Čo robiť v prípade, keď nastanú problémy so splácaním úveru

Publikované 12.03.2020 Rada| Pôžičky

Čo robiť v prípade, keď nastanú problémy so splácaním úveru

Životná úroveň na Slovensku je z roka na rok čoraz lepšia. Máme historicky najmenšiu nezamestnanosť a priemerná mzda z roka na rok rastie. Nízke úroky na hypotéku a vybrané úvery nás motivujú k tomu, aby sme si požičali a zrealizovali sen v podobe vlastného bývania, auta, alebo zariadenia domácnosti. Čo však robiť v prípade, ak sa dostaneme do situácie, kedy nastanú problémy so splácaním úveru?

Ako píše Trend, podľa štatistiky patríme v rámci Európskej Únie medzi krajiny, ktoré sa nadpriemerne zadlžujú. Na druhú stranu, naša finančná gramotnosť zas podľa Hospodárskych Novín klesá. To znamená, že si požičiavame čoraz viac, no málokedy vieme, ako nás to skutočne ovplyvní. V praxi nastávajú prípady, kedy si ľudia požičali až príliš veľa a nie sú schopní splácať. Po prípade sa im zhoršila aktuálna finančná situácia, napr. stratou práce, krátkodobou PN, atď.

V článku sa zameriame na možné riešenia. Rozdelili sme ho na 3 časti:

Pozrime sa teda na jednotlivé časti podrobnejšie a vysvetlime si každú možnosť.

1. Predíďte problémom so splácaním úveru úplne

Asi najčastejšia príčina problémov so splácaním úverov je, že si človek požičia viac, než by mal. Nie každý má vzdelanie vo financiách. To však vôbec nevadí, nakoľko sa tieto vedomosti vždy môžete naučiť. Existuje niekoľko základných pravidiel, ktoré treba dodržiavať.

Hlavným pravidlom pri zadlžení je, aby maximálna výška dlhu neprekročila 40 % čistého mesačného príjmu. Pri priemernej mzde 1000 eur v hrubom, resp. 700 eur v čistom by teda maximálna výška úverov mala byť v sume 280 eur. Vyskúšajte si sami vypočítať na vlastnom čistom príjme domácnosti túto sumu a zistíte, akú výšku zadlženia môžete podstúpiť.

Banky vedia byť flexibilné a je možné sa s nimi dohodnúť na mesačnej splátke, ktorá váš rozpočet príliš nezaťaží. Z tohto dôvodu je preto lepšie nastaviť si radšej dlhšiu dobu splácania, no s nižšou mesačnou splátkou. Celkovo tak síce preplatíte viac, no nezaťaží to vašu aktuálnu finančnú situáciu.


Vytvorte si finančnú rezervu

Ďalšia užitočná vec do života je vytvorenie finančnej rezervy. Z pravidla platí, že z čistého mesačného príjmu by ste si mali odložiť minimálne 10 % sumy. Ak opäť použijeme priemernú mzdu v čistej výške 700 eur, z tejto sumy by ste si mali odložiť minimálne 70 eur.

Tieto peniaze poslúžia ako krátkodobá finančná rezerva v prípade krátkodobého vypadnutia príjmu, ak napr. prídete o prácu, no viete si nájsť rýchlo inú, po prípade ak ste krátkodobo práceneschopný.

Úver môžete aj poistiť

Poistenie voči neschopnosti splácaniu vám mesačnú splátku zvýši o pár eur, no v prípade, ak sa ocitnete v zlej finančnej situácii a neschopnosti splácať, poisťovňa vám pomôže so splácaním tohto záväzku.

Neznamená to však, že si môžete dobrovoľne dovoliť prestať splácať úver. Podmienky sú individuálne, no najčastejšie sa to viaže na práceneschopnosť, dočasnú invaliditu, trvalú invaliditu, stratu zamestnania alebo osobný bankrot. Záleží, voči čomu sa poistíte. Treba sa pripraviť na to, že čím viac pripoistení máte, tým drahšie vás mesačné poistenie vyjde.

2. Ako riešiť problémy so splácaním úveru

Ak ste si vedomý toho, že nie ste schopný splácať svoj úver, čo najskôr kontaktujte banku a oznámte jej to. V praxi je bežné, že banka sa snaží vyjsť v ústrety klientovi, ktorý sa ocitol v zlej finančnej situácii. Je to však samozrejme individuálne a závisí to od vašej histórie splácania úverov.

V prípade, ak ste schopný splácať určitú výšku úveru, no nie v súčasnej čiastke, môžete požiadať o predĺženie splatnosti úveru. Ak sa to dá, nastavíte si mesačnú splátku, ktorú budete schopný splácať. Týmto krokom však preplatíte celkovo banke viac.


Odložte si splátku istiny, či celého úveru

Podajte si písomnú žiadosť a v prípade ak vám banka vyhovie, môžete požiadať o odklad splátky istiny, alebo celého úveru. Zvyčajne je maximálny odklad na 6 mesiacov. Pre vysvetlenie, istina predstavuje mesačnú splátku sumy, ktorú ste si požičali. Úrok zas tvorí časť splátky a predstavuje výnos pre banku za poskytnutie úveru.

Odložené splátky však budete musieť samozrejme neskôr doplatiť, a to tak, že sa rovnomerne rozdelia do zvyšného obdobia splácania úveru.

Refinancujte úver

Ďalšia možnosť je pre vás vhodná, ak splácate viacero úverov a chcete ich spojiť do jedného. Týmto spôsobom sa nielenže sprehľadnia finančné výdavky, ale aj zníži mesačná splátka. Opäť, závisí to od vašej bonity a histórie splácania záväzkov. Ak uvažujete nad touto možnosťou, môžete pozrieť aktuálnu ponuku na našej podstránke refinancovanie pôžičiek.

3. Keď nemôžete použiť predchádzajúce možnosti

Ako sme spomenuli v článku, najlepší spôsob ako predísť neschopnosti splácania úveru je nedostať sa do tejto situácie vôbec. Preto vám odporúčame vypočítať si maximálnu sumu, ktorú si môžete požičať, vytvoriť si finančnú rezervu a ak chcete mať naplno istotu, aj poistiť úver. Ak už ste sa však dostali do momentu, kedy nie ste schopný splácať úver, pamätajte si, že vždy existuje riešenie.

Využite oddlžovacie spoločnosti

Už aj na Slovensku existujú oddlžovacie spoločnosti. Tie prevezmú všetky vaše súčasné úvery a uhradia ich banke, alebo nebankovke za vás. Samozrejme, že to však nebude zadarmo. Oddlžovacia spoločnosť s vami následne uzatvorí splátkový kalendár, pričom úrok bude oveľa vyšší ako ten, ktorý ste dostali pôvodne od banky, keďže na tom samotná spoločnosť potrebuje zarobiť tiež.

Zbavte sa predmetu ručenia

Toto je skutočne jedna z posledných možností ako riešiť nesplatený úver. Ak už vám však nič iné neostáva, musíte ju využiť. Ak ste ako predmet ručenia zvolili pozemok, ktorý nevyužívate, alebo auto, bez ktorého sa zaobídete, mali by ste pouvažovať o jeho predaji, ktorý vám pomôže prekonať súčasnú zhoršenú finančnú situáciu. Je to vždy lepšie ako prísť o strechu nad hlavou.


Posledná možnosť: vyhláste osobný bankrot

Ide o proces, ktorého výsledkom je oddlženie. Od 1.3.2017 bol tento proces novelizovaný a je jednoduchší ako predtým. O oddlženie nemôžete požiadať len tak, musíte splniť nasledujúce 3 podmienky:

  • byť fyzickou osobou, ktorá nie je vo výkone trestu odňatia slobody,
  • musíte byť platobne neschopný aspoň 180 dní po lehote splatnosti aspoň jedného peňažného záväzku,
  • musí sa voči vám viesť exekučné konanie, a to minimálne 1 rok.

O oddlženie môžete požiadať 1x za 10 rokov, a to prostredníctvom advokáta, alebo Centra právnej pomoci. O osobný bankrot bol v roku 2019 veľký záujem - na Slovensku bolo priemerne 1400 osobných bankrotov. A to boli iba schválené žiadosti, špekulantov je oveľa viac.. Nie každému sa však tento proces oddlženia schváli.

Zdroj: Trend | Hospodárske noviny