OSOBNÉ FINANCIE – AKO UŠETRIŤ a FUNGOVAŤ v HORŠÍCH ČASOCH

Ing. Emil Burák, PhD.   Publikované 30.04.2021 Rada| Finančný mix

OSOBNÉ FINANCIE – AKO UŠETRIŤ a FUNGOVAŤ v HORŠÍCH ČASOCH

Osobné financie – predstavujú krehkú tému, ktorá síce všetkých zaujíma, ale nie všetci majú odvahu otvorene o nej hovoriť. Finančná negramotnosť na Slovensku je u mnohých ľudí stále alarmujúca, veľa ľudí má ťažkosť zvládať vlastné financovanie a nedokážu výjsť od výplaty k výplate. Koronakríza a pandémia covidu 19 posledné dva roky (2020-2021) to ešte viac sťažili a skomplikovali. Dá sa ušetriť aj z mála alebo takéto kúzelníctvo je iba pre alchymistov? Ambíciou nasledovného príspevku je pomenovať niektoré osvedčené východiská, odskúšané rady a efektívne praktiky k úspore peňazí. 

Márnotratnosť a konzum namiesto pokory a šetrnosti

Nedostatok pokory a deficit zdravého sedliackeho rozumu dobrého hospodára sú údajne hlavné dôvody, prečo ľudia nevedia príhodne a vhodne a primerane miestu, času, príjmu, povolaniu a životnému štýlu sporiť a šetriť. Pragmatický postoj k peniazom velí míňať opatrne, tvoriť si rezervu a šetriť na horšie časy. Sporiť môže len ten, čo má taký príjem, z ktorého sa usporiť naozaj niečo dá. To je téza pre múdreho občana. Ale ľudia sa delia len na tri skupiny – múdri, chytráci a hlúpi. Hlupákov je najviac, chytrákov o niečo menej, ale múdrych je najmenej.

 

Kto šetrí, má za tri

U múdrych sa predpokladá zodpovednosť aj pri správe ich vlastných peňazí. Jedna vec je mať príjmy, z ktorých je možné usporiť. Ale druhá (oveľa dôležitejšia) vec je životná filozofia pokory, skromnosti, šetrnosti, sporovlivosti a prirodzenej prevencie pred rizikom tvorením si rezerv. Hlupák podľahne reklame, lebo táto mu velí spotrebúvať, bezhlavo míňať a byť poriadne zadĺžený, aby bol „spoločensky v kurze“, hoci ekonomicky zbytočne v riziku. Múdry vie nielen o rozprávke o troch grošoch a o troch prasiatkach, ale najmä o tom, že v trhovej ekonomike platí jediné: nikto ti nepomôže, ak si nepomôžeš sám!... 

 

Dôvody - prečo ľudia nešetria podľa expertov

Za HLAVNÉ ŠTYRI DôVODY PREČO ĽUDIA NEŠETRIA financie a netvoria si peňažné rezervy, ak MAJÚ dosť peňazí na šetrenie, možno považovať:

 1. Preceňovanie reklamy: mediálna reklama v trhovej ekonomike ich vedie k tomu, že je múdre žiť na dlh alebo na úver,

 2. Omyl v úsudku: myslia si, že šetrenie nič neprinesie (napr. z dôvodov inflácie alebo nízkych úrokov z kapitálu) a preto nepovažujú šetrenie za zmysluplné a dôležité,

 3. Pohodlnosť: chcú žiť teraz na doraz (carpe diem), zámerne odmietajú myslieť na budúcnosť a nechcú sa obmedzovať. Pritom šetrenie považujú za obmedzovanie,

 4. Odkladanie: neriešia potrebu vlastných zdrojov, radi žijú (napríklad dospeláci medzi 20-30tkou) v spoločnej domácnosti a z peňazí rodičov. Spoliehajú sa neuvážlivo na budúcnosť, že neskôr budú zarábať tak veľa, že splatia aj súčasné dlhy.

Na Slovensku však v súčasnosti mnohí vôbec NEMAJÚ  dosť peňazí na šetrenie. A to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj reálna chudoba obyvateľstva (napriek tomu, že v bankách drží obyvateľstvo aktuálne údajne cez 40 miliárd euro na úsporách, majetkové rozdiely sú obrovské – ako v každej trhovej ekonomike sveta): Hoci štatistiky v SR uvádzajú, že do skupiny chudobných patrí z 5, 5 milióna obyvateľov len 0, 7 milióna, osobne som presvedčený, že toto číslo je oveľa vyššie. A to nielen preto, že samotných starobných dôchodcov má krajina v súčasnosti už viac ako 1, 3 milióna. Nie každý sa dokáže sám adaptovať a etablovať na modus vivendi v trhovej ekonomike. Pribúda bezdomovcov i sociálne neprispôsobivých, ktorých príjem nestačí často ani na prežitie a už vôbec nie aj na šetrenie. 

 

Nevsadiť všetko na jednu kartu 

Hlavná zásada pri sporení spočíva v rozhodnutí a priori určite šetriť a to buď zvyšovaním príjmov alebo znižovaním výdavkov alebo kombináciou týchto postupov. Až a posteriori prejsť ku kvalite a technikám a produktom. A dôležité je nevsadiť všetko na jednu jedinú kartu, ale v rámci rozumného zváženia a rozloženia rizika skombinovať viac možností. Napríklad založiť si stavebné sporenie, uzavrieť životno-investičnú poistku a kúpiť si pôdu (pôda je zvláštna a špeciálna ekonomická kategória, ktorej kapitál spočíva najmä v tom, že je nerozmnožiteľná a nenahraditeľná, je multifunkčná a jej cena vždy stúpa) – hoci len maličkú stavebnú parcelu. Ďalšou z možností je zvážiť výber z dostupných finančných produktov na trhu, z ktorých odporúčame ľuďom bez finančných znalostí (napr. informácie o kapitálovom trhu k efektívnemu nákupu akcií a dlhopisov) poradiť sa s profesionálnymi finančnými poradcami – čo urobiť, kedy a ako s peniazmi (napr. zakúpiť si niečo z ponuky stavebného sporenia, bankových produktov alebo životných programov).

 

Rozumne šetriť znamená nekupovať nepotrebné

Aktuálne nové výskumy neexistujú (budú dostupné určite po sčítaní obyvateľstva, ktoré prebieha aktuálne v SR v roku 2021), ale niektoré staršie potvrdzujú krutú realitu, že až dve tretiny domácností a rodín lavírujú na hranici chudoby, nedokážu ušetriť nič z výplaty a žijú z ruky do úst. V časoch, keď je neistota z globálnej svetovej pandémie (koronavírusu – covid 19) a následne i ohľadne zamestnania (nástup umelej inteligencie a priemyselnej revolúcie 5.0) a budúcich príjmov, je rozumné dôkladne zvažovať výdavky. To však neznamená prestať míňať peniaze, ktoré sú vynakladané účelne. Mnoho ľudí je v míňaní peňazí opatrnejších a väčšie nákupy, ako napríklad auto alebo drahá spotrebná elektronika, odkladajú. Taktiež je vhodné vyvarovať sa nepremysleného používania úverov, kreditných kariet a predaja na splátky. Ideálne (v SR to je však dostupné možno len pre pätinu obyvateľstva) - je vytvoriť určitú finančnú rezervu vo výške niekoľkomesačných nákladov, ktorá bude v prípade potreby použitá na splátky úverov, najmä hypotéky a na pokrytie nevyhnutných nákladov. 

 

RADY ako spravovať financie v horších časoch 

 • POZNÁMKY: Zapisujte si pár mesiacov rodinný finančný denník – t. j. nebojte sa viesť jednoduché peňažné účtovníctvo doma a rozprávajte sa o tom v rodine s manželom (kou), partnerom (kou), ale i dospievajúcimi deťmi

 • PRIORITY a KONTROLA: prehodnoťte dôležitosť všetkých svojich výdavkov, pozrite si najmä – kde dávate najviac peňazí a porovnajte s tým, čo sú Vaše životné priority. Kontrolujte svoje peniaze pravidelne (akýsi „domáci finančný controlling alebo audit“); na začiatku mesiaca si oddeľte časť peňazí, ktoré nevyhnutne potrebujete na chod domácnosti 

 • NUTNÉ, nie NEPOTREBNÉ: Kupujte nutné a potrebné, nie pekné a nepotrebné. Väčšie výdavky (napríklad kúpa novej práčky,  chladničky, televízora či rodinná dovolenka) je vhodné odložiť na neskoršie obdobie. 

 • NEŽITE NA DLH: Nezadlžujte sa, ak nemusíte: Ak rozmýšľate nad úverom či nákupom tovaru na splátky, dobre si prepočítajte, či to váš rodinný rozpočet unesie. Vytvárajte si finančnú rezervu, a teda sporte – aj keď malú sumu, ale pravidelne, každý mesiac; 

 

ODPORUČENIA ako šetriť na mnohých miestach:

 • Oplatí sa nakupovať racionálne (podľa zoznamu), nie emocionálne (impulzívne), aby ste sa vyhli zbytočne vyhodeným peniazom za veci, ktoré nutne nepotrebujete. 

 • Výhodnejšie je robiť veľké týždenné nákupy ako viacero menších nákupov. Do obchodu s potravinami nechoďte hladní (minuli by ste viac neuvážene), ale vždy sa predtým aspoň trochu najedzte. 

 • U mobilného operátora sa dá z paušálnych programov prejsť na predplatené karty a platiť tak len za hovory, ktoré uskutočníme. 

 • Čo s týka bankových služieb, môžeme obmedziť drahé hotovostné transakcie cez pobočku a výbery z cudzích bankomatov,

 • Finančné transakcie je výhodnejšie podľa neho realizovať bezhotovostne, napríklad prevodom medzi účtami či internet bankingom a na výbery použiť bankomaty vlastnej banky. 

 • Treba si premyslieť každú pôžičku či úver. Lákavé sú najmä ľahko dostupné peniaze - úverové rámce na účtoch, kreditné karty a splátkový predaj. 

 • Existuje aj množstvo iných aktivít, kde sa dá ušetriť: napríklad stravovanie v reštauráciách, návšteva kín, divadiel alebo rôzne kultúrne a športové podujatia. Netreba pritom tieto aktivity úplne vynechať, stačí ich rozumne plánovať. 

 • Dôležité je nepodľahnúť pokušeniu zrušiť dlhodobé finančné alebo poistné produkty. Mohlo by to síce priniesť momentálnu úsporu nákladov, ale v dlhodobom horizonte by išlo o stratu nasporených peňazí. 

Schopnosť šetriť záleží od objemu zdrojov, ale aj od osobnej disciplíny a hodnôt. 

author

Autor článku:

Ing. Emil Burák, PhD.

Emil Burák – je pragmatik a kreatívec s vyše 30-ročnou praxou: skúsený ekonóm a daňový odborník, známy lektor, nadšený vzdelávač a znalostný pracovník. Väčšinu života pracoval najmä v oblasti ekonomiky, financií, riadenia a vzdelávania.