S touto kalkulačkou si ľahko odhadnete opakujúce sa splátky úveru s anuitným splácaním (najčastejšie využívané splátky - sú pravidelné, stále rovnaké, časom sa v nich mení pomer úrokov a splátok dlhu v prospech rastúcich splátok istiny).

Zadajte údaje o svojej pôžičke, vypočítajte si pravidelné splátky a zistite pravidelné aj celkové náklady na pôžičku po celú dobu jej trvania:

Na kalkulačke aktuálne pracujeme

maskot

Postup - krok za krokom

01

Zadajte výšku pôžičky a zvoľte si dobu splatnosti

Zadajte požadovanú čiastku, ktorú si chcete požičať, o riadok nižšie vyberte, koľko mesiacov alebo rokov by ste potrebovali pôžičku alebo hypotéku splácať.

02

Pokračujte s úrokovou sadzbou

Zadajte úrokovú sadzbu, ktorú ste našli v ponuke pôžičiek, alebo pre ktorú chcete vypočítať splátky. Výberom rôznych úrokových sadzieb si tu môžete zistiť, ako sa zmení vaše splátky a celkové náklady na pôžičku práve v závislosti na úrokoch. Často sa totiž stane, že poskytovateľ inzeruje úrok nižší ako ten, ktorý potom reálne dá zmluvy.

03

Nezabudnite na poplatky (mesačné i jednorazové

Uveďte poplatky vyžadované v súvislosti s pôžičkou, napríklad za vybavenie žiadosti, mesačný poplatok za vedenie účtu, či trebárs poplatok na poistenie, ak ho k úveru budete dojednávať.

04

Určite si frekvenciu splácania

Dôležitá je aj frekvencia splácania, preto vyberte, či chcete splácať mesačne, štvrťročne, polročne alebo trebárs len raz za rok. Väčšina pôžičiek sa spláca mesačne, ale môžete si s poskytovateľom dohodnúť aj iné podmienky.

05

A máte výsledky

Akonáhle všetky údaje doplníte, ihneď máte k dispozícii výsledky, kde sa dozviete, aká bude výška pravidelnej splátky, celkové poplatky, celkové úroky, ale tiež celková čiastka splatná spotrebiteľom. Jednoduchý graf vám zobrazí aj celkové náklady na počítanú pôžičku, uvidíte, ako veľký kus z celkovej ceny zaberú práve náklady na úver. Z grafu tak rýchlo zistíte, o koľko pôžičku vlastne preplatíte. V našej kalkulačke si môžete priebežne meniť vstupné parametre pôžičky - a hneď uvidíte nové čísla. Vďaka tomu si urobíte ucelenú predstavu o možných splátkach.

06

Prezrite si možný splátkový kalendár

Po zadaní všetkých údajov o pôžičke sa vám zobrazí splátkový kalendár s náhľadom splátok a zostávajúceho dlhu presne podľa toho, akú frekvenciu splácania ste zadali. Takto nejako môže vyzerať aj ten, ktorý dostanete od vybraného poskytovateľa úveru.

Detaily / upozornenie:

  • Výpočty predpokladajú, že úroková sadzba a poplatky zostanú konštantné počas celej splatnosti úveru. Skutočné úrokové sadzby a poplatky sa však môžu počas doby splácania meniť v závislosti od podmienok v konkrétnej zmluve o spotrebiteľskom úvere (typické pre hypotéky).
  • Táto kalkulačka slúži len na informačné účely. Skutočná výška splátok sa môže líšiť a meniť, a bude poskytovateľom vypočítaná v čase podania žiadosti u veriteľa.
  • Kalkulačka splácanie úveru slúži pre rámcový odhad splátok, nemá byť jediným zdrojom informácií pri prijímaní finančného rozhodnutia.

Vyskúšali ste si kalkulačku?

Prezrite si ponuku pôžičiek

Pozrieť ponuky
maskot