avatar

Ing. Emil Burák, PhD.

Emil Burák – je pragmatik a kreatívec s vyše 30-ročnou praxou: skúsený ekonóm a daňový odborník, známy lektor, nadšený vzdelávač a znalostný pracovník. Väčšinu života pracoval najmä v oblasti ekonomiky, financií, riadenia a vzdelávania.

Jeho názory môžete čítať v elektronických článkoch na mnohých špecializovaných weboch (napr.  podnikatelskecentrum.sk, ihodnoty.sk, financniodbornici.sk, institutdusevnejprace.sk, index.sme.sk, etrend.sk, danovecentrum.sk, bezpecnostvpraci.sk, www.hnonline.sk, atď.).

Tiež v printových médiách - v periodikách rôzneho druhu ako napríklad: Hospodárske noviny, Trend, Eurobiznis, Goodwill, Profit, ÚAD (Účtovníctvo-Audítorstvo-Daňovníctvo), DUO (Dane-účtovníctvo-odvody bez chýb, pokút a penále), Život seniora, Slovensko, MMF (Manažment, mzdy a financie), Poradca, DÚPP (Daňovo-účtovný poradca podnikateľa), atď.

Autorské dielo: Okrem mnohých úspešných školení, seminárov, workshopov, kurzov a iných vzdelávacích projektov a produktov doteraz - je aj autorom rozsiahleho diela počítajúceho 24 kníh ako autor, 6 ako spoluautor a súčasne autor viac ako 2000 odborných článkov doma i v zahraničí.