Výhody optimalizácie pôžičiek v UniCredit Bank

  • Možnosť získania až 21 splátok späť
  • Možnosť výberu z akýchkoľvek bankomatov zadarmo
  • Splácanie iba 1 úveru namiesto viacerých
  • Garantovaná úroková sadzba
  • Úspora na poplatkoch a splátkach
  • 10 ročná garancia podmienok

UniCredit Bank

Optimalizácia pôžičiek v UniCredit Bank

UniCredit Bank ponúka svojim klientom možnosť zlúčiť (konosolidovať) všetky svoje úvery do jedného úveru, a to za výhodnejších podmienok než majú pri svojich pôvodných úveroch, kreditných kartách a povolených prečerpaniach. Zlúčiť si môžu úvery spolu od 650 až do 40 000 € s dobou splatnosti až 96 mesiacov. Po riadnom splácaní v trvaní od 12 do 96 mesiacov môžu získať až 21 splátok naspäť, stačí dodržať pôvodne stanovený splátkový plán.

Tabuľka splátok pri spojení pôžičiek v UniCredit Bank

Výška pôžičky1 000,00 €2 500,00 €6 000,00 €
Počet splátok608496
Mesačná splátka23,14 €46,67 €103,99 €
Ročný úrok od7,90 %7,90 %7,90 %
Poplatok za vybavenie0 €0 €0 €
RPMN16,12 %15,03 %14,81 %
Celková čiastka na zaplatenie1 447,45 €3 998,30 €10 109,21 €

Podmienky získania

Medzi hlavné podmienky patria najmä minimálny vek 18 rokov a trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Tiež je potrebné aby mal klient bezchybnú predchádzajúcu disciplínu splácania. Pri optimalizovaní úverov nie je potrebný doklad o príjme, ručiteľ ani spoludlžník.

Časté otázky

Kedy môžem získať až 21 splátok naspäť?

Banka ponúka vrátenie splátok tým klientom, ktorí budú za nezmenených pôvodných podmienok riadne splácať svoj úver so splatnosťou 84 až 120 mesiacov.

Aké dokumenty potrebujem k optimalizácii úverov?

Preukazať čístý mesačný príjem v minimálnej výške 280 € ak parametre úverového produktu neurčujú inak (resp. výpis z účtu, z ktorého sa bude úver splácať)

Ako môžem získať výbery z bankomatov zadarmo?

K tomu, aby klient získal bezplatný výber zo všetkých bankomatov na Slovensku a v zahraničí, spravovanie konta a štandardné platby cez online banking, stačí, ak sa mu na konto bude pripisovať príjem minimálne 400 €.

Kedy môžem požiadať o optimalizáciu úverov?

Ak klient spĺňa základné podmienky, nemal v minulosti problémy so splácaním a nemešká so splátkou na žiadnom z úverov, môže požiadať o optimalizáciu.

Reprezentatívny príklad

Chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 613 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 613 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90% p.a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 149,35€, počet mesačných splátok je 84, z toho bude posledná splátka vo výške 145,83 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,59€. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 14,93%. Celková suma, ktorú splatíte je 12 591,44 €. Po započítaní odmeny za riadne splácanie 2 040 € celková zaplatená suma klesne na 10 551,44 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,55 % p. a. a RPMN 10,59 %.


*Údaje majú informatívny charakter. Presné podmienky sa žiadateľ dozvie od poskytovateľa pôžičky, ktorý vás bude kontaktovať.

O spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikla fúziou dvoch bánk so 17 ročnými skúsenosťami a stala sa tak poprednou finančnou inštitúciou na oboch trhoch. Je súčasťou najsilnejšej bankovej skupiny v strednej a východnej Európe, kde zároveň zastáva dominantné postavenie. Obsluhuje všetky segmenty a medzi jej klientov patria napríklad globálne medzinárodné spoločnosti, nadnárodné a zahraničné firmy. Svoje komplexné služby a produkty tiež ponúka širokej individuálnej a súkromnej klientele, podnikateľom a firmám. UniCredit Bank zaručuje vysoký štandard služieb prostredníctvom jednej z najširších sietí pobočiek vo všetkých regiónoch.
Viac informácií