Všetko, čo treba vedieť o bonite klienta

Všetko, čo treba vedieť o bonite klienta

V dnešných časoch rozhodujú o odsúhlasení úveru viaceré kritériá. Ak vám zamietli úver, jedným z dôvodov môže byť práve vaša nedostatočná bonita. Je to jeden z pilierov rozhodovania bánk, ale aj nebankoviek o tom, či vám úver poskytnú alebo nie. A ak áno, tak za akých podmienok. Ak je vaša bonita vyhovujúca, máte šancu si požičať. Bonita je vlastne hodnotenie úverového rizika a je cajchom dôveryhodnosti posudzovaného klienta.

Čo je bonita?

...vyhodnotenie rizikového profilu klienta z pohľadu poskytovateľa. Patrí medzi najčastejšie dôvody zamietnutia úveru a má rozhodujúci vplyv aj na stanovenie podmienok úveru. Každý poskytovateľ – banka i nebankovka – má interné kritériá zisťovania a vyhodnocovania bonity klienta.

Všetci poskytovatelia pôžičiek, úverov či iných finančných služieb idú neradi do rizika. Aby na požičiavaní aj zarobili, potrebujú, aby požičané bolo vrátené, splatené včas, samozrejme so ziskom, a bez problémov. Vyhodnocovanie bonity je preventívny systém, ako odhadnúť riziko nesplatenia úveru alebo ako odhadnúť mieru istoty jeho splatenia.

Hodnotenie bonity bolo podľa učebníc histórie finančníctva do konca 19. storočia subjektívne. Kým nezačali fungovať bankové domy, zmenárnici a lichvári posudzovali bonitu individuálne. S nástupom inštitucionalizácie bankového sektora bolo potrebné hodnotenie zobjektívniť a zjednotiť jeho postupy. Vtedy nastúpila veda, najmä matematika a matematicko-štatistické metódy.

Čo vyhodnocuje poskytovateľ v rámci bonity

 • skóre – číselné vyjadrenie profilu klienta na základe vyhodnotenia jeho sociodemografických charakteristík
 • hodnotenie predpokladanej platobnej disciplíny v závislosti od minulosti vo vzťahu k finančným transakciám
 • databázy – informácie z interných aj externých registrov dlžníkov.

Bonita, teda schopnosť plniť finančné záväzky je jednoznačne najdôležitejší parameter vyhodnocovania žiadosti o úver.

Pre poskytovateľa úveru je bonita signifikantný ukazovateľ. Dôležitá by mala byť aj pre žiadateľa. Dokáže totiž zásadne ovplyvniť vašu žiadosť o úver, a to nielen v rovine rizika zamietnutia žiadosti z dôvodu nízkej bonity.

Málo klientov bánk a nebankoviek vie o tom, že bonita ovplyvňuje aj podmienky úveru, vrátane výšky úroku. Výška úroku je síce limitovaná odporúčaniami Národnej banky Slovenska a parametrami finančného trhu, ALE: úrok môže rásť ruka v ruke s poklesom bonity.

Predstavte si, že ste poskytovateľ úverov. Určite nepožičiate niekomu, u koho hrozí, že vám úver nesplatí. Je to čisté úverové riziko. Jeho vyhodnocovanie je sofistikovaný proces, a jedno zo zásadných kritérií je práve bonita žiadateľa o úver. Eliminácia rizika je prevencia poskytovateľov voči stratám.

Ako sa posudzuje bonita?

Kritériá poskytovateľov sú rôzne, základné všeobecné faktory sú ale spoločné:

 • vek – čím vyšší, tým horšie
 • dosiahnuté vzdelanie – čím vyššie, tým lepšie
 • pohlavie – u mužov je štatisticky dokázaná vyššia tendencia nesplácania
 • profesia – čím vyšší profesijný status, tým vyššia šanca
 • rodinný stav, počet detí – čím menej záväzkov, tým lepšie
 • príjmy – všetky, trvalé i príležitostné
 • pravidelné výdavky
 • úverová história a platobná morálka – zistiteľná cez registre dlžníkov.
maskot

Ako dokladovať príjem v banke?

Dostatočný a stabilný príjem, ako základný stavebný prvok bonity, treba banke či nebankovke zvyčajne dokladovať rôznymi spôsobmi:

 • potvrdenie o príjme zamestnanca za 6 až 24 mesiacov
 • daňové priznanie SZČO alebo podnikateľa za jedno až dve zdaňovacie obdobia
 • potvrdenie o poberaní dôchodku alebo renty.

Banky a nebankovky okrem príjmov preverujú v rámci hodnotenia bonity aj výdavky žiadateľa. Ide predovšetkým o nevyhnutné životné náklady, zahŕňajúce základné životné potreby. Okrem iného preverujú aj splátky iných úverov.

V konečnom dôsledku potrebuje poskytovateľ úveru zistiť, koľko vám po odrátaní výdavkov ostane na splácanie úveru, a či existujú aj ďalšie riziká nesplatenia.

Aké sú najčastejšie dôvody znižovania bonity?

Pri komplexnom skóringu bonity môžete získať mínusové body najmä za:

 • prebiehajúce pôžičky a úvery
 • kontokorenty
 • využívanie kreditných kariet
 • záznamy v registroch
 • exekúcie
 • insolvencia.

Ak som v registroch, nedostanem úver? Nie je to celkom pravda. Registre dlžníkov nie sú registre neplatičov. V registroch nie sú len tí, ktorí nesplácajú požičané. Sú tam všetci, ktorí požiadali alebo splácajú úver či pôžičku. Sú tam istý čas dokonca aj po splatení. Ak máte v registroch pozitívne záznamy, zvyšuje to prakticky aj vašu bonitu. Ak sú ale záznamy negatívne, na úver či pôžičku môžete zrejme zabudnúť.

Čo robiť, ak máte nedostatočnú bonitu?

Najbežnejším spôsobom, ako sa to dá zachrániť je angažovanie spolužiadateľa, spoludlžníka alebo ručiteľa. Má to ale háčik. Spolužiadateľ je spoludlžník, má teda voči poskytovateľovi rovnaké povinnosti ako dlžník. Ručiteľ ručí, a ak dlžník nespláca, potom ide banka aj po ňom.

Možnosti vylepšenia bonity

 • požiadajte o úver so spoludlžníkom
 • nájdite si ručiteľa
 • zrušte kreditky a kontokorent - zbytočne navyšujú zadlženosť
 • požiadajte o vymazanie záznamu v registri.

Náš tip

Ak si nie ste istí, či máte šancu získať úver, skúste svoju bonitu navýšiť. Najjednoduchší spôsob je vziať úver s ručiteľom alebo spoludlžníkom.

maskot

To, že každá banka má sofistikovaný systém zisťovania a vyhodnocovania bonity je jasné. Podobne, s istými rozdielmi v benevolencii niektorých parametrov postupujú aj nebankovky. Nikto vám však neprezradí, ako presne bonitu vyhodnocuje.

Ak potrebujete orientačne zistiť, ako ste na tom, skúste na internete niektorú z kalkulačiek úverov. Mal by byť v nich zahrnutý aj výpočet bonity. Ale pozor: Kalkulačky nie sú zárukou toho, že úver dostanete, len vás rámcovo zorientujú.

Má nás trápiť index bonity?

Určite nie, ak nie ste teda predseda predstavenstva podniku. Je to totiž jeden z ekonomických ukazovateľov bonity podnikov. Vypracúva a počíta sa ako doplnkový model celkovej finančnej analýzy veľkých firiem. Index bonity pomáha k posúdeniu finančnej stability subjektu s ohľadom na jeho finančnú udržateľnosť.

Vedeli ste, že…

... konkrétne hodnotiace postupy bonity sú súčasťou know-how jednotlivých bánk a preto nebývajú zverejňované, naopak, sú skôr utajované? 

Internetové kalkulačky úverov sú preto naozaj len orientačnými pomôckami.

maskot

Pôžičky bez registrov a iných „zbytočností“

Finančný trh je pomerne uspokojivo štruktúrovaný. Ak je vaša bonita v mínuse a v bankovom dome nepochodíte, môžete ísť o dom ďalej. Nebankovky majú menej prísne kritériá a nájdu sa aj poskytovatelia takmer „bez všetkého“. Lepšie povedané „bez registrov“, „bez dokladovania“, a tak ďalej. Nájdu sa aj takí, ale pozor na to.

Napriek tomu, že bol slovenský finančný trh očistený od „šmejdov“ s úžerníckymi úrokmi, buďte obozretní. Nenaleťte na lákavé ponuky. Každý subjekt poskytujúci finančné služby má totiž zákonnú povinnosť preverovať bonitu žiadateľov o úver. Ak tvrdí, že to nerobí, klame. A ak to naozaj nerobí, porušuje zákon.

Je teda bonita dôležitá alebo nie?

Zhodneme sa určite na tom, že bez debaty. Pre poskytovateľov finančných služieb je veľmi dôležitá. Mala by ale byť dôležitá aj pre každého žiadateľa o úver, pretože ak ju máme mínusovú, nik nám nepožičia.

Zdroje: Europa Banking Authority / Národná banka Slovenska / Fininfo – portál Ministerstva financií SR

Ján Schneider

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty.
Zobraziť profil

Mohlo by Vám zaujímať

Diaľničná známka v roku 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť

01.01.2024

Finančný mix

Ako sa dá kúpiť diaľničná známka? Platnosť a cena, spoplatnené úseky, rozostavané úseky. Kto nemusí mať diaľničnú známku? Čítajte súhrn kľúčových informácií o diaľničných známkach v roku 2024.

Postup pri predaji auta pozostáva z týchto 4 krokov. Pozor si dajte na zmluvu aj prevod peňazí

19.06.2023

Finančný mix

Postup pri predaji auta je pomerne jednoduchý. Z akých krokov pozostáva a načo si treba dať pozor sa dočítate v článku

Majte svoje peniaze pod kontrolou. Tu sú najlepšie aplikácie na správu financií

05.06.2023

Finančný mix

Udržať svoje penaize pod kontrolou sa dá viacerými spôsobmi. Od zbierania bločkov, cez google tabuľky až po špeciálne mobilné aplikácie