FINANČNÝCH DESATORO – pravidlá PRAGMATIKOV

Ing. Emil Burák, PhD.   Publikované 09.04.2021 Rada| Finančný mix

FINANČNÝCH DESATORO – pravidlá PRAGMATIKOV

Peniaze skloňujeme v rôznych obmenách denne všetci, lebo ide o jeden zo zdrojov, bez ktorého je moderný život nemožný. K tvorivému pragmatizmu vo finančnej oblasti stojí za to občas vytvoriť vlastné pravidlá, ako s peniazmi nakladať alebo sa poučiť zo skúsenosti druhých. Nikdy a nikde to u rozumných ľudí nebude uzatvorená téma, práve naopak – bude večne živá. Pretože je to otvorená otázka – reflektujúca dynamiku vývoja a neustále zmeny v spoločnosti i na trhu.

Aktualizácia nutná smerom ku kvalite

Zostaviť vlastnú filozofiu k správe osobných financií je jedna vec. Aktualizovať ju však permanentne je vec druhá. Všetko smeruje k obozretnosti, k vyššej pridanej hodnote a čo najvyššej kvalite pre vlastné financie. Takže následne aj určitý pilierový program k ochrane vlastnej peňaženky, akých finančných desatoro – je vhodné nadväzne na zmeny v našom živote aktualizovať a prispôsobiť. Ideálna je teda kombinácia – hybridný prístup k správe vlastných financií k MINImalizácii rizika i MAXImalizácii výnosu. Najúspešnejší v živote sú najmä najprispôsobivejší, to znamená pružne reflektujúci zmeny znalosťami, vlastným umom, šikovnosťou, zručnosťami i flexibilitou. Pragmatik svoje know-how v praxi neustále kultivuje, zušľachťuje a rozvíja. Dynamicky kombinuje vlastné i cudzie vedomosti a z najlepších praktík sa snaží zostaviť najvýhodnejší a najúčinnejší recept pre svoje peniaze. Alternatívny recept ako zostaviť Váš a pre Vás „NAJLEPŠÍ“ vlastný program k finančnej optimalizácii je pozbierať niekoľko rôznych kuchárok na trhu a zo spoločnosti od iných a z toho si vhodne vybrať to vlastné „pravé orechové“. Ak považujete túto myšlienku za podnetnú, preštudujte i nasledovný program k finančnej filozofii. 

 

Finančných desatoro – východisko a inšpirácia

Finančný pragmatik má mať svoje vlastné finančné náboženstvo. Kým si ho zostaví, je vhodné nazbierať inšpirácie, motívy, rady i poradenské impulzy. Podumanie nad nasledovným desatoro môže v danej veci pomôcť a v niečom inšpirovať, osloviť i zaujať:

  1. SPORENIE: Od začiatku získavania príjmov je potrebné naučiť sa niečo z tohto príjmu usporiť na horšie časy. Ak to nejde inak, tak aj za cenu občasnej obety a „povinnosti niečo strpieť a obetovať teraz v záujme výnosu v budúcnosti“.

  2. ZARÁBANIE: Kombinujte pasívny (napr. prenájom, dividendy z akcií) i aktívny (napr. plat-mzda ako zárobok, podnikanie) príjem. Postupne rozvíjajte viac foriem (renta, prenájom, kapitálové zhodnotenie vo fondoch, investovanie, podnikanie...) zarábania peňazí, nielen klasicky ako zamestnanec v práci.

  3. HRY: Už rímski cisári vedeli v dávnoveku, že najviac ľudí uspokoja vtedy, ak im dajú chlieb, víno a hry. Práve hravosť a hry podporujú kreativitu a premieňajú sny vo vízie, vízie v stratégie a plány, a plány v hotové peniaze. Usilujte sa byť v každom Vašom životnom veku, období a type práci predovšetkým schopným finančným hráčom.

  4. VZDELÁVANIE: Celoživotné vzdelávanie je samozrejmosťou pre všetkých ľudí, ktorí nechcú mať vážne finančné problémy nikdy alebo ktorí ich chcú vedieť dokázať vyriešiť promptne, akonáhle prídu.

  5. DISKRÉTNOSŤ: Nehovorte o vlastných peniazoch pred cudzími. O svojej miere schopnosti produkcie finančných príjmov hovorte minimálne, ale o financiách a peniazoch a bohatstve čítajte, sledujte, monitorujte a počúvajte maximálne.

  6. BOHATSTVO: Nie je dobré chcieť byť „bohatým“ za každú cenu. Aj preto lebo bohatstvo – je príliš krehký pojem nie vždy jasného relatívna. Vo svete sú zdroje vo všeobecnosti často obmedzené a limitované. Z povinnosti úcty k planéte Zem a láske k prírode, ľudstvu i človeku – je vhodné naučiť sa ctiť bohatstvo pragmaticky. To znamená vyznávať princípy nadradenosti hodnoty cene. Napríklad: Najbohatší nie je ten, čo má najviac, ale ten, čo potrebuje najmenej. Najväčšie bohatstvo sa nikdy nedá kúpiť (život, zdravie, láska, šťastie, ...).

  7. POMOC: Vždy je múdre strážiť si pokoru, nadhľad a relevantnosť vzťahu k peniazom. Keď zarábate, pomáhajte – niekomu radou, inému peniazmi. Ale nepreháňajte to so štedrosťou (známe židovské príslovie múdro radí: Ak obdaruješ desiatich žobrákov, staneš sa jedenástym!). Ale považujte pomoc z Vašej strany pre niekoho iného, ako povinné poďakovanie (osudu, priazni, šťastene, prírode, svetu, vesmíru, Pán Bohu...) za to, že ste dostali šancu byť úspešným a spokojným.

  8. VRACANIE: Nikdy nezabudnite na tých, ktorí Vám pomohli, pomáhali alebo pomáhajú získavať financie. Nielen sa im poďakujte, ale snažte sa im čo najviac vrátiť z toho, čo Vám dali – keď ste ich pomoc potrebovali a využívali.

  9. INVESTOVANIE: Investujte do rozvoja Vášho vlastného „čuchu na peniaze“, do tzv. šiesteho zmyslu, ktorý treba trénovať – aby Váš finančný inštinkt a obozretná peňažná intuícia pracovali pre Vás čo najlepšie. Investovanie je vlastne hrou na rozmnožovanie peňazí.

  10. KONTROLA: Neustále majte svoje peniaze pod dozorom. Kontrolujte ich, aktualizujte informácie o nich a nehanbite sa za to. Kontrolovať znamená overovať stav, či naozaj platí.

Záver – zhrnutie 

Pragmatici aj vo financiách aktívne, iniciatívne, činorodo konajú. Nestačí premýšľať, treba konať a pracovať. Kombinovať know-how z vlastného samoštúdia, ale i s invenčnými rozhovormi nie s teoretikmi peňazí, ale s finančne úspešnými praktikmi. Najväčší mudrci v minulosti i najlepší finančníci sveta v súčasnosti už dávno zanechali v podobe rôznych zázračných učebníc ostatnému ľudstvu práve ich recept na to, ako docieliť finančný úspech. Tých rád je veľa a dominujú v nich najmä vedomosti (rozum), dravosť (cit pre šancu), vôľa a viera. Koľko kníh o finančnej gramotnosti ste doteraz v živote prečítali? A kedy aspoň jednu naposledy? Víťazmi trhu sa nestávajú v poslednej dobe ľudia teórie (najlepší myslitelia, vedci, kombinátori a stratégovia), ale najmä a práve ľudia praxe ( najšpekulujúcejší podnikatelia, usilovnejší realizátori, najhúževnatejší obchodníci, najsvedomitejší kvalitári....). Aj na finančnom trhu praje šťastie najmä pripraveným. Finančné znalosti sú kľúčové pre prax. Demagógia teoretikov o rovnosti šancí síce môže byť sympatická, ale prax teórii neverí. A veľmi dobre vie prečo.


author

Autor článku:

Ing. Emil Burák, PhD.

Emil Burák – je pragmatik a kreatívec s vyše 30-ročnou praxou: skúsený ekonóm a daňový odborník, známy lektor, nadšený vzdelávač a znalostný pracovník. Väčšinu života pracoval najmä v oblasti ekonomiky, financií, riadenia a vzdelávania.