Poistenie hypotéky: Prečo je dôležité?

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 06.12.2022 Rada| Hypotéky

Poistenie hypotéky: Prečo je dôležité?

Rozumným výberom poistenia k hypotéke môžete ušetriť veľa finančných prostriedkov. Lepšie poistné podmienky k úveru zároveň znamenajú aj lepšiu finančnú bezpečnosť vášho rodinného rozpočtu. Na výber máte pritom z dvoch možností poistenia hypotéky. V článku si ich porovnávame a pomôžeme vám rozhodnúť sa pre výber poistenia presne podľa vašich požiadaviek.

Čo kryje poistenie hypotéky?

Poistenie hypotéky je v bankách označované ako poistenie úveru. Zmyslom tohto poistenia je zabezpečiť, aby vplyvom nepríjemných životných udalostí bol úver aj naďalej splácaný. Zaujímavým faktom pritom je, že hoci toto poistenie patrí k jedným z najdôležitejších, tak na rozdiel od poistenia nehnuteľnosti pri vybavovaní hypotéky nie je povinné.

Z hypotekárneho procesu by ste ho ale rozhodne nemali vynechať. Poistenie hypotéky totiž kryje závažné riziká, ktoré by mohli splácanie úveru ohroziť, a to nasledovné:

 • nedobrovoľná strata zamestnania,
 • ošetrovanie člena rodiny,
 • kritické choroby,
 • dlhodobá PN,
 • trvalé následky úrazu,
 • invalidita,
 • smrť.

 

Bankopoistenie vs. životné poistenie

Poistenie hypotéky môžete riešiť dvoma spôsobmi:

 • formou bankopoistenia – v banke, ktorá vám poskytla hypotéku,
 • formou životného poistenia a ďalších pripoistení – poskytujú komerčné poisťovne.

Obe riešenia majú, samozrejme, svoje výhody aj nevýhody. 

 

Bankopoistenie

Bankopoistenie predstavuje jednoduchšiu možnosť, pretože banky ho klientom automaticky ponúkajú v rámci procesu poskytovania hypotéky. V závislosti od konkrétnej banky máte väčšinou k dispozícií na výber z dvoch alebo troch balíkov poistenia (základný, rozšírený, komplexný), ktoré sú cenovo odstupňované.

Vo VÚB napríklad dostanete v rámci komplexného balíka poistenie na krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70 %, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní.

Tip

V banke je tiež veľmi dôležité si dôkladne preveriť podmienky poistného plnenia v súvislosti s invaliditou. Plná invalidita je totiž pri 72 %, takže ak máte rovných 70 %, pravdepodobne do tejto skupiny nebudete patriť a poistné plnenie vám z tohto dôvodu nebude priznané.

Slovenská sporiteľňa zase v rámci komplexného poistenia ponúka poistenie na krytie úveru pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti, straty zamestnania a ukončenia živnosti.

Nevýhodou ale je, že jednotlivé položky medzi balíkmi bankopoistenia si nemôžete medzi sebou kombinovať

Na druhej strane banky vám pri bankopoistení ponúkajú aj zľavu z úrokovej sadzby. Slovenská sporiteľňa ponúka napríklad zľavu od 0,2 do 0,7 % (po splnení podmienok). Je však na individuálnom posúdení každého klienta, či sa to vyplatí. 

Samozrejme, závisí to aj od mesačného poplatku za túto službu, doby splatnosti a zvýhodnenia, ktoré získate. Napríklad pri hypotéke na 100 000 eur, splácaní na 30 rokov, úroku 3 % a zľave 0,2 % to robí približne 12 až 15 eur na mesačnej splátke.

Výhody

 • zľava z úrokovej sadzby hypotéky – po jej odpočítaní z mesačnej splátky ide väčšinou o lacnejšiu možnosť poistenia,
 • sadzba poistného sa nevypočítava na základe veku – ideálne pre klientov nad 50 rokov,
 • rýchle a jednoduché vybavenie.

Nevýhody

 • vyhlásenie o zdravotnom stave – ak sa dodatočne zistí, že ste pred podpisom poistnej zmluvy boli chorí, poistné plnenie bude odmietnuté.
 • výluky z poistného plnenia v súvislosti s invaliditou – napríklad, že invalidná osoba musí byť odkázaná na starostlivosť inej osoby,
 • vyššie poplatky za zmenu zmluvných podmienok,
 • slabý výber poistných rizík a takmer žiadna flexibilita poistenia,
 • zdĺhavé riešenie poistných udalostí.

 

Životné poistenie

Veľkou výhodou životného poistenia je skutočnosť, že v prípade poistnej udalosti bude iba na vás, či z poistného plnenia vyplatíte zostatok úveru, alebo peniaze použijete na iné dôležité výdavky, prípadne ich investujete.

Životné poistenie ponúka podstatne väčšiu variabilitu, čo sa týka výberu jednotlivých rizík. Môže to byť napríklad krytie rizika kritických chorôb, krytie nákladov za vysoké doplatky za lieky, vyšetrenia alebo prerábky domovov na bezbariérové.

Komerčné poisťovne tiež umožňujú riešenie poistenia smrti s klesajúcou poistnou sumou a samostatného poistenia invalidity. Avšak tu treba mať na pamäti, že klesajúca poistná suma síce zahŕňa smrť aj invaliditu, ale poistné plnenie je iba za jednu z týchto poistných udalostí.

Poistná suma sa pritom na začiatku poistenia nastavuje na určitú výšku, ktorá klesá o taký podiel, na ktorý je dojednaná poistná doba tohto poistenia.

Výhody

 • dôkladné skúmanie zdravotného stavu – vylúčenie choroby pred podpisom poistnej zmluvy a istota poistného plnenia,
 • flexibilita výberu poistných rizík a možnosť zmeny poistnej zmluvy v budúcnosti,
 • možnosť porovnania poistných podmienok jednotlivých poisťovní – výber najvýhodnejšej ponuky presne podľa vašich preferencií,
 • zrušenie alebo zmena bez sankcie,
 • fixná splátka poistného počas celej doby trvania poistenia,
 • možnosť, že výška poistenia bude kopírovať výšku dlhu v čase,
 • pri refinancovaní hypotéky nemusíte vybavovať nové poistenie,
 • kombinovateľné pripoistenia.

Nevýhody

 • výpočet ceny poistenia na základe veku klienta – čím mladší, tým lacnejšie poistenie,
 • žiadna zľava z úrokovej sadzby (ak ju daná banka poskytuje),
 • nutnosť aktualizovania poistenia – je potrebné pravidelne zvažovať viacero možností nastavenia poistenia, pretože výhodnosť poistenia sa v závislosti od novo nastavených podmienok jednotlivých poisťovní neustále mení.

 

Koľko stojí poistenie hypotéky?

Cena poistenia hypotéky je veľmi individuálna. Pri bankopoistení závisí najmä od objemu poskytnutých finančných prostriedkov. Pri drahších balíčkoch poistenia sa cena pohybuje približne na úrovni 30 – 60 eur mesačne pri hypotéke 100 000 eur. Niektoré banky ponúkajú poistenie cenovo dostupnejšie, iné zase drahšie.

Pri komerčných poisťovniach a životnom poistení okrem výšky hypotéky vstupuje do hry aj vek klienta. Cena poistenia pritom závisí aj od jednotlivých zvolených krytých rizík, doby poistenia a poistnej sumy.

To najzákladnejšie a najdôležitejšie pravidlo je teda zvoliť si poistenie tak, aby vám krylo najmä trvalú invaliditu a smrť. Banku totiž nezaujíma váš finančný výpadok v rozpočte, splátka musí odísť každý mesiac. Ani odklad nič nerieši.

 

Príklad

Cena poistenia hypotéky u vybraných komerčných poisťovní (smrť a trvalá invalidita nad 70 %) – klient 30 rokov, splácanie do veku 65 rokov, nefajčiar, dobré BMI, objem hypotéky 120 000 eur – by vyzerala v roku 2021 nasledovne:

 • AXA – 20,52 eur,
 • Generali – 32,99 eur,
 • Metlife – 27,58 eur,
 • Uniqa – 26,85 eur,
 • NN Slovensko – 25,56 eur.

Uvedené ceny poistenia slúžia iba na ilustráciu, hoci ich výška sa za uplynulý rok zmenila iba minimálne. Dôležitejší je poznatok, že tieto ceny sa v jednotlivých poisťovniach môžu pomerne výrazne líšiť. Z toho dôvodu je pred výberom poistenia hypotéky užitočné porovnanie jednotlivých ponúk poisťovní

author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.