Čo robiť, keď človek nestíha splácať úvery?

Čo robiť, keď človek nestíha splácať úvery?

Odpustíme si prvoplánovú iróniu a sarkastické rady typu: „treba zbaliť kufre, spáliť mosty, zahladiť stopy a zmiznúť...“ Každý, kto sa dostal do prekérnej situácie, a má z akéhokoľvek dôvodu starosti s platením svojich záväzkov vie, že tu „končí všetka sranda“. Poďme teda vážne zauvažovať, čo v situácii, keď nestíhame splácať a nechceme sa dostať do dlhovej pasce. Dáme aj kľúčové rady, ako sa vymotať z dlhovej špirály, keď sa v nej ocitneme. V prvom rade nestrácajme hlavu, a poďme na to racionálne.

Krízové situácie vyžadujú krízové riešenia

Každá krízová situácia – a finančná tieseň je učebnicovo ukážková krízová situácia – vyžaduje krízové postupy. To sú nahrubo zjednodušene také, ktoré bežne nepoužívame vtedy, keď všetko beží, ako má. Ak ste niekedy zažili dopravnú nehodu, videli ste isto ľudí v šoku, ktorí boli doslova stuhnutí a nedokázali sa ani pohnúť. A potom tam boli tí, ktorí všetkým ostatným pomáhali a vedeli presne, čo majú robiť. Bez paniky a racionálne postupovali podľa krízového scenára.

Čo treba robiť, keď nestíham platiť úver?

Keď horí, treba hasiť, pretože hrozí, že prídete o majetok. Nesplácaný dlh neignorujte, ale racionálne zhodnoťte situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádzate, a postupujte krok za krokom:

 • neklamte si, že problém neexistuje
 • poupratujte – nájdite všetky úverové zmluvy a zistite, koľko a komu meškáte so splácaním, upracte aj svoj rozpočet, zrušte zbytočné zmluvy a služby, a znížte výdavky
 • nájdite možnosti zvýšenia príjmov – ak nesplácate úver, evidentne máte deficitný rodinný či osobný rozpočet, v žiadnom prípade vtedy nehrajte „mŕtveho chrobáka“ a neignorujte výzvy na úhradu
 • kontaktujte veriteľa a prejavte vôľu problém riešiť - čím skôr budete veriteľa kontaktovať, tým si otvoríte viac možností riešenia situácie, a tým menej zaplatíte na sankčných poplatkoch
 • uveďte pravdivé dôvody nesplácania - informujte sa o možnostiach, ako sa dá problém riešiť a uvedomte si, že každá možnosť riešenia, ktorú vám navrhne veriteľ, je z jeho strany ústretový krok
 • berte do úvahy, že na žiaden zo spôsobov riešenia meškajúcich platieb nemáte právny nárok

Je fakt, že každý dlžník, ktorý mešká s platbami môže byť v konečnom dôsledku rád, že veriteľ je ochotný riešiť problém bez využitia krajných možností – vymáhania dlhu a exekúcie majetku či príjmov. Skúste sa na to pozrieť opačne: ak by ste boli veriteľ a váš dlžník by mal problémy splácať, neurobili by ste všetko pre to, aby tak urobil? Kľúčová je však aktivita dlžníka.

Viac sa dozviete: Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

Aké sú možnosti riešenia problému s omeškanými splátkami?

Ak s veriteľom komunikujete o probléme so splácaním aktívne a včas, vysoko pravdepodobne vám ponúkne viacero možností riešenia. Opäť musíme zdôrazniť: na žiadnu z nich neexistuje právny nárok. Vyriešenie problému so splácaním by malo byť v záujme oboch strán. Finančné inštitúcie poskytujúce úvery riešia problémy so splácaním najmä odkladom splátok, ich znížením, predĺžením splatnosti úveru, jeho refinancovaním alebo konsolidáciou viacerých úverov do jedného.

 • odklad splátok istiny alebo celého úveru neznamená ich odpustenie
 • odložené, prípadne znížené splátky treba po uplynutí času odkladu uhradiť
 • niekoľkomesačný odklad či zníženie splátok dokážu účinne pomôcť, napríklad pri dočasnej strate príjmu
 • predĺženie splatnosti úveru je zároveň zníženie splátok na úroveň, ktorú dlžník dokáže splácať
 • predĺženie splatnosti úveru ale v konečnom dôsledku zvýši celkovú sumu úveru
 • refinancovanie úveru je splatenie pôvodného úveru novým, s výhodnejšími podmienkami
 • konsolidácia je spojenie viacerých úverov do jedného výhodnejšieho

O všetky formy riešenia dočasnej platobnej neschopnosti treba veriteľa písomne požiadať, a je potrebné uviesť relevantný dôvod. Treba rátať s tým, že ak už meškáte s viacerými splátkami, zvyčajne je neskoro žiadať veriteľa o ústretové riešenia. O nich budú s vami finančné inštitúcie ochotne komunikovať až po zaplatení sankcií z omeškania.

Náš tip

V žiadnom prípade sa pri riešení problémov so splácaním dlhov neobracajte na „oddlžovacie spoločnosti“. V prvom rade vás neoddlžia, len preberú váš dlh a výsledkom môžu byť vyššie splátky ako tie, na ktoré ste pred „oddlžením“ nemali. Oddlžovací predátori vás bez problémov dokážu pripraviť aj o zbytok majetku, ktorý vám zostal.

maskot

Čo mi hrozí, keď nebudem splácať úver včas?

Predraženie úveru

V prvom rade rátajte so sankciami, ktoré musia byť popísané aj v úverovej zmluve, aj vo všeobecných obchodných podmienkach konkrétnej finančnej inštitúcie. Povinnosť uvádzať v úverovej zmluve informácie o následkoch nesplácania spotrebiteľského úveru určuje Zákon č. 129/2010 Z.z o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Keďže napríklad hypotéky, ale aj ďalšie úvery nie sú pokladané za spotrebiteľské, všeobecné vymedzenie úrokov a poplatkov z omeškania definuje Občiansky zákonník a Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z., aktualizované k 1.1. 2015. Aktuálne platná sadzba zákonných úrokov z omeškania akéhokoľvek dlhu je základná úroková sadzba ECB zvýšená o 5 percentuálnych bodov, ku dňu písania tohto článku: 5,25 % z istiny – teda nezaplatenej časti dlhu.

V občianskoprávnych, teda neobchodných zmluvných vzťahoch, v našom prípade pri bežných nepodnikateľských úveroch nesmie byť zmluvne dohodnutý úrok z omeškania vyšší, ako zákonný.

Nariadením vlády sú definované aj sankcie za omeškanie:

 • za sankcie sú považované úroky z omeškania, zmluvné pokuty, a akékoľvek iné plnenia za omeškanie splácania
 • všetky sankcie nesmú prevýšiť priemernú hodnotu RPMN o viac než 10 % ročne
 • zároveň nesmú prevýšiť trojnásobok zákonných úrokov z omeškania, aktuálne 15,75 % istiny
 • poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 € za každý i začatý mesiac omeškania

Exekúcia

Ak veriteľ bez úspechu vyčerpá všetky zákonné možnosti komunikácie s dlžníkom v súvislosti s nesplácaním dlhu, nastupujú krajné riešenia. Výsledkom môže byť súdne rozhodnutie, platobný príkaz a exekúcia majetku. Pokiaľ sa to dostane až do takéhoto štádia, dlžník má už prakticky len dve možnosti: dlh so všetkými sankciami a poplatkami splatiť – často svojím majetkom, alebo vyhlásiť osobný bankrot.

Osobný bankrot

Inštitút osobného bankrotu, presnejšie legálnu možnosť oddlženia fyzickej osoby rieši Zákon č. 7/2005 Z.Z. o konkurze a reštrukturalizácii. Osobný bankrot umožňuje oddlženie ľudí, ktorí nie sú schopní splácať svoje záväzky formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Po uvoľnení podmienok v roku 2017 využili na Slovensku osobný bankrot už desaťtisíce ľudí.

Podmienky osobného bankrotu sú nastavené takto:

 • fyzická osoba je v platobnej neschopnosti – nespláca aspoň jeden záväzok dlhšie ako 180 dní
 • musí preukázať vedené exekučné konanie minimálne rok pred podaním žiadosti o oddlženie
 • nesmie byť vo výkone trestu
 • musí mať poctivý záujem riešiť svoje dlhy a mať centrum hlavných záujmov na Slovensku

Dlžník sa osobným bankrotom legálne zbaví svojich dlhov, ktoré už nie sú po oddlžení vymožiteľné. Každý, kto prešiel osobným bankrotom, môže o ďalší osobný bankrot požiadať až o 10 rokov, a má doživotný záznam v Registri úpadcov. Okrem iného to znamená aj to, že môže mať problém dostať úver.

Viete...

... že vybavovanie osobného bankrotu je v našej krajine bezplatné a rieši sa v kanceláriách a konzultačných pracoviskách Centra právnej pomoci, ktoré zastrešuje Ministerstvo spravodlivosti?“

Preto nesadnite na lep „podnikateľom“, ktorí vám sľubujú oddlženie a nechajú si zaň zaplatiť.

maskot

Dá sa vyskočiť z dlhovej špirály?

Ak už sme v rozbehnutej v dlhovej špirále, je to niečo podobné, ako na tobogáne: dá sa odtiaľ vyskočiť, ale nikdy to nie je bez strát... Menej bolestivé je kolotoč dlhovej špirály zastaviť. Existujú na to viaceré riešenia, ich aplikácia závisí najmä od toho, ako vysoko ste sa v dlhovej špirále dostali. V každom prípade je ale nevyhnutné včas komunikovať s veriteľom a pokúsiť sa zastaviť dlhovú špirálu ešte predtým, ako sa začne točiť. Ak sa vám podarí zbaviť sa starostí s nesplácaním dlhov, nezabudnite na to najdôležitejšie: poučiť sa do budúcnosti.

Zdroje Národná banka Slovenska | Ministerstvo spravodlivosti SR | Centrum právnej pomoci Ministerstva spravodlivosti SR | Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk

Ján Schneider

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty.
Zobraziť profil

Mohlo by vás zaujímať

Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

18.03.2024

Pôžičky

Nesplácanie úveru je moment, ktorému sa chce každý vyhnúť. Prečítajte si, ako v takom prípade postupuje banka a kedy môžete prísť o nehnuteľnosť

Neschválili vám pôžičku? Možno ste iba zle vyplnili žiadosť.

26.01.2024

Pôžičky

Myslíte si, že vyplniť správne žiadosť o pôžičku je jednoduché? Čudovali by ste sa, aké chyby robí väčšina ľudí. Právne vyplnená žiadosť o poskytnutie pôžičky je polovicou úspechu.

Pôžička pre dôchodcov. Ako si nájsť tú správnu?

28.07.2023

Pôžičky

Hľadáte pôžičku pre dôchodcov? Poradíme vám, ako si vybrať, na čo si dať pozor a kde získať najlepšie podmienky. Takéto sú vaše možnosti.