Fio účet

Fio osobný účet bez poplatkov

Tento osobný účet založíte zadarmo a bez mesačných poplatkov za bežné bankové služby. Taktiež získavate zadarmo aj všetky platby kartou v obchode a na internete. K účtu dostanete MasterCard bezkontaktnú kartu a tiež môžete využívať aj prehľadný internet banking a mobilnú aplikáciu Smartbanking. Ak potrebujete na účte finančnú rezervu, môžete požiadať o kontokorent a ísť do mínusu od 200 až do 110 000 €, pričom úroky platíte iba za požičanú čiastku. Vybrať si môžete z 3 taríf a peniaze využiť na čokoľvek. Ďalšou výhodou tohto účtu je nálepka pre bezkontaktné platby Sticker Contactless. Čím sa tento účet líši asi najviac, je možnosť zvoliť si vlastné číslo účtu, čo platí pre každý nový osobný aj podnikateľský účet. Číslo však nesmie byť už obsadené, musí obsahovať 8 až 10 číslic a musí vyhovovať podmienkam NBS. K účtu si tiež môžete zadarmo otvoriť aj sporiaci účet Fio konto s vyšším úročením. Minimálny zostatok na bežnom účte je 10 €.

Časté otázky

Z akých taríf si môžem vybrať pri kontokorente?

Na výber máte 3 tarify. Tarifa číslo 1 je vhodná ak potrebujete finančnú rezervu čerpať dlhšiu dobu, tarifa číslo 2 ak pôžičku potrebujete iba občas a nakoniec tarifa číslo 3 je vhodná pre tých, ak využívate rezervu výnimočne alebo takmer vôbec.

Čo je to nálepka pre bezkontaktné platby?

Sticker Contactless je štýlová nálepka, za ktorú zaplatíte jednorázový poplatok 7 €, avšak jej vedenie je zadarmo. Nalepiť si ju môžete na akýkoľvek predmet, napríklad zadný kryt mobilného telefónu a využívať ju tak na bezkontaktné platby do 20 €.

Ako prebieha zriadenie vlastného čísla účtu?

Svoje unikátne číslo si môžete jednoducho dopredu pripraviť alebo oznámiť číslice, ktoré by malo číslo účtu obsahovať, pracovníkovi banky a spolu zvoliť tú najvhodnejšiu variantu.

Z akých platobných kariet si môžem vybrať?

Na výber máte zo štyroch kariet MasterCard, a to: Debit Contactless, Business Contactless, Gold Contactless a Platinum Contactless. Na výber tiež máte Maestro Contactless a Sticker Contacless.

O spoločnosti Fio banka

Fio banka

Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky je spolu s ostatnými spoločnosťami členom skupiny Fio. Tá sa finančnými službami zaoberá už od roku 1993. Okrem bežných bankových služieb pre individuálnych klientov a spoločnosti sa tiež zaoberá investíciami, poskytovaniu úverov, obchodovaniu s cennými papiermi a ďalšími službami. Ide o stabilnú spoločnosť s dlhodobou históriou, ktorá ponúka kvalitná služby a neustále sa snaží o ďalšie inovácie. 

Viac informácií