Žijete alebo pracujete v zahraničí? Tieto úvery môžete získať!

Ján Schneider   Publikované 26.02.2021 Rada| Pôžičky

Žijete alebo pracujete v zahraničí? Tieto úvery môžete získať!

Čoraz viac Slovákov žije a pracuje v zahraničí. Aké majú možnosti získania úveru? Aké podmienky musia splniť? V dnešnom článku sme sa pozreli bližšie na podmienky získania úverov pre Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí. 

Pôžička pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Základné podmienky na získanie úveru na Slovensku sú spoločné pre všetky banky a nebankových poskytovateľov, pôsobiacich v našej krajine. Neexistujú výnimky, ani špeciálne podmienky pre občanov Slovenskej republiky, pracujúcich či žijúcich v zahraničí.

Pôžičky pre Slovákov pracujúcich v zahraničí majú rovnaké kritériá a podmienky, ako ostatné pôžičky. Pôžička pre zamestnaných v zahraničí je rovnaká, nie je iná, ako pre tých, čo pracujú doma, na Slovensku.

Ak chcete v našej krajine získať úver, musíte spĺňať a aj preukázať tieto kritériá a podmienky:

 • vek – aktívny alebo produktívny, zvyčajne 18 - 64 rokov
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a/alebo
 • slovenské občianstvo
 • dokladovateľný príjem
 • schopnosť splácať.

Prečítajte si akým piatim chýbam sa pri žiadosto o pôžičku vyhnúť.

To, ako poskytovatelia úverov posudzujú a vyhodnocujú splnenie podmienok a kritérií, je samozrejme na nich. Logicky pre všetkých, žijúcich či pracujúcich v zahraničí, vychádza jediné: treba splniť kritériá a podmienky tak, ako každý iný žiadateľ a úver by ste mali dostať. Problém je v tom, že to zrejme až také jednoduché nie je.

Ak by sme mali možnosť urobiť anketu medzi krajanmi pracujúcimi v zahraničí, ktorí na Slovensku žiadali o úver, možno by sme sa čudovali. Ani oficiálny, dokladovateľný príjem zo zahraničia, vonkoncom nemusí byť bankou či nebankovkou pôsobiacou na Slovensku akceptovaný. Je to nespravodlivé, ale je to tak. Čo s tým?

Ktoré banky akceptujú príjem zo zahraničia

Otázka by skôr mala znieť: aký príjem zo zahraničia akceptujú banky? Zjednodušene musí byť príjem dokladovateľný, spĺňať kritériá schválenia a samozrejme musí aj žiadateľ spĺňať kritériá a podmienky na získanie úveru. Ak v zahraničí poberáte sociálne dávky, nerátajte s pôžičkou. Ak nemáte slovenské občianstvo, alebo trvalý pobyt na Slovensku - v niektorých bankách aj-aj - banky pôsobiace na Slovensku vám úver neposkytnú.


Náš tip

Vždy ako prvú voľbu kontaktujte svoju banku. Vaši bankári samozrejme vedia, že pracujete „vonku“ a je vysoký predpoklad, že to pre nich nemusí byť problém. Nemáte povinnosť mať otvorený účet v banke, kde o úver žiadate. Tobôž nemáte povinnosť mať otvorený účet v banke, pôsobiacej na Slovensku. Ak ale účet na Slovensku máte, kontaktovanie vašej banky v súvislosti s úverom môžeme len odporúčať ako solídnu východiskovú vyjednávaciu pozíciu.


 

Aké podmienky treba splniť? Praktické rady

Ak spĺňate podmienky získania úveru a pracujete, prípadne žijete v zahraničí, pripravte sa na komplikovanejšiu a zdĺhavejšiu procedúru dokladovania a vybavovania. Náročnejšie bude aj overovanie poskytnutých dokladov zo strany poskytovateľa. Samotné posudzovanie vašej žiadosti, schopnosti splácať úver a bonity bude prísnejšie. Toto vás čaká a neminie:

 • potvrdenie o príjme by nemalo byť staršie ako 30 dní – v deň podania žiadosti
 • väčšina poskytovateľov bude žiadať aj kópiu pracovnej zmluvy, ideálne úradne preloženú
 • banka si od vás vyžiada aj výpisy z účtu, ak vaša výplata nekončí v nej na vašom účte
 • každý doklad zo zahraničia musí byť úradne preložený do nášho štátneho, teda slovenského jazyka
 • pokiaľ dokladujete príjem z trvalého pracovného pomeru v zahraničí, banka či nebankovka by ho mala akceptovať bez problémov
 • nerátajte ale s bezproblémovým schválením, ak máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, prípadne pracujete u jedného zamestnávateľa kratšie ako rok
 • pokiaľ v zahraničí podnikáte, vaša bonita bude posudzovaná individuálne
 • ak v zahraničí pracujete ako živnostník, bude riziko neschválenia vyššie.

 

Ako je to s hypotekárnymi úvermi?

Ak v zahraničí máte trvalý pobyt aj občianstvo, nemali by ste mať problém vybaviť úver tam, kde ste doma. Platí to pre všetky typy úverov. Ak ale napríklad máte trvalý pobyt u nás a občianstvo krajiny, v ktorej pracujete, máte šancu získať hypotéku na Slovensku. Pretože máte splnenú prvú kľúčovú podmienku, z ktorej vychádza predpoklad, že úver budete kryť nehnuteľnosťou na našom území. Čo je druhá kľúčová podmienka.

Pripravte sa na to, že vybavovanie hypotéky bude v takomto prípade komplikovanejšie. V prvom rade bude väčšina bánk akceptovať len potvrdenie o príjme na svojom tlačive. Bude vám ho musieť teda v zahraničí niekto fyzicky potvrdiť, podpísať a opečiatkovať. A aj byť pripravený na to, že ho niekto zo slovenskej banky bude zrejme telefonicky alebo e-mailom kontaktovať, aby preveril, čo treba.

Samozrejmosťou je aj úradne preložená kópia pracovnej zmluvy, budete potrebovať aj výplatné pásky. Ak vám dokladovaný príjem chodí do inej banky ako tej, kde o úver žiadate, budete predkladať aj výpisy z účtu za 2 až 12 mesiacov. Náročnejšiu logistiku treba zohľadniť aj pri koordinácii s realitkou alebo majiteľom nehnuteľnosti. Myslite aj na to, že napriek všetkej snahe a investovanému času a energii úver nemusí byť schválený.

Viete...

... že ak spĺňate podmienky na získanie úveru a napriek tomu vám ho banka či nebankovka neschváli, môžete písomne požiadať o presné uvedenie dôvodov zamietnutia?

Ak dostanete, ale aj nedostanete písomnú odpoveď, môžete o poradenstvo a pomoc požiadať európsku sieť na riešenie finančných sporov FIN-NET. Táto možnosť sa týka krajín Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.


Pôžičky pre pracujúcich v zahraničí...

sú v bankách aj nebankovkách samozrejme k dispozícii. Slovensko je členská krajina Európskej únie a v rámci schengenu platí nielen voľný pohyb obyvateľov. Ale aj právo žiť a pracovať prakticky kde len chcete. Ak pracujete alebo aj žijete mimo Slovenska, potrebujete úver a spĺňate podmienky, nemali by ste mať problém ho získať. Je to síce komplikovanejšie, ale dá sa to. Platí to ale len pre krajiny Európskej únie a štáty pridružené k Európskemu hospodárskemu priestoru. Ak pracujete a bývate mimo únie, získať úver na Slovensku alebo v krajine, kde pôsobíte, môže byť pomerne komplikované.

Zdroje: Your Europe | FIN-NET |Národná banka Slovenska

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi