Podmienky získania hypotéky v roku 2022

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 27.04.2022 Analýza| Hypotéky

Podmienky získania hypotéky v roku 2022

V súčasnosti sme na konci obdobia lacných hypoték. V slovenských bankách už nastal nepríjemný trend zvyšovania úrokových sadzieb. Zatiaľ nejde o nič dramatické, no nie je vylúčené, že situácia sa môže zhoršiť. O tom, čo treba na vybavenie hypotéky a ako sa podmienky jej získania v roku 2022 zmenili, si povieme v našom článku.

 

Zdražovanie hypoték v roku 2022

Hypotéky na Slovensku sa začali v roku 2022 zdražovať ešte pred ohláseným zvyšovaním sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB). Dôvodom je pritom zhluk viacerých faktorov z finančnej oblasti. Tie sa odvíjajú predovšetkým od medzibankových trhových sadzieb, ktoré reagujú rastom na stúpajúcu infláciu po celom svete.

Prognózu vývoja inflácie zverejnila Národná banka Slovenska už koncom roka 2021, pričom jej priemer pre rok 2022 odhadla na 5,7 % (dvojnásobok priemeru roka 2021). Súbežne s rastom inflácie bude pokračovať aj rast spotrebiteľských cien, ktorý by podľa tejto predikcie mal v prvom štvrťroku 2022 kulminovať na 7 %. 

Už dnes je však jasné, že to bol veľmi optimistický odhad. Rast spotrebiteľských cien totiž už pri mnohých produktoch prekročil dvojciferné číslo. Výsledkom toho je, že dnes už iba zriedka dostanete hypotéku s najobľúbenejším fixom na 5 rokov pod 1 % p. a.

 

Základné podmienky pre získanie hypotéky

Základné podmienky pre získanie hypotéky v roku 2022 sa v porovnaní s minulými rokmi nemenia. Nastáva však obdobie, kedy sa zváženie svojich finančných možností kvôli rastúcim úrokovým sadzbám stáva ešte dôležitejším. Výška vašich mesačných splátok by nemala presiahnuť 30 % príjmov.

Pamätajte aj na ďalšiu dôležitú podmienku pre získanie hypotéky, a to nutnosť jej dofinancovania. Najčastejšie ide o 20 % z hypotéky, ktorú si treba dofinancovať do konečnej sumy za nehnuteľnosť z vlastných zdrojov, napríklad spotrebným úverom, sporením alebo iným spôsobom.

Nemení sa ani vekové kritérium na získanie hypotéky. Rovnako ako v minulosti, aj dnes si o ňu môžete požiadať až po dovŕšení 18 rokov. Hypotéka sa spláca maximálne do veku 68 až 72 rokov.

Tip: Predtým, ako sa vyberiete do banky riešiť hypotéku, je rozumné uskutočniť online porovnanie hypoték od rôznych bánk.


Fixácia hypoték

Na rozdiel od minulých rokov je však dôležité dôkladne si premyslieť obdobie fixácie úrokov na vašej hypotéke. Fixácia úrokovej sadzby vás v danom období ochráni pred zmenou výšky mesačnej splátky hypotéky. Najčastejšie sa fixuje na 3 alebo 5 rokov. V súčasnosti je ale rozumné zvážiť aj dlhšie obdobie fixácie – 10 a viac rokov. 

Pokiaľ kupujete nehnuteľnosť ako investíciu, je treba zafixovať úrok minimálne na 5 rokov. Ide totiž o dobu, počas ktorej ak by ste sa ju rozhodli predať, museli by ste platiť daň zo zisku, a tiež odvod pre zdravotnú poisťovňu. 

Pre porovnanie, ČSOB už od začiatku roka zvyšovala svoje úrokové sadzby trikrát. Ku dnešnému dňu sa rast v tejto banke pri obľúbenej fixácii na 5 rokov zastavil na čísle 1,85 %. Čo však stojí za pozornosť je, že ako jediná banka na Slovensku zaviedla najdlhšiu možnú fixáciu, a to až na 20 rokov. Od 28. 3. 2022 pri sadzbe od 2,75 %.

 

Poistenie k hypotéke

Ide o typ poistenia, ktoré kryje riziko pre prípad neschopnosti splácať úver. Je dôležitejšie o to viac, čím vyššia je inflácia a čím vyššie sú úrokové sadzby hypoték. Zabezpečí vám splatenie úveru v prípade smrti alebo finančnej insolventnosti. V prípade smrti poisteného dlžníka bude poistné plnenie poukázané v prospech veriteľa (banky).

Základná charakteristika poistenia k hypotéke:

  • krytie insolventnosti v súvislosti so splácaním hypotéky – smrť, plná invalidita, strata zamestnania…,
  • uzatvára sa v rámci úverovej zmluvy,
  • poplatok za poistenie splácate v rámci mesačnej splátky za hypotéku,
  • banky ponúkajú balíčky poistenia – líšia sa počtom a typom krytých poistných rizík a cenou poistenia.

Tip: Pre mladých klientov bánk je výhodné uvažovať nad alternatívou, ktorú predstavuje životné poistenie. Pri nižšom veku a lepšom zdravotnom stave je životné poistenie lacnejšie.


Administratívne podmienky

V tomto smere aj v roku 2022 zostávajú podmienky nezmenené. Pre vybavenie hypotéky budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • doklad totožnosti – OP všetkých osôb, ktoré sa majú stať súčasťou hypotekárneho vzťahu,
  • doklad o príjme – pokiaľ ide o príjem, ktorý sa dá overiť v Sociálnej poisťovni, príjem dokladovať netreba,
  • doklady k nehnuteľnosti – znalecký posudok nehnuteľnosti, ktorou budete ručiť,
  • doklady na poskytnutie úveru – kúpna zmluva, stavebné povolenie… 

 

Poplatky

Variabilnou zložkou v celom procese schvaľovania hypotéky sú poplatky za spracovanie hypotéky. Často sa menia, pretože každá banka si ich určuje podľa vlastnej internej politiky.

V Slovenskej sporiteľni si napríklad za hypotéku zaplatíte jednorazový poplatok 300 eur. Mimoriadna splátka je bez poplatkov (raz ročne, najviac 20 % z istiny) a raz za mesiac cez aplikáciu George (najmenej 50 eur, najviac 3 x mesačná splátka).

V Tatra banke si za spracovanie hypotéky zaplatíte jednorazový poplatok vo výške 175 eur. V ČSOB ide o poplatok za spracovanie úveru vo výške 150 eur. V niektorých bankách, ako napríklad vo VÚB, za hypotéku neplatíte žiadny poplatok. 

Za znalecký posudok na nehnuteľnosť si zaplatíte v priemere 150 až 250 eur.

 

Záver

Základné a administratívne podmienky pre získanie hypotéky na nehnuteľnosť sa v roku 2022 zásadne nemenia. Najväčšou zmenou je postupné zvyšovanie úrokových sadzieb. Z toho dôvodu je výhodné zafixovať svoj úrok na hypotéke aspoň na 5, ideálne na 10 rokov. V ČSOB môžete fixovať úrok dokonca až na 20 rokov.

author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.