Čo vieme o investovaní do dlhopisov?

Čo vieme o investovaní do dlhopisov?

Dlhopisy s akciami patria medzi najdôležitejšie investičné nástroje. Avšak, zatiaľ čo pri investovaní do akcií sa stávate podieľnikom (akcionárom) danej spoločnosti, pri dlhopisoch ste v pozícii veriteľa. Prečo ich popularita v poslednom období tak výrazne narástla? Je investovanie do dlhopisov bezpečné? Povieme si o tom v našom článku.

Podstata dlhopisov

Nemusíme byť odborníkom na financie, aby sme už z názvu tohto investičného nástroja pochopili, že sa nejakým spôsobom spája s dlhom. Vydaním dlhopisov sa totiž firma voči budúcim investorom zadlžuje. 

Podnikové dlhopisy sa najčastejšie využívajú na financovanie nejakého plánovaného projektu. Takto získané peniaze však môže firma použiť aj podľa svojej ľubovôle. V tomto prípade požičiavate peniaze spoločnosti, ktorá ich potrebuje a za ne vám sľubuje určitú odmenu. Pamätajte však, že dlhopis, ktorý si kúpite, nie je vkladový produkt, ale cenný papier.

Vedeli ste, že…

…dnes sa už papierové dlhopisy nevydávajú? Elektronicky sa zapisujú na účet cenných papierov, ktorý môžete mať v banke alebo u obchodníka s cennými papiermi.

maskot

Dôležitá terminológia

V súvislosti s dlhopismi je dôležité poznať terminológiu a základy takéhoto investovania. Môžeme ich zosumarizovať do nasledujúcich bodov:

 • Ten, kto vydáva dlhopis (spoločnosť), sa nazýva emitent
 • Kúpou dlhopisu sa stávate jeho majiteľom.
 • Prisľúbená odmena predstavuje výnos dlhopisu, pričom sa vyjadruje rôznymi spôsobmi. Výnos je teda vopred známy.
 • Najčastejšie sa výnos z dlhopisu vyjadruje v percentách požičanej sumy za rok.
 • Dlhopisy sa členia podľa emitenta – štátne dlhopisy (menej rizikové), komunálne dlhopisy, podnikové dlhopisy, zamestnanecké dlhopisy, bankové dlhopisy…

Princíp, výhody a riziká investície do dlhopisov

Na pochopenie výhod a rizík dlhopisov je nutné pochopiť samotný princíp tejto investície. Kedy je výnos z dlhopisu najvyšší? 

V tomto smere platí, že čím je dlhšia doba splatnosti dlhopisu, tým väčšia bude zmena ceny (kurzu) dlhopisu pri zvýšení alebo znížení úrokových sadzieb. Zisk majiteľa dlhopisu bude preto pri poklese úrokovej sadzby vyšší ako strata pri rovnakom raste úrokovej sadzby. 

S rastúcou dobou splatnosti však rastie aj výška straty majiteľa dlhopisu pri klesajúcej úrokovej sadzbe dlhopisu a aj výška zisku majiteľa dlhopisu pri rastúcej úrokovej sadzbe dlhopisu. 

Čo je tiež dôležité, emitent môže vydávať dlhopisy s rôznymi formami úroku:

 • Pevný úrok – zostáva počas celej platnosti dlhopisu stabilný (prevažná väčšina dlhopisov).
 • Úrok závislý na ziskoch emitenta – niečo ako dividenda vyplácaná majiteľom akcií, len s tým rozdielom, že nie ste spolumajiteľom spoločnosti.
 • Úrok zvyšujúci sa s rastúcou infláciou – výhodný najmä v období, kedy rastú ceny tovarov a služieb. Emitent dlhopisu sa zaviaže vyplácať úroky v závislosti na raste alebo poklese cien v ekonomike. 
 • Pohyblivý úrok – odvíja sa od úrokových sadzieb na kapitálových trhoch.

Od vyššie uvedeného závisia aj výhody a riziká investícií do dlhopisov. Hlavným benefitom najmä pre malých investorov je, že dlhopisy sú veľmi jednoduché na pochopenie a do istej miery i predvídateľné. Emitent si totiž vopred stanoví hodnotu jedného dlhopisu, splatnosť, typ a veľkosť úroku (výnosnosť). Výhodou je tiež to, že pokiaľ sa rozhodnete, že dlhopis držať nechcete, je možné ho predať.

Hoci sa dlhopisy považujú za pomerne bezpečnú investíciu vhodnú aj pre začiatočníkov, aj v ich prípade je potrebné byť opatrní. Existuje tu totiž kreditné riziko – riziko nesplatenia záväzku. Takéto riziko môže nastať napríklad vtedy, ak projekt spoločnosti, za ktorého účelom emitovala dlhopisy, padne ešte pred jeho realizáciou alebo vtedy, keď firma skrachuje.

Je preto dôležité si uvedomiť, že ak zbankrotovaná firma nemá hotovosť ani majetok, svoje peniaze už pravdepodobne nikdy neuvidíte. Konkurzný správca totiž v prvom rade rieši záväzky voči štátu, zamestnancom, bankám a až potom prichádzajú na rad investori. Dôležité je tiež zmieniť, že na dlhopisy sa nevzťahuje zákon o ochrane vkladov.

  Tip

  Veľké kreditné riziko predstavujú najmä malé firmy bez majetku. Jedným zo spôsobov, ako sa tomuto riziku vyhnúť, je nakupovať dlhopisy iba od veľkých spoločností a finančných skupín, prípadne od spoločností, za ktoré ručí väčšia materská spoločnosť.

  maskot

  Ktoré dlhopisy sú obľúbené a kde sa dajú kúpiť?

  Medzi investormi sú na Slovensku obľúbené najmä dlhopisy veľkých finančných skupín, ako napríklad J&T, Penta alebo HB Reavis. Populárne sú aj dlhopisy od ČSOB, SLSP, Eurovey, lekárne Dr. Max či Proxenty.

  Dlhopisy môžete nakúpiť v bankách alebo prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi. Avšak každý dlhopis má svoj vlastný distribučný kanál. Znamená to, že nie každý dlhopis je možné kúpiť v ktorejkoľvek banke.

  Dôležité parametre pri investovaní do dlhopisov

  Medzi najdôležitejšie parametre, ktoré treba pri nákupe dlhopisov zvažovať, patria najmä:

  • Úverová kvalita – indikátor dôveryhodnosti určitých emisií dlhopisov. Zohľadňuje pravdepodobnosť nezaplatenia časti alebo celého záväzku dlžníka, ktorý dlhopis emitoval. Najlepší rating je AAA. Dlhopisy s ratingom B sú už riskantnejšou investíciou. Písmená C a D označujú najnižšie a najrizikovejšie kategórie dlhopisov.
  • Durácia – priemerná doba splatnosti portfólia fondu investujúceho do dlhopisov. Zohľadňuje citlivosť zmeny ceny dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb. Čím je durácia vyššia, tým je táto citlivosť vyššia, a naopak. 
  • Výnos do splatnosti – očakávaný hrubý výnos dlhopisu alebo dlhopisového fondu za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti. Ak sa počas doby trvania dlhopisu zníži jeho cena (napríklad zvýšením úrokových sadzieb), automaticky sa tiež zvýši jeho výnos do splatnosti.

  Investovanie do dlhopisových fondov

  Pre neskúsených investorov môže byť náročné reálne odhadnúť riziko dlhopisu od daného emitenta. V tomto prípade je preto lepšie investovať do dlhopisových fondov. Pri nich totiž analytickú prácu investora urobia odborníci, ktorí spravujú fond. 

  Okrem toho treba zvážiť aj výšku poplatkov za správu konkrétneho podielového fondu. Vo všeobecnosti sú dlhopisové fondy vhodné najmä pre konzervatívnych investorov, ktorí potrebujú investovať na obdobie dlhšie ako jeden rok.

  Zdanenie dlhopisov

  V prípade dlhopisov je pri zdaňovaní veľkou výhodou, že tu môžete využiť 1-ročný časový test. Znamená to, že ak cenný papier predáte až po uplynutí doby 1 rok a 1 deň, neplatíte daň ani zdravotné odvody.

  Na príjmy z predaja cenných papierov kratších ako 1 rok si môžete dokonca uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur za rok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Pamätajte však na to, že takéto oslobodenie od platenia dane je možné uplatniť iba z jedného príjmu. Ak si ho teda uplatníte pri cenných papieroch, už si ho nemôžete uplatniť napríklad pri prenájme nehnuteľnosti.

  Pri kupónoch z dlhopisov vydaných na Slovensku sa pred ich vyplatením výnos zdaňuje zrážkovou daňou 19 %. Tieto sa už ďalej nezdaňujú a nemusíte to ani uvádzať v daňovom priznaní.

   

  Dlhopisy patria medzi najdôležitejšie investičné nástroje. Pri investovaní do nich by ste ale mali byť schopní vyhodnotiť riziko a finančnú situáciu emitenta. Pokiaľ si na to netrúfate sami, najlepším riešením je vyhľadať pomoc skúseného finančného poradcu. Vo všeobecnosti tiež platí, že štátne dlhopisy sú najmenej rizikové. Pri podnikových je ale zase možný vyšší výnos.

  Redakcia Hyperfinancie.sk

  Redakcia Hyperfinancie.sk

  Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.
  Zobraziť profil

  Mohlo by vás zaujímať

  Ako začať podnikať a kde nájsť peniaze na rozbeh podnikania? Pozrite si naše tipy

  29.03.2023

  Investovanie

  Hľadáte cestu ako začať podnikať? V našom článku vám poradíme na čo myslieť pri samom začiatku a kde nájsť peniaze na rozbeh

  Zložený úrok - všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

  01.03.2023

  Investovanie

  Zložený úrok je pre mnohých neznámy pojem. Čo to vôbec je a ako vám vie pomôcť zhodnotiť vaše financie? Povieme si v nasledujúcom článku

  Čo vieme o investovaní do dlhopisov?

  16.08.2022

  Investovanie

  Dlhopisy s akciami patria medzi najdôležitejšie investičné nástroje. Rozmýšľate nad dlhopismi aj vy? V našom článku sa dozviete všetky potrebné informácie.