Podmienky stavebného sporenia v roku 2022

Ján Schneider   Publikované 02.01.2022 Prieskum| Sporenie

Podmienky stavebného sporenia v roku 2022

Stavebné sporenie bolo v minulosti atraktívnym finančným produktom pre mnohých ľudí. Jeho cieľom je získať financie určené na výstavbu, rekonštrukciu alebo kúpu bývania, pričom je spojené so stavebným úverom. Pozrime sa, aké má stavebné sporenie zmeny v tomto roku.

 

Podstata stavebného sporenia

Zmyslom štátom dotovaného účelového sporenia a naň naviazaného úverovania je poskytnúť možnosť výhodného financovania bývania. Stavebný sporiteľ vkladá do stavebnej sporiteľne minimálnu sumu určenú zákonom. Pri splnení podmienok má nárok na ročnú štátnu prémiu. Nasporené prostriedky a stavebný úver môže použiť až na 14 rôznych stavebných účelov. Ak sporiteľ nepoužije nasporené financie na stavebné účely, prichádza o štátnu prémiu

Kúzlo stavebného sporenia ako kombinácie sporiaceho a úverového produktu je skryté práve v jeho duálnosti. Ten, kto stavebné sporenie vymyslel, predpokladal, že relatívne krátke sporenie na bývanie s relatívne nízkym výnosom generuje čerpanie zvýhodneného úveru. Koncept vymyslený v Anglicku už koncom 18. storočia sa najmä po nemeckých úpravách v 20. storočí ujal a dokazuje svoju životaschopnosť dodnes.

 

Podmienky stavebného sporenia v roku 2022

Stavebný sporiteľ má možnosť uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení viazanú na tieto podmienky:

 • doba sporenia 6 rokov
 • minimálny vklad ako podmienka získania štátnej prémie
 • nárok na ročnú štátnu prémiu po ukončení sporenia, ak budú prostriedky využité na zákonom popísané stavebné účely
 • nárok na pridelenie stavebného úveru po ukončení sporenia
 • ak sporiteľ nárok neuplatní, môže sporiť ďalej alebo zúročený vklad vybrať a použiť

Štátna prémia

Sporiteľovi štát každoročne prideľuje k vkladu počas trvania sporenia štátnu prémiu. Ak má jeden sporiteľ uzatvorených viac stavebných sporení, prémiu dostáva len na jednu určenú zmluvu. Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu výpočtom podľa vzorca uvedeného v aktuálne platnej prílohe Zákona o stavebnom sporení.

Podmienky, parametre a limity štátnej prémie

 • výška minimálne 2,5 % ročného vkladu
 • maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 € ročne
 • na získanie maximálnej štátnej prémie je potrebné v roku 2022 vložiť ročne 2 800 €, čo je 233,30 € mesačne
 • ročný vklad potrebný na získanie štátnej prémie je možné vložiť buď jednorazovo alebo v pravidelných mesačných alebo nepravidelných vkladoch
 • mesačný príjem sporiteľa nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva za predchádzajúci rok, teda 1 473 €

Výška štátnej prémie, jej limity a podmienky získania sú rovnaké ako minulý rok, až na podmienku príjmu. Táto sa každoročne mení v závislosti od dynamiky priemernej mzdy a štát aj preto každoročne preveruje, či sporitelia príjem neprekročili.

Ak je stavebné sporenie uzatvorené po 1. júli, prichádza sporiteľ o polovicu štátnej prémie. Môže tak získať alikvótnu čiastku, maximálne 35 €. Nárok na štátnu prémiu zaniká čerpaním medziúveru alebo nesplnením podmienky využitia stavebného sporenia na financovanie bývania.

 

Porovnanie ponúk stavebných sporiteľní

Aktuálne ponuky všetkých troch stavebných sporiteľní v našej krajine sú sú verejne dostupné. Všetky tri ponúkajú v podstate to isté, pretože stavebné sporenie limituje jeden zákon. Rozdiely sú v poplatkoch, úročení či akciových detailoch ponúk.

Na základné modelové porovnanie sme zvolili výšku vkladu 240 €, čo je o 6,60 € viac, ako mesačný vklad potrebný na získanie štátnej prémie. Dobu sporenia sme nastavili na štandardných 6 rokov, po ktorých máte zákonný nárok na stavebný úver.

 

Prvá stavebná sporiteľňa

/data/hyperfinancie.sk/multimedia/documents/pss.png

Zdroj: Prvá Stavebná Sporiteľna
 

V Prvej stavebnej sporiteľni za 6 rokov nasporíte 18 129,28 €. Pri 1 % úroku to predstavuje čistý výnos 849,28 €, vrátane štátnej prémie 420 €. Za uzatvorenie zmluvy zaplatíte fixný poplatok vo výške 0,9 % z cieľovej sumy. Ďalšie vybrané poplatky zahŕňajú:

 • výpoveď zmluvy do 6 rokov od dátumu jej vzniku: 99 €
 • zvýšenie/zníženie cieľovej sumy: 10 €
 • mesačný poplatok za vedenie účtu: 1,59 € (za 6 rokov 114,48 €)

Všetky poplatky nájdete v aktuálnom sadzobníku poplatkov PSS.

Ak máte záujem o stavebný úver, úroková sadzba je od 2,90 %, pričom musíte mať nasporené minimálne 25 % z cieľovej sumy. Všetky podrobnosti nájdete v informáciách o úveroch pre fyzické osoby .

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

/data/hyperfinancie.sk/multimedia/documents/wustenrot-stavebna-sporitelna.png

Zdroj: Prvá Stavebná Sporiteľna
 

Vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni za 6 rokov nasporíte 18 210,91 €. Pri 1 % úroku to predstavuje čistý výnos 930,90 €, vrátane štátnej prémie vo výške 420 € a W-prémie 377,91 €. Za uzatvorenie zmluvy zaplatíte fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 0,9 % z cieľovej sumy. V prípade, ak zmluvu uzatvoria dvaja stavební sporitelia, poplatok je znížený o polovicu na 0,45 %. Ďalšie vybrané poplatky:

 • predčasné ukončenie zmluvy: 1,1 % z cieľovej sumy (do 3 rokov), 1,0 % (od 4 do 6 rokov), maximálne 900 €
 • zvýšenie/zníženie cieľovej sumy: 1,2 % z rozdielu cieľovej sumy, maximálne 1 800 €
 • mesačný poplatok za vedenie účtu: 1,98 € (za 6 rokov 142,56 €)

Všetky poplatky nájdete v aktuálnom sadzobníku poplatkov Wüstenrot. Ak máte záujem o stavebný úver, úroková sadzba sa pohybuje vo výške od 1,49 % do 1,89 %, v závislosti od ďalších pripoistení, ako je životné poistenie a poistenie bývania. Tu nájdete všetky informácie k stavebným úverom Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

 

ČSOB stavebná sporiteľňa

/data/hyperfinancie.sk/multimedia/documents/csob-stavebna-sporitelna.png

Zdroj: csob.sk
 

V ČSOB stavebnej sporiteľni za 6 rokov nasporíte 18 129 €. Pri 1 % úroku to predstavuje čistý výnos 836 €, vrátane štátnej prémie vo výške 420 €. Za uzatvorenie zmluvy zaplatíte fixný poplatok do výšky 1 % z cieľovej sumy. Ďalšie vybrané poplatky:

 • poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení: 36 alebo 40 € (podľa toho, či ste klientom ČSOB)
 • správa účtu k zmluve o stavebnom sporení: 16 € ročne (za 6 rokov 96 €)
 • výpoveď zmluvy pred uplynutím sporenia: 0,25 až 1,5 % z cieľovej sumy

Všetky poplatky sú k dispozícii v sadzobníku poplatkov ČSOB.

Ak máte záujem o stavebný úver, úroková sadzba sa pohybuje vo výške od 3,99 % do 5 %, v závislosti od nasporenej sumy v stavebnom sporení. Tu sú k dispozícii všetky detaily k stavebným úverom ČSOB stavebnej sporiteľne.

Náš tip:

Ak nechcete prísť o štátnu prémiu, pretože už nespĺňate podmienku maximálneho príjmu, zmluvu môžete jednoducho previesť na niekoho z rodiny. Podmienkou je, aby to bol priamy príbuzný a samozrejme, aby sa jeho príjem vošiel do limitu.


Výhody stavebného sporenia

Okolo 800 000 Sloveniek a Slovákov, ktorí majú uzavreté stavebné sporenie, má zrejme dostatok informácií o výhodách tohto finančného produktu. Tu sú tie aktuálne:

 • stavebné sporenie s využitím štátnej prémie môže byť výhodnejšie ako bežné sporenie na termínovaných vkladoch
 • úver zo stavebného sporenia je výhodnejší v porovnaní s bežnými komerčnými úvermi využitými na dofinancovanie hypotéky
 • financovanie rekonštrukcie alebo zariadenia nehnuteľnosti stavebným úverom je výhodnejšie ako bežné spotrebné úvery

Nebudeme sa ani pridávať k polemikám vyplývajúcim z porovnávania stavebného sporenia a investovania. Stavebné sporenie je sporenie a nie je fér porovnávať ho s výnosmi akýchkoľvek investičných produktov. Stavebné sporenie je stabilný sporiaci produkt s možným - síce miernym - štátnym zvýhodnením s možnosťou čerpať síce viazaný, ale výhodný dlhodobý úver.

Viete, že ...
... úver zo stavebného sporenia dokážete tiež refinancovať?

Je to možné, pretože stavebný úver a aj medziúver sú úvery a podľa zákona je možné ich predčasné splatenie a tým pádom aj refinancovanie. Treba len v pravý moment nájsť výhodnejší konkurenčný produkt.


Historický flashback

Stavebné sporenie bolo pre väčšinu ľudí v našej krajine jedinou a dlhé roky bezkonkurenčne výhodnou formou sporenia a financovania bývania. Bol a stále ešte je to produkt spájajúci výhody strednodobého stabilného sporenia s možnosťou dlhodobého viazaného úveru. Prvá konkurenčná vlna prišla po vstupe hypotečných úverov na náš finančný trh v roku 1998. Druhá tsunami dorazila v roku 2019, keď sa štát pomerne zásadne rozhodol skresať podmienky stavebného sporenia.

Dnešná ročná štátna prémia vo výške 2,5 % vkladu, v porovnaní so 40 % v roku 1995 je neporovnateľná. Ale len na prvý pohľad, výhodnosť stavebného sporenia nemôžeme posudzovať len na základe štátom regulovanej výšky štátnej prémie. Musíme zohľadniť aj mieru inflácie a úrokové sadzby konkurenčných sporiacich a úverových produktov.

Ak sa na stavebné sporenie pozrieme podrobnejšie, bolo a v podstate stále aj je celkom výhodným strednodobým sporiacim produktom. Síce so striktne vymedzeným využitím, ale výhodnejším úročením napríklad v porovnaní s bežnými termínovanými vkladmi. No a stavebný úver ako možnosť pokračovania stavebného sporenia je tiež celkom zaujímavo konkurencieschopný.

Oplatí sa stavebné sporenie v roku 2022?

Nevyhneme sa šalamúnskej odpovedi: stavebné sporenie je výhodné, ale ako pre koho a aj ako-kedy. Ignorujme v podstate zanedbateľnú výšku štátnej prémie, ktorá nie je motivačná a dnes ju nemôžeme považovať za zásadnú konkurenčnú výhodu. Výhodnosť stavebného sporenia závisí najmä od toho, koľko rokov sporíte, a aké vysoké sumy do stavebného sporenia ročne vkladáte. Dôležité je aj to, na aký konkrétny účel nasporené prostriedky využijete. Stavebné sporenie môžeme dnes jednoznačne odporúčať ako spôsob dofinancovania hypotéky či rekonštrukcie alebo zariadenia domácnosti. V porovnaní s bežnými spotrebiteľskými úvermi sa jednoznačne oplatí. Má však svoje opodstatnenie aj ako stabilný sporiaci produkt.

Zdroje: Ministerstvo financií SR | Ústredný portál verejnej správy | Národná banka Slovenska

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi