Test finančnej gramotnosti: Otestujte sa a zistite ako ste na tom!

V dnešnej dobe, kedy sa to rôznymi úverovými, poistnými a sporiacimi produktmi na našom trhu doslova len tak hemží, je dôležité poznať aspoň základné pojmy a princípy - hovorí sa tomu aj finančná gramotnosť. Náš test vám ukáže, ako na tom ste a ako sa vyznáte vo financiách!

Kvíz

Otázka č. 1: Čo znamená skratka RPMN?

Otázka č. 2: Ako funguje kontokorentný úver, čiže povolené prečerpanie k bežnému účtu?

Otázka č. 3: Ktoré z týchto troch je správne tvrdenie?

Otázka č. 4: Bezúročné obdobie na kreditnej karte znamená:

Otázka č. 5: Ak by ste si chceli uložiť peniaze na termínovaný vklad, ktorá možnosť bude pre vás finančne najvýhodnejšia?

Otázka č. 6: Ktorý parameter je najobjektívnejší pre posúdenie celkových nákladov na úver?

Otázka č. 7: Ktorý z nasledujúcich typov podielových investičných fondov je zvyčajne najmenej rizikový?

Otázka č. 8: Máte od banky spotrebný úver a aktuálny zostatok na ňom je vo výške 10 000 €. Ak by ste ho chceli vyplatiť a banka si bude účtovať 5 % poplatok za predčasnú splátku, potrebujete na jeho vyplatenie sumu:

Otázka č. 9: Čo znamená pojem poistná suma?

Otázka č. 10: Ak si založíte sporenie a budete naň posielať mesačne 50 €, pričom ročný úrok vo výške 2 % je vypočítaný na základe mesačného zostatku na sporení, po 12 mesiacoch budete mať na sporení: