Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

Nesplácanie úveru. Situácia, do ktorej sa nechce dostať nikto. A predsa sa to stáva. Najmä, ak sa vyskytnú nečakané životné situácie. Poďme si preto povedať, aký je postup pri nesplácaní pôžičky a hlavne, ako sa tejto situácii vyhnúť.

Presuňme sa do toho nechceného momentu. Momentu, kedy nezaplatíte splátku úveru. Postup je nasledovný.

Omeškanie splátky spustí kaskádu udalostí

Každá banka má svoj interný postup na komunikáciu s dlžníkom. Väčšinou však majú tieto kroky spoločné znaky. V prvom rade je to informovanie o vzniknutej situácii. To sa deje prostredníctvom sms správy, e-mailu či správou v internetbankingu. V drvivej väčšine prípadov totiž môže za omeškanie platby skôr nezodpovednosť, než vážny dôvod.

Tento fakt potvrdzuje aj správa o finančnej stabilite, ktorú vydáva Národná Banka Slovenska. Podľa nej je nesplácanie úverov na historicky najnižších úrovniach. V ohrození je iba 4,6% hypoték.

Pokiaľ však nepríde k náprave, teda dlžník nezaplatí alebo nekontaktuje banku, snaží sa finančný dom opätovne informovať o vzniknutej situácii. Opäť čo najadresnejšie sms správou alebo e-mailom. Na zhruba tretí alebo štvrtý deň sa ozve banka telefonicky. Záleží od závažnosti situácie.

Zlomových je 15,90 a 270 dní

Ak dlžník aj naďalej nekomunikuje resp. nezaplatí, posiela banka na približne pätnásty deň po omeškaní upomienku. Tá je na rozdiel od predchádzajúcich správ spoplatnená zmluvnou pokutou. Jej výška je opäť individuálna, záleží od konkrétnej banky resp. spoločnosti. 

Povedzme, že situácia ďalej eskaluje a dlžník sumu nezaplatil v rámci jedného mesiaca. Vtedy prichádza na rad zápis do registra dlžníkov. Osoba s takýmto čiernym bodom si na ďalší úver v dohľadnej budúcnosti tak ľahko nesiahne. 

Omeškanie ďalších splátok so sebou prináša opätovné upozornenia zo strany banky a upomienky so zmluvnou pokutou. Ak klient aj naďalej nekomunikuje, banka po zhruba troch až šiestich mesiacoch kontaktuje inkasnú spoločnosť. Buď jej predá pohľadávku alebo s ňou podpíše mandátnu zmluvu, na základe ktorej ju zastupuje vo vymáhaní dlhu.

Ak ani tento krok nie je úspešný, banka odstúpi od zmluvy a žiada vyplatenie celého dlhu. Zvyčajne je to po zhruba deviatich mesiacoch od omeškania prvej splátky.

Exekúcia a dražba, ako posledný krok

Posledný krok záleží od typu úveru. V ňom totiž dochádza na dražbu alebo exekúciu. Pri nesplácaní hypotéky je to práve dražba, nakoľko ručíte nehnuteľnosťou. V nej získa danú nehnuteľnosť ten, kto dá najvyššiu ponuku. 

Následne sa vyplatí dlh banke a náklady súvisiace s dražbou. Pokiaľ peniaze získané z dražby sú väčšie, ako spomínané poplatky, ostatné peniaze dostane dlžník. 

Pri bezúčelových spotrebných úveroch sa zvyčajne neručí nehmotným majetkom. Vtedy sú banky nútené siahnuť po exekúcii. Tej sa však banky snažia silou mocou vyhnúť. Exekúcie sú totiž zdĺhavé a nákladné. Ide teda o skutočne poslednú z možností, ktoré finančné domy využívajú pri nesplácaní úveru.

Ako riešiť problémy s nesplácaním úveru

Všetky vyššie spomínané kroky mali jeden spoločný znak. Snahu banky o urovnanie problému. Klienta niekoľkokrát opätovne vyzývajú k náprave vzniknutej situácie. Sankcie, dražba či exekútor nastane iba v prípade, že dlžník s bankou nekomunikuje a nesnaží sa situáciu napraviť.

Každá banka má celú paletu individuálnych riešení. Jednou z nich je predĺženie splatnosti úveru. V takom prípade dôjde k zníženiu mesačnej splátky, no klient zaplatí viac na úrokoch a poplatkoch. Je to však jedna z ciest, ako riešiť problémy s nesplácaním.

Ďalšou možnosťou je refinancovanie úveru. V rámci neho je často možné získať lepšie podmienky pôžičky vrátane nižšieho úroku, a teda aj splátok. To isté platí aj pri konsolidácii úverov. Ide o spojenie viacerých pôžičiek do jednej. V takom prípade je veľký predpoklad získať opäť výhodnejšie podmienky (aj nižšie splátky).

Zvyčajne tiež môžete požiadať o odklad splátky. Ten sa poskytuje na maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa odpustené splátky rozrátajú do zostávajúcich. Mesačná splátka tak môže byť o niečo vyššia.

Skutočne krajnou možnosťou je potom predaj nehnuteľnosti po vlastnej osi a predčasné splatenie úveru.

Ako predchádzať problémom so splácaním úveru?

Ľahšie, než hasiť požiar, je mu predchádzať. Ako sa vyvarovať situácii, kedy nedokážete splácať úver? V prvom rade berte pôžičku iba na to, čo skutočne potrebujete. Určite nie je vhodné brať úver na dovolenku pri mori alebo vianočné darčeky. Tým sa len roztáča kolotoč problémov. 

Aj pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné myslieť dopredu. Odporúča sa mať rezervu vo výške aspoň šiestich mesačných splátok. Obzvlášť dôležité je držať sa pravidla, že maximálna výška mesačných splátok všetkých úverov nemôže presiahnuť 40% príjmu vašej domácnosti.

Samozrejme sú situácie, ktoré človek jednoducho nevie predvídať. Strata zamestnania, zdravotné problémy… Avšak aj na tieto momenty sa dá pripraviť. Prakticky každá banka ponúka pri hypotékach možnosť nechať sa poistiť voči neschopnosti splácať. Táto poistka by mala chrániť poistenca práve voči všetkým neočakávaným životným situáciám.

Zhrnutie na záver

Postup pri nesplácaní úveru spočíva v niekoľkých krokoch. V prvom sa banka snaží dlžníka upozorniť na vzniknutú situáciu. Ak nepríde k náprave do niekoľkých dní, posiela mu upomienku so zmluvnou pokutou. Po zhruba deväťdesiatich dňoch prichádza na rad vymáhanie, prípadne dražba alebo exekúcia. 

Zdroj: NBS.sk, webstránky bánk

Vladimír Koppan

Vladimír Koppan

Profesionálnemu písaniu sa venuje vyše päť rokov. Za ten čas napísal stovky článkov na rôzne témy od financií, stavebníctva až po históriu.
Zobraziť profil

Mohlo by vás zaujímať

Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

18.03.2024

Pôžičky

Nesplácanie úveru je moment, ktorému sa chce každý vyhnúť. Prečítajte si, ako v takom prípade postupuje banka a kedy môžete prísť o nehnuteľnosť

Neschválili vám pôžičku? Možno ste iba zle vyplnili žiadosť.

26.01.2024

Pôžičky

Myslíte si, že vyplniť správne žiadosť o pôžičku je jednoduché? Čudovali by ste sa, aké chyby robí väčšina ľudí. Právne vyplnená žiadosť o poskytnutie pôžičky je polovicou úspechu.

Pôžička pre dôchodcov. Ako si nájsť tú správnu?

28.07.2023

Pôžičky

Hľadáte pôžičku pre dôchodcov? Poradíme vám, ako si vybrať, na čo si dať pozor a kde získať najlepšie podmienky. Takéto sú vaše možnosti.