže je riziko dopravnej nehody či škodovej udalosti vyšší.

Ako uzatvoriť havarijné poistenie?

Uzatvoriť havarijné poistenie môžete osobne na pobočke poisťovni, ale aj online. Práve druhá možnosť je veľmi populárna, nakoľko šetrí čas.