Podielové fondy vs. ETF fondy

Ján Schneider   Publikované 20.01.2021 Rada| Investovanie

Podielové fondy vs. ETF fondy

Investovanie veru nie je pre všetkých, ale ak sa na to cítite, ste dobrodružná povaha a nezalomcuje s vami vedomie rizika, čítajte ďalej. Každý, kto koketuje s investovaním, skôr či neskôr začuje: ETF fondy. V porovnaní s podielovými fondami najlepšie vyniknú výhody i nevýhody indexového a podielového investovania.

 

Aké že fondy?

Investičné fondy, teda „záujmové združenia“ investorov, ktorých majetok spravuje a investuje tretia osoba, vznikli v Európe. Nápad dostali už v 18. storočí v Holandsku, neskôr fondy vznikali vo Švajčiarsku, Škótsku, Veľkej Británii, Francúzsku a USA. Moderné podielové fondy sa v USA objavili až začiatkom 20. storočia, prvý indexový fond založili bankári v roku 1971. ETF investovanie zažilo boom až začiatkom nového tisícročia.

Európska autorita pre bezpečnosť finančných trhov ESMA vydala všeobecné pokyny týkajúce sa aj ETF v roku 2012. Pokynmi sa riadia orgány dohľadu – národné banky – ale aj správcovské spoločnosti PKIPCP. Teda podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Pokyny upravujú pravidlá fungovania fondov a stanovujú kritériá finančných indexov, do ktorých fondy investujú.

Podielové fondy ako nástroj kolektívneho investovania združujú financie investorov. Tí ich hromadne investujú nákupom podielových listov. Investičná spoločnosť, ktorá fond spravuje, investuje financie fondu aktívnym riadením podľa stanovenej stratégie. Ide teda o klasickú aktívnu správu portfólia podielového fondu – stock-picking.

Prostriedky investorov sú prostredníctvom podielových fondov investované efektívnejšie, ako keby investori išli na trh „na vlastné triko“. Investovanie v podielových fondoch riadia profesionáli so znalosťami, skúsenosťami a praxou. Výhodou fondov je aj cielená, premyslená diverzifikácia ako súčasť investičnej stratégie.

 

Podielové fondy môžeme rozdeliť do kategórií podľa smerovania investícií:

 • akciové – prevažne investujúce do akcií
 • dlhopisové – investujú do dlhových cenných papierov, dlhopisov
 • zmiešané – akcie aj dlhopisy
 • realitné – investujú do realít a na ne naviazaných cenných papierov
 • komoditné – najmä komodity a cenné papiere na ne naviazané
 • fondy fondov – investujú do ďalších fondov.

 

ETF – Exchange-Traded Fund

Burzovne obchodovaný fond je cenný papier vydaný investičnou spoločnosťou. Zloženie ETF kopíruje zloženie podkladového aktíva, najčastejšie akciového indexu a jeho kurz s malými odchýlkami kopíruje vývoj podkladového aktíva. Fond nakúpi podkladové aktívum a vydá svoje akcie. Investovanie v ETF funguje podľa nastavených algoritmov. Zjednodušene ide o „pasívnu“ alternatívu podielových fondov formou index-trackingu.

Výhody ETF fondov oproti podielovým fondom

 • flexibilita obchodovania
 • likvidita – nízke rozdiely nákupnej a predajnej ceny
 • mnohonásobne nižšie poplatky za správu
 • obchodovateľnosť na burze
 • rozsiahla diverzifikácia investície
 • efektivita a stabilita
 • eliminácia dôsledkov chýb „ľudského faktora“ riadenia investície
 • nižšia miera rizika pri výpadku firmy/firiem z indexu
 • dostupnosť aj pre drobných a začínajúcich investorov.

 


Nevýhody

 • pasívnosť bez možnosti aktívneho, strategického riadenia investície
 • nutnosť obchodovania na finančných trhoch cez investičný účet alebo brokera
 • možnosť radikálneho zvýšenia poplatkov za obchodovanie.

 

Pasívne riadené ETF fondy a ich podiel na investovaní globálne rastú. Klasické, aktívne spravované podielové fondy majú však na trhu svoje nezastupiteľné miesto. Aktívne nakupovanie a predávanie podielov jednotlivých firiem kreuje ich cenu. Tá sa totiž objektívne tvorí ponukou a dopytom.

Plusom pasívnych ETF investícií je aj ich jednoduchosť a pochopiteľnosť v porovnaní s klasickým podielovým investovaním. Do ETF indexových fondov investujú aj začínajúci investori, ktorí nemajú skúsenosti s vyhodnocovaním a manažovaním investícií. Poplatky na hranici 0,2 % oproti 1 a viac % pri podielovom investovaní dokážu oceniť drobní i väčší investori.

Oba typy investovania sa oplatia v dlhodobom horizonte. Podľa dlhodobých štatistík sú však ETF fondy stabilnejšie ako podielové. Efektivita kopírovania burzových indexov sa ukázala ako dobrá cesta investovania. Pasívne ETF fondy sa totiž indexy nesnažia „pretromfnúť“, ako je to v prípade mnohých podielových fondov riadených človekom.

Náš tip 

Pokiaľ sa rozhodnete investovať do ETF fondov, zverte to do rúk profesionálov. Výber je široký, vyberajte ale uvážlivo na základe výsledkov a referencií. „Garantované výnosy“ nie sú kvalitná referencia.


Pýtajte sa

Poradcu si dokážete „preklepnúť“ aj cielenými otázkami práve na rozdiely medzi podielovými a pasívnymi fondami. Pýtajte sa samozrejme aj na štruktúru odporúčaných fondov, poplatky, kto a ako fondy vedie. Nezabudnite ale ani na otázky smerom k výsledkom podielových fondov oproti indexovým. Ak vám poradca dokáže vysvetliť a porovnať aj nuansy zdanenia podielových a indexových investícií, tak sa vyzná.

 

Na záver

Neočakávajme, že po prečítaní tohto článku dáte výpoveď svojmu finančnému poradcovi a od zajtra to roztočíte naraz na niekoľkých burzách. Určite nie, len sme sa pokúsili informačne a v súvislostiach vysvetliť, čo to ETF fondy sú. Ak sa investovať rozhodnete, držíme palce, nech svoje financie zhodnotíte tak, ako si predstavujete. Držte sa však pri zemi: nie je to o jachtách a heliportoch pri vilách s bazénmi a tenisovými kurtami na Miami. Keby to s investovaním bolo také jednoduché, mali by sme predsa podstatne viac milionárov na počet obyvateľov. Investovanie je vždy len možnosť, ako sa dajú financie zhodnotiť.

Zdroje: Národná banka Slovenska / Česká národní banka / Forbes

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi