Pôžička od Prima Banky v skratke

Pôžička na čokoľvek od Prima Banky je bezúčelový úver. V rámci neho je možné získať sumu vo výške od 1000€ do 10000€ (splatnosť je od 24 - 96 mesiacov). Úrok začína na 5,9% a minimálne RPMN je 7,55%. Banka umožňuje pripoistiť si úver pre prípad neočakávaných negatívnych životných okolností.

Výhody a nevýhody

Cena

icon

Relatívne nízky úrok

icon

Poplatok za zriadenie

icon

Nutnosť mať zriadený spoplatnený osobný účet v banke

Flexibilita

icon

Nutnosť riešiť všetko osobne v banke

Transparentnosť

icon

Pevne dané poplatky

icon

Stručné a jasné podmienky

icon

Všeobecné obchodné podmienky voľne prístupné na webe banky

Zákaznícka podpora

icon

Široká sieť pobočiek

icon

Na stránke chýba chatbot

icon

Relatívne málo informácií k úveru

Podmienky získania a doklady

icon

Fyzická osoba staršia, ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony

icon

Stály zdroj príjmu (mimo skúšobnej alebo výpovednej doby) - živnostník, ktorý podniká minimálne 12 mesiacov, starobný resp. výsluhový dôchodca

icon

Trvalý pobyt na území SR

Pôžička od Prima Banky

Prima Banka okrem svojej hypotéky ponúka pre klientov aj spotrebný úver.

Požiadať o úver môže plnoletá osoba s právnou spôsobilosťou a trvalým pobytom na Slovensku. Ďalšou podmienkou je pravidelný príjem. Je preto nutné byť zamestnaný minimálne tri mesiace. Pre živnostníka platí pravidlo podnikať minimálne dvanásť mesiacov. Banka tiež umožňuje žiadať o úver ľuďom so starobným resp. výsluhovým dôchodkom.

Žiadosť o úver prebieha buď telefonicky alebo osobne na pobočke. A to bez ohľadu na to či ste alebo nie ste klient banky. Súčasťou vybavovania úveru je aj založenie plateného osobného účtu v Prima Banke. Overovanie príjmu, podpisovanie zmluvy a podobne však prebieha iba osobne v banke.

Banka si za vybavenie pôžičky berie poplatok vo výške 5% žiadanej sumy. Po splnení požiadaviek v rámci reklamnej kampane je však možné tieto prostriedky získať späť (po 18 mesiacoch riadneho splácania).

Medzi podmienky kampane patrí: uzatvorenie zmluvy v rámci trvania kampane, splácanie pôžičky po dobu 18 mesiacov z osobného účtu v banke a absencia omeškanie v danom termíne.

Klient tiež nemôže predčasne ani čiastočne splatiť úver v rámci osemnástich mesiacov.

Zároveň je nutné realizovať platbu kartou mobilom v aspoň pätnástich kalendárnych mesiacoch. 

V rámci úveru je možné poistiť si úver proti neschopnosti splácať a straty zamestnania.

Časté otázky

Minimálna suma je 2000€, maximálna 15 000€.

Nie, banka si overí váš príjem cez Sociálnu poisťovňu.

Poplatok za vybavenie účtu je vo výške 1% zo žiadanej sumy.

Reprezentatívny príklad

Mesačná splátka pôžičky vo výške 2000,00 eur s úrokovou sadzbou 9,5% p.a. a dobou splatnosti 8 rokov predstavuje 30,00 eur. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, predstavuje vrátane poistenia 2980 eur, RPMN je 11,74% .

Vypočítajte si pomocou našej úverovej kalkulačky vaše budúce splátky ešte pred tým, ako si o nejaký úver požiadate.

Túto pôžičku poskytuje

Prima Banka

Prima Banka

Prima Banka
Hodžova 11 010 11 Žilina

Prima Banka,
Hodžova 11 010 11 Žilina

Podobné ponuky

Rozsah pôžičky

50 - 25 000 €

Splatnosť pôžičky

7 dní - 42 mesiacov

Minimálna RPMN

4,9 %

Informácie o produkte

 • Bez poplatku za zriadenie

  check
 • Bonus za zriadenie online

  x
 • Bezplatná správa úveru

  check
 • Možnosť poistenia schopnosti splácať

  check
 • Bonus za riadne splácanie

  x
 • Možnosť výberu výšky splátok

  check
 • Bez dokladovania trvalého príjmu od zamestnávateľa

  x
 • Bezplatné predčasné splatenie

  x
 • Bezplatný odklad splátok alebo zmena splátkového kalendára

  x
 • Zvýšenie pôžičky počas trvania úveru

  x
 • Vyplatenie pôžičky aj počas víkendu

  check

Podmienky a doklady

 • Fyzická osoba staršia, ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony
 • Občiansky preukaz
 • Trvalý pobyt na území SR
 • Trvalý príjem
Recenzia pôžičky

Reprezentatívny príklad

Pôžička vo výške 1 800 € na 24 mesiacov s mesačnou splátkou 92,19 € mesačne pri 20,66 % p.a. a 22,73 % RPMN. Celková suma splátok je 2212,56 €. Úroková miera, ktorá Vám bude ponúknutá záleží od individuálnych okolností.

Skryť

Rozsah pôžičky

400 - 10 000 €

Splatnosť pôžičky

flexibilná

Minimálna RPMN

21,82 %

Informácie o produkte

 • Bez poplatku za zriadenie

  check
 • Bonus za zriadenie online

  x
 • Bezplatná správa úveru

  check
 • Možnosť poistenia schopnosti splácať

  check
 • Bonus za riadne splácanie

  x
 • Možnosť výberu výšky splátok

  check
 • Bez dokladovania trvalého príjmu od zamestnávateľa

  check
 • Bezplatné predčasné splatenie

  check
 • Bezplatný odklad splátok alebo zmena splátkového kalendára

  check
 • Zvýšenie pôžičky počas trvania úveru

  check
 • Vyplatenie pôžičky aj počas víkendu

  x

Podmienky a doklady

 • 2 doklady totožnosti
 • Vek minimálne 18 rokov
 • Stály príjem
Recenzia pôžičky

Reprezentatívny príklad

Pri úverovom rámci 5 000,00 €, je ročná úroková sadzba 19,9 %, RPMN 21,8 %, celkom zaplatíte 5 538,96 €. Mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 499,58 €, 492,67 €, 485,76 €, 478,85 €, 471,94 €, 465,03 €, 458,13 €, 451,22 €, 444,31 €, 437,40 €, 430,49 €, 423,58 €. Splátky a celková čiastka, ktorú zaplatíte, sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššej úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.

Skryť

Rozsah pôžičky

300 - 30 000 €

Splatnosť pôžičky

19 - 96 mesiacov

Minimálna RPMN

4,04 %

Informácie o produkte

 • Bez poplatku za zriadenie

  check
 • Bonus za zriadenie online

  x
 • Bezplatná správa úveru

  check
 • Možnosť poistenia schopnosti splácať

  check
 • Bonus za riadne splácanie

  check
 • Možnosť výberu výšky splátok

  x
 • Bez dokladovania trvalého príjmu od zamestnávateľa

  x
 • Bezplatné predčasné splatenie

  check
 • Bezplatný odklad splátok alebo zmena splátkového kalendára

  x
 • Zvýšenie pôžičky počas trvania úveru

  check
 • Vyplatenie pôžičky aj počas víkendu

  x

Podmienky a doklady

 • Plnoletá osoba vo veku od 18 do 65 rokov
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • Dva doklady totožnosti zo strany žiadateľa o úver
 • Dostatočný a stabilný príjem, ktorý bude možné v prípade potreby preukázať
Recenzia pôžičky

Reprezentatívny príklad

Celková výška pôžičky: 30 000 EUR, výška mesačnej splátky: 393,98 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 173,91 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 5,90 % p. a. (fixná), RPMN: 6,16 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 37 602,01 EUR.

Skryť