Termínovaný vklad od UniCredit Bank

Ak si tvoríte finančnú rezervu, pristupujete zodpovedne k vašej budúcnosti. Otázkou však je, kde túto rezervu držíte. Doma ani na bežnom účte nie sú správne miesta. Radšej zvoľte termínovaný vklad od UniCredit Bank.

Na založenie termínovaného účtu pritom nemusíte ísť do pobočky. Ak ste klientom Unicredit Bank, viete si termínovaný účet zriadiť aj z pohodlia domova prostredníctvom internet bankingu.

Banka ponúka termínovaný vklad na 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36, alebo 48 mesiacov. Pri účtoch v inej menej je minimálny vklad 9 000 CZK, 300 USD, alebo 105 000 HUF. Čím dlhšie vaše úspory ponecháte na termínovanom vklade, tým vyššiu úrokovú sadzbu od banky získate.

Časté otázky

Čo potrebujem na zriadenie termínovaného vkladu?

Ak ste klientom banky, postačí vám prístup do internetového bankovníctva a bankou stanovený minimálny vklad. Ak nie ste jej klientom, budete si v banke musieť založiť okrem termínovaného účtu aj referenčný účet.

Je možné vybrať si peniaze z termínovaného vkladu predčasne?

Peniaze z termínovaného vkladu je možné vybrať kedykoľvek. UniCredit Bank si za predčasný výber a zrušenie termínovaného vkladu účtuje sankčný poplatok podľa aktuálneho cenníka banky.

Môžem mať viac termínovaných vkladov?

Áno, na vkladovom účte je možné dojednať zriadenie viacerých termínovaných vkladov v rovnakej mene s rôznou dobou viazanosti.

Ako môžem vložiť peniaze na termínovaný účet?

Peniaze je potrebné previesť z Vášho referenčného účtu, ktorý máte v UniCredit Bank.

Ako mi budú vyplatené úroky?

V deň splatnosti vkladu vyplatí banka istinu vkladu spolu s úrokom v prospech referenčného účtu, alebo v prospech iného účtu určeného majiteľom účtu v dohode o vklade.

O spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikla fúziou dvoch bánk so 17 ročnými skúsenosťami a stala sa tak poprednou finančnou inštitúciou na oboch trhoch. Svoje služby ponúka individuálnej a súkromnej klientele, podnikateľom a firmám. Zastáva dominantné postavenie na trhoch strednej a východnej Európy a zaručuje vysoký štandard služieb v rámci celej UniCredit Bank.