Druhý pilier: prečo by ho mal mať každý

Druhý pilier: prečo by ho mal mať každý

Starobné dôchodkové sporenie (SDS), známe viac ako 2. pilier, predstavuje finančnú prípravu na obdobie dôchodku.  V článku si vysvetlíme čo je druhý pilier, prečo ho mať a ako si ho nastaviť správne.

V súčasnosti sa na dôchodok jedného dôchodcu skladá približne 2,6 pracujúcich. Nakoľko však demografický vývoj na Slovensku vedie ku starnutiu populácie a naopak, menšiemu počtu novorodencov, do budúcnocnosti to bude ešte menej. To znamená, že dôchodky budú nižšie a nižšie. Zatiaľ čo v súčasnosti tvorí na dôchodku náhrada čistej mzdy vo výške 43 %, o 40 rokov sa predpokladá, že to bude iba 23 %. 

To znamená, že niekto v súčasnosti zarába v hrubej mzde 1163 eur, čo je v čistom 885,70 eur, jeho dôchodok bude 203 eur (a možno i menej). Naozaj sa sami seba môžete opýtať, či je 203 eur dosť na to, aby človek viedol slušný život. Zrejme si každý odpovie nie.

maskot

Ako funguje druhý pilier

Starobné dôchodkové sporenie, známe viac ako druhý dôchodkový pilier alebo SDS, využíva viac ako polovica pracujúcej populácie. Sporiť si môže každý pracujúci občan alebo živnostník, ktorý odvádza sociálne odvody a má podpísanú účastnícku zmluvu s jednou z dôchodcovských správcovských spoločností.

Zamestnávateľ prostredníctvom sociálnych odvodov odvádza za zamestnancov povinné príspevky do sociálnej poisťovne. Ak napr. vezmeme priemernú hrubú mzdu, ktorá je v súčasnosti na úrovni 1163 eur, výplatná páska vyzerá nasledovne.

NázovSuma
Hrubá mzda1163 eur
Nemocenské poistenie (1,4 %)- 16,28 eur
Starobné poistenie (4 %)- 46,52 eur
Invalidné poistenie (3 %)- 34,89 eur
Poistenie v nezamestnanosti (1 %) - 11,63 eur
Spolu sociálne poistenie (9,4 %)109,32 eur

Z týchto odvodov sa zameriame na odvody pre starobné poistenie v hodnote 46,52 eur, ktoré sa odvádzajú na dôchodok. Ak nemáte ako zamestnanec uzatvorený druhý pilier, celá suma sa posiela do sociálnej poisťovne a používa sa na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom. Súčasný dôchodok je vždy určený sociálnou poisťovňou na základe odpracovaných rokov.

Ak však máte uzatvorený druhý dôchodkový pilier, táto suma smeruje do dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, ktorá ju zhodnocuje na základe zvolenej stratégie. Ak máte napr. zvolený indexový dôchodkový fond, ktorý je z dlhodobého hľadiska najvýnosnejší, zhodnocuje sa vám v priemernej výške 7 % ročne, čo sa vo svete financií považuje za dosť.

Uveďme si jednoduchý príklad

Ak zarábate napr. priemernú mzdu od 18 rokov vo výške 1163 eur po celý život, dôchodok na starobe by bol podľa súčasných podmienok bol vo výške 42,58 % zo mzdy, čo predstavuje 495,21 eur.

Čo sa týka druhého piliera, po odpracovaní 46 rokov a prispievaní do indexovaného fondu s priemerným výnosom 7 %, by ste mali na druhom pilieri našetrených 170 410,52 eur.

maskot

V súčasnosti je dôchodkový vek stanovený na 64 rokov. Priemerný vek dožitia je 73 rokov pre mužov a 80 rokov pre ženy. Ak by sme sa riadili podľa tejto štatistiky, muži by mali každý mesiac dôchodok 1577,87 eur a ženy 887,55 eur. A to už je celkom slušný dôchodok. Treba však samozrejme započítať aj poplatky spojené s druhým pilierom, ktoré sú popísané nižšie.

Podmienky vstupu do 2. piliera:

Základné podmienky pre vstup do 2. piliera sú:

 • byť zamestnaný/živnostník a zároveň odvádzať sociálne odvody,
 • v čase uzatvorenia mať menej ako 35 rokov.

Do druhého piliera nemôžu vstúpiť príslušníci policajného zboru, armády, príslušníci SIS, hasiči, záchranári vrátane horských záchranárov, colníci, príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníci NBU (nakoľko tieto profesie majú vlastný dôchodkový systém, ktorý sa počíta na základe počtu odpracovaných rokov).

Kde zhodnotiť príspevky z 2. pilera? Môžete si vybrať zo štyroch typov fondov

 • Dlhopisový, garantovaný: Majetok fondu môžu tvoriť iba dlhopisy a peňažné cenné papiere + obchody zamerané na obmedzenie rizika vyplývajúceho z devíz a úrokov. Od 52. roku života sa sem taktiež presúvajú usporené prostriedky sporiteľov vo výške aspoň 10 % z majetku. Každý ďalší rok sa podiel zvyšuje o 10 %, pričom sporiteľ môže požiadať, aby sa táto hranica znížila na polovicu.

Výnos v tomto fonde sa pohybuje na úrovni 1,31 % až 2,24 %. Pripomeňme si, že inflácia je každý rok na priemernej úrovni 2 %, čiže aj tie najlepšie fondy majú čistý výnos iba 0,24 %, čo je málo.

maskot
 • Akciový, negarantovaný: Až 80 % fondu môžu tvoriť akcie, pričom zvyšok musia tvoriť dlhopisy a iné cenné papiere, ktoré nie sú rizikové.
 • Zmiešaný, negarantovaný: Majetok takéhoto fondu je tvorený z akcií, dlhopisov ako aj alternatívnych investícií, akými sú nehnuteľnosti a drahé kovy.
 • Indexový, negarantovaný: V tomto fonde sa investuje hlavne do akcií a v určitej miere do iných aktív. Dôchodkové správcovské spoločnosti väčšinou kopírujú určitý akciový index a snažia sa dosahovať rovnaký zisk. Z hľadiska fondov je tento najvýkonnejší, nakoľko má z dlhodobého hľadiska najvyšší výnos, od 7,2 % až 9,41 %.

Porovnanie priemerných výnosov v jednotlivých typoch fondov pre druhý pilier:

Typ fonduPriemerný ročný výnos od vzniku
Dlhopisový, garantovaný1,31 % až 2,24 %
Akciový, negarantovaný2,51 % až 3,86 %
Zmiešaný, negarantovaný2,57 % až 2,84 %
Indexový, negarantovaný7,2 % až 9,41 %

Zdroj: AXADSS Poštovej bankyNN DSSAllianzVUB Generali DSS

Prečo existuje toľko fondov?

Možno sa pýtate prečo existuje dlhopisový fond, keď má oveľa nižší výnos ako indexový fond. Je to napr. z dôvodu, ak človek prestupuje z jedného fondu do druhého, alebo medzi dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami.

Nové mesačné príspevky smerujú do indexového fondu, zatiaľ čo súčasný majetok je lepšie nechať v dlhopisovom/zmiešanom fonde, nakoľko tak nedôjde ku zníženiu hodnoty pri výkyvoch na trhu, akým bola napr. následky koronavírusu.

maskot

Vstúpiť do druhého piliera je bezplatné, sú tu však poplatky spojené so sporením

 • Poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu: Tento môže byť v maximálnej výške 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb. To znamená, že ak za rok odvediete do druhého piliera 100 eur, maximálny poplatok môže byť 1 euro.
 • Poplatok do sociálnej poisťovne: Tento poplatok sa odvádza z mesačného príspevku do dôchodkového fondu a je na úrovni 0,25 %. Zo spomínanej priemernej hrubej mzdy by to predstavovalo 0,11 eur.
 • Poplatok za správu dôchodkového fondu: Môže byť v maximálnej výške 0,3 % priemernej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Ak máte za niekoľko rokov nasporených 10 000 eur, maximálna výška je 30 eur. Čím viac teda nasporíte, tým väčší bude poplatok.
 • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: Tento poplatok sa mení každý pracovný deň v závislosti od vzorca uvedeného v zákone. Všeobecne sa pohybuje na úrovni 10 % zo zhodnotenia. Ak ste teda ročne vložili 100 eur a výnos bol 7 %, odplata za zhodnotenie je 0,70 eur.

Prehľad poplatkov v 2. pilieri

Typ poplatkuVýška poplatku
Vedenie osobného dôchodkového účtuMax. 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb
Poplatok do sociálnej poisťovne0,25 % zo sumy mesačného príspevku
Za správu dôchodkového fondu0,3 % priemernej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
Za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde10 % z ročného zhodnotenia

Zdroj: webové stránky DSS Poštovej banky, NN DSS, Allianz, VUB Generali DSS

Dve hlavné veci, na ktoré je potrebné sa pozerať pri výbere druhého piliera

Výnos fondu

Ak si po prvýkrát uzatvárate tretí dôchodkový pilier, jednoznačne vstúpte do indexového fondu, hoci i v pomere 100 %. Ak doň vstúpite aj v neskoršom veku, hoci aj v 40-50, stále máte pred sebou minimálne 10 rokov do dôchodku a za ten čas si viete nasporiť slušnú sumu.

maskot

Ak prestupujete v rámci DDS do iného fondu alebo do inej DDS, súčasný majetok sa odporúča ponechať v vyváženom/konzervatívnom fonde, aby nedošlo k poklesu nasporeného majetku a nové príspevky smerovať do indexového fondu.

Poplatky spojené s fondom

Ďalšia vec sú poplatky spojené s fondom. Na 99 % majú všetky indexy rovnaké poplatky, kľúčom sú teda podrobnosti. Stačí sa pozrieť, do čoho konkrétny fond investuje peniaze. V prípade indexových fondov sú to akciové indexy. Stačí si na webovej stránke doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vyhľadať jednotlivé akciové indexy v Google a následne máte informácie aké poplatky si jednotlivé fondy účtujú.

Výhody druhého piliera

 • Zásluhovosť: Starobné dôchodkové sporenie je plno zásluhové. To, čo si do druhého piliera odvediete cez sociálne odvody sa vám za 40 rokov práce zhodnotí a bude vaše, nikto vám na to nesiahne. Na druhú stranu, ak sa niekto spolieha iba na 1. pilier, sa môže (ne)spoliehať na sociálnu poisťovňu, ktorá určuje hodnotu dôchodkov.
 • Zhodnotenie: Ak máte správne určený dôchodkový fond, ktorým je indexový dôchodkový fond, môžete očakávať priemerné zhodnotenie 7 % ročne. To je na úrovni najlepších investícií podielových fondov, pričom takúto sumu v banke na bežnom sporiacom účte nedostanete. Čo sa teda týka výkonu, 2. pilier má výnosy dosť dobré.
 • Dedičnosť: Pri starobnom dôchodkovom sporení sa vzťahuje na druhý pilier dedenie, kedy sú v prípade smrti sporiteľa všetky nazhromaždené finančné prostriedky predmetom dedičstva.
 • Príjem v starobe: Po dovŕšení dôchodkového veku budete mať ako dôchodca príjem zo sociálnej poisťovni z prvého piliera, ako aj z doplnkového dôchodkového sporenia z druhého piliera.
 • Možnosť zvoliť si vyplácanie: Pokiaľ ide o vyplácanie, 2. pilier povoľuje výber peňazí až po dovŕšení dôchodkového veku. máte na výber zvoliť si spôsob vyplácania nasporenej sumy, či už naraz alebo vo forme mesačného vyplácania po určitú dobu.
 • Oslobodenie od dane: Nasporené prostriedky nie sú predmetom dane, vzťahujú sa na ne iba poplatky z dôchodcovskej správcovskej spoločnosti.
 • Relatívne nízke poplatky: Za samotný vstup do 2. piliera sa neplatí nič. Poplatky sa vzťahujú za zhodnotenie prostriedkov.
 • Pravidelné informácie o stave účtu: Minimálne raz do roka je doplnková dôchodcovská spoločnosť povinná zaslať vám informácie o stave vášho účtu. Svoj stav však môžete kedykoľvek skontrolovať prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie od jednotlivých dôchodkových spoločností.
 • Možnosť prestúpiť do iného fondu/správcovskej spoločnosti: V prípade ak nie ste spokojný so súčasným fondom alebo správcovskou spoločnosťou, môžete tak urobiť bezplatne po 1. roku. Prestup je možný aj po prvom mesiaci, no musíte počítať s určitým poplatkom.
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov: Okrem základných príspevkov je možné využiť dobrovoľné príspevky nad rámec zákona. Všeobecne to však neodporúčame, nakoľko existujú aj lepšie formy investovania a zhodnocovania peňazí. Navyše, tieto dobrovoľné príspevky nie je možné vybrať, budú vám vyplatené až po dovŕšení dôchodkového veku.

Nevýhody druhého piliera

Pri zle zvolenom fonde veľa nezískate: Existuje niekoľko fondov v druhom pilieri. No pokiaľ chcete mať najväčšiu hodnotu za peniaze, musíte zvoliť najvýhodnejší - indexový. Ten má totiž historicky najvyššie výnosy, nakoľko je prevažne tvorený z akcií. Vaše odvody sa totiž investujú, pričom pri investícií platí pravidlo, že čím dlhšie sa pravidelná investícia vedie, tým viac môžete získať.

Možné legislatívne úpravy: Niekoľko rokov dozadu prišlo k veľkej udalosti, kedy vláda presunula sporiteľov do dlhopisových fondov (ktoré majú z dlhodobého hľadiska nižšie výnosy). Na to, aby sa majetok v 2. pilieri nepresunul bolo potrebné reagovať na listovú výzvu o potvrdenie zotrvania v inom ako garantovanom fonde. To bolo faux pas zo strany vlády. Taktiež došlo aj k zmene výšky príspevkov, kedy sa príspevky znížili. Preto je dobré byť informovaný o tom čo sa deje a v prípade rovnakej zmeny v budúcnosti patrične reagovať.

Druhý pilier? Smelo do toho

Tak teda, oplatí sa druhý pilier ak ste zamestnaný? Jednoznačne. Predstavuje jednoduchý spôsob, ako sa efektívne zabezpečiť na dôchodok a mať slušnú životnú úroveň bez finančných obáv. Skôr by sme povedali, že ide o základ finančnej gramotnosti, ktorú by mal ovládať každý.

Zdroj: Pravda | SME

Alternatívy k druhému pilieru

Ak ste dovŕšili 35 rokov, pracujete v silových zložkách, ste zamestnaný vo vlastnej s.r.o. alebo máte iný dôvod prečo nie ste v 2. pilieri, existujú aj iné alternatívy, ako sa pripraviť na dôchodkový vek. Najlepším je dlhodobé, pravidelné mesačné investovanie. Investovať sa dá do mnohých vecí, jedným z tých efektívnejších sú podielové fondy.

maskot
Dárius Polák

Dárius Polák

Vyštudoval obor Business Economics v rámci medzinárodného dvojitého diplomu. Písaniu článkov sa venuje od roku 2016, vrátane tém s finančným charakterom.
Zobraziť profil

Mohlo by vás zaujímať

Ako si sporiť, aby vám peniaze skutočne zarábali?

23.10.2023

Sporenie

Odložte si nejaké peniaze bokom na horšie časy a aby ste neprerobili, je dôležité vedieť, kam peniaze odkladať.

Ako zvoliť vhodné sporenie pre deti?

07.07.2022

Sporenie

Chcete svojim deťom zabezpečiť stabilnú budúcnosť? Založte im sporenie pre deti. Kedy ho založiť a ktoré je najvýhodnejšie? Máme pre vás odpovede.

Podmienky stavebného sporenia v roku 2024

02.01.2022

Sporenie

Napriek historickému prerazeniu dna podmienok získania hypoték má aj dnes svoje opodstatnenie. Čítajte o aktuálnych podmienkach a výhodách stavebného sporenia.