Tretí pilier: kedy sa vám naozaj oplatí?

Tretí pilier: kedy sa vám naozaj oplatí?

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), známe aj ako 3. pilier, predstavuje ďalší spôsob ako sa finančne pripraviť na dôchodok. V článku si vysvetlíme čo je tretí pilier, kedy sa ho oplatí mať a ako ho nastaviť správne.

Ako funguje 3. pilier

Tretí pilier, známy aj ako doplnkové dôchodkové sporenie alebo DDS, predstavuje príspevky zamestnanca a, za predpokladu vzájomnej dohody, príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera - vo vopred dohodnutej výške.

Príspevky sa odvádzajú z hrubej mzdy na účet doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti, ktorá ich spravuje a investuje na základe vopred dohodnutej investičnej stratégie. Nasporená suma je navyše predmetom dedenia, takže v prípade smrti ju získa najbližší dedič.

Povedzme, že máte hrubú mzdu 1000 eur, z ktorej odvádzate 3 % na doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnávateľ vám prispieva rovnakou čiastkou. Do DDS-ky sa teda celkovo mesačne odvedie 60 eur, ktoré sa ďalej investujú a zhodnocujú podľa zvolenej stratégie.

Ak pracujete od svojich 18 rokov, odvádzate si priemerne 60 eur mesačne, po dobu 46 rokov, pri priemernom ročnom výnose 7 % dokážete si takto nasporiť až 229 149 eur - vypočítané prostredníctvom Investičnej kalkulačky. Samozrejme treba započítať poplatky spomenuté nižšie, no i napriek tomu bude táto suma stále celkom zaujímavá. Pri priemernom veku dožitia 73 rokov pre mužov a 80 rokov pre ženy by muži mali každý mesiac dôchodok 2121,75 eur a ženy 1193,48 eur. Ak máte navyše ešte aj druhý pilier, to už je celkom slušný dôchodok.

maskot

Podmienky vstupu do 3. piliera

Tretí pilier je povinný pre zamestnancov, ktorí sa venujú rizikovým prácam, profesii tanečníkov a hráčov na dychových nástrojoch. Zamestnávateľ je taktiež povinný prispievať a to v minimálnej výške 2 % z vymeriavacieho základu mzdy.

Zvyšné typy zamestnancov a živnostníci (SZČO) majú tretí pilier dobrovoľný. Vo veľkých a medzinárodných spoločnostiach je tretí pilier častokrát benefitom a zároveň motiváciou sporiť si na dôchodok. Býva zvykom, že zamestnávateľ prispieva rovnakou čiastkou ako zamestnanec, čím sa už automaticky dosahuje 100 % zhodnotenie.

Základné podmienky pre vstup do 3. piliera sú:

 • byť zamestnaný/živnostník a zároveň odvádzať sociálne odvody,
 • automatický vstup pre rizikové povolania, profesie tanečníkov a hráčov na duchových nástrojoch.

Kedy sa tretí pilier naozaj oplatí?

Zatiaľ čo druhý pilier sme v samostatnom článku popísali ako základ pre každého zamestnanca, pri treťom pilieri rozhoduje jeden dôležitý faktor. A to, či vám zamestnávateľ bude prispievať taktiež. Pokiaľ prispieva v hodnote 50 % až 100 % z vašich dobrovoľných zamestnaneckých príspevkov, tretí pilier sa vám oplatí.

maskot

Kde zhodnotiť príspevky z 3. pilera? Môžete si vybrať zo štyroch typov fondov

 • Konzervatívny: Ide v podstate o obdobu dlhopisového fondu z druhého piliera, nakoľko sa investuje do rovnakých aktív - dlhopisov. Z dlhodobého hľadiska sú tu najnižšie výnosy, ktoré sa pohybujú do výšky 0,47 %, čo je menej ako každoročná 2 % inflácia, kvôli čomu v podstate prerábate.
 • Vyvážený: O niečo lepší fond ako konzervatívny, nakoľko sa tu okrem dlhopisov investuje taktiež do akcií alebo komoditných indexov. To sa prejaví aj na výnose, kedy najlepší vyvážený fond dosahuje od svojho vzniku priemerné zhodnotenie 3,82 %.
 • Rastový: O ďalší kúsok je na tom lepšie rastový fond, ktorého portfólio sa skladá aspoň z polovice akciových indexov, ktoré z dlhodobého hľadiska majú vyššiu výkonnosť ako dlhopisy. Tie však tieto fondy ťahajú dolu, kvôli čomu sa tu dosahuje priemerné zhodnotenie 5,46 % od vzniku, čo je už lepšie ako vyvážený fond.
 • Indexový: A dostávame sa k objektívne najlepšiemu fondu, čo sa týka dlhodobého hľadiska. V indexovom fonde tvoria vyše polovičné zastúpenie akcie, čo z neho robí najzaujímavejší fond. Najstarší indexový fond existuje od roku 2018 a za ten čas mal v priemere 10 % zhodnotenie. Z dlhodobého hľadiska (10 rokov a viac) však treba očakávať priemerné zhodnotenie 6-7 %.

Porovnanie priemerných výnosov v jednotlivých typoch fondov pre tretí pilier

Typ fonduPriemerný ročný výnos od roku 2016 až 2019
Konzervatívny0,47 %
Vyvážený3,82 %
Rastový5,46 %
Indexový7,99 %*

Zdroj: webové stránky NN Tatry Sympatia, AXA, Stabilita

*Poznámka: indexové fondy existujú od roku 2018, preto je priemerný výnos počítaný iba za 2 roky (2018 a 2019).

Tretí pilier je bezplatný, má však poplatky, ktoré súvisia so sporením

 • Poplatok za správu dôchodkového fondu: Môže byť v maximálnej výške 1,20 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Čím viac teda nasporíte, tým väčší bude nominálny poplatok.
 • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: Tento poplatok sa mení každý pracovný deň na základe vzorca uvedeného v zákone. Všeobecne sa pohybuje na úrovni 10 % zo zhodnotenia. Ak ste teda ročne vložili 50 eur a výnos bol 7 %, odplata za zhodnotenie je 0,35 eur.

Prehľad poplatkov v 3. pilieri

Typ poplatkuPriemerný ročný výnos od vzniku
Poplatok za správu dôchodkového fonduMax. 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde10 % z ročného zhodnotenia

Zdroj: webová stránka MPSVR

Ako si vybrať ten správny fond pre sporenie príspevkov z tretieho piliera?

Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä výnosti fondu a poplatkom, ktoré sú spojené so sporením v konkrétnom fonde - viac info tu.

maskot

Výhody tretieho piliera

Zníženie základu dane: Pre tretí pilier platí daňové zvýhodnenie, kedy príspevky predstavujú odpočítateľnú položku základu dane, čím sa môže znížiť základ dane do maximálnej výšky 180 eur ročne.

Možnosť nechať si vyplatiť po 10 rokoch: Ak ste uzatvorili doplnkové dôchodkové sporenie od 1. januára 2014, po 10 rokoch máte možnosť vybrať si svoje nasporené peniaze. Treba však poznamenať, že iba tie, ktoré ste si prispeli vy, nie zamestnávateľove príspevky. Ak ste uzatvorili tretí pilier dovtedy vyplatenie žiaľ možné nie je. Treba sa však zamyslieť, že či sa vám oplatí zrušenie pre tretí pilier, nakoľko čím dlhšie budete sporiť, tým väčšiu sumu tam budete mať.

Extra príjem na dôchodok: Ak sa rozhodnete vybrať peniaze až na dôchodku, získate tak ďalší príjem, ktorý môžete využiť na starobe.

Mnohé ďalšie výhody sme spomínali v predchádzajúcom článku, kde bol predstavený druhý pilier, napr.:

 • zásluhovosť
 • zhodnotenie: Navyše, pokiaľ vám zamestnávateľ prispieva v 100 % výške príspevku, predstavuje to automaticky 100 % zhodnotenie vášho vkladu
 • dedičnosť
 • oslobodenie od dane
 • nízke poplatky
 • pravidelné informovanie o stave na účte

Nevýhody tretieho piliera

Ak vám zamestnávateľ neprispieva, neoplatí sa vám: Ak nemáte rizikové zamestnanie a zamestnávateľ vám neprispieva, 3. pilier sa vám neoplatí. Príspevky sú totiž dobrovoľné a sú z vašej mzdy, čiže z vlastného vrecka. V takom prípade sa vám oplatí radšej investovať samostatne, napr. cez podielové fonde, nakoľko tu je vyššie zhodnotenie.

Pri zle zvolenom fonde veľa nezískate: Existuje niekoľko fondov v druhom pilieri. No pokiaľ chcete mať najväčšiu hodnotu za peniaze, musíte zvoliť najvýhodnejší - indexový. Ten má totiž historicky najvyššie výnosy, nakoľko je prevažne tvorený z akcií. Vaše odvody sa totiž investujú, pričom pri investícií platí pravidlo, že čím dlhšie sa pravidelná investícia vedie, tým viac môžete získať.

Ak nemáte rizikové zamestnanie, alebo vám zamestnávateľ neprispieva na 3. Pilier, stále sú na trhu iné možnosti ako si sporiť na dôchodok. Najlepší spôsob je pravidelné a dlhodobé mesačné investovanie, napr. do podielových fondov.

maskot

Tretí pilier? Len ak vám prispieva zamestnávateľ

Tak teda, oplatí sa tretí pilier a ako veľmi? Áno, za podmienky ak vám zamestnávateľ prispieva aspoň polovičnou alebo rovnakou sumou. Vo svojej podstate je to ďalší dobrý spôsob ako sa pripraviť na dôchodok, podobne ako druhý pilier a pokiaľ máte možnosť a podmienky, určite je lepšie ho mať ako nemať.

Zdroj: Index SME | Denník N

Dárius Polák

Dárius Polák

Vyštudoval obor Business Economics v rámci medzinárodného dvojitého diplomu. Písaniu článkov sa venuje od roku 2016, vrátane tém s finančným charakterom.
Zobraziť profil

Mohlo by vás zaujímať

Ako si sporiť, aby vám peniaze skutočne zarábali?

23.10.2023

Sporenie

Odložte si nejaké peniaze bokom na horšie časy a aby ste neprerobili, je dôležité vedieť, kam peniaze odkladať.

Ako zvoliť vhodné sporenie pre deti?

07.07.2022

Sporenie

Chcete svojim deťom zabezpečiť stabilnú budúcnosť? Založte im sporenie pre deti. Kedy ho založiť a ktoré je najvýhodnejšie? Máme pre vás odpovede.

Podmienky stavebného sporenia v roku 2024

02.01.2022

Sporenie

Napriek historickému prerazeniu dna podmienok získania hypoték má aj dnes svoje opodstatnenie. Čítajte o aktuálnych podmienkach a výhodách stavebného sporenia.