Prehľad informácií o legislatívnych účtoch

Ján Schneider   Publikované 07.10.2020 Rada| Účty

Prehľad informácií o legislatívnych účtoch

Sú účty a účty. Bežný spotrebiteľ hľadá bežný účet s čo najnižšími poplatkami a čo najkomplexnejšími službami, ktoré potrebuje využívať. Banky v našej krajine ponúkajú rôzne bežné účty s rôznymi parametrami pre rôzne cieľové skupiny. Existujú však aj účty so základnými funkciami, ktoré majú banky povinnosť ponúkať zo zákona. Sú to takzvané legislatívne účty, určené pre dve špeciálne skupiny klientov. Tu sú ultimatívne informácie o účtoch zo zákona.

Legislatíva legislatívnych účtov

Na Slovensku v záujme zlepšenia prístupu ľudí k bankovým produktom a službám, najmä pre nízkopríjmové skupiny, vznikli dva typy účtov zo zákona. Základný bankový produkt a Platobný účet so základnými funkciami.

Legislatívne účty sú definované v:

Legislatívne účty začali banky na Slovensku ponúkať od roku 2016, od nadobudnutia platnosti vyhlášok Ministerstva financií SR.

Zavádzanie so sankciami

V Správe o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa Národnej banky Slovenska sa objavila zaujímavá informácia. Svedčí o tom, že zavádzanie legislatívnych bankových produktov v niektorých bankách malo svoje muchy. Päť bánk dostalo pokuty za nekalé obchodné praktiky pri komunikácii o legislatívnych účtoch.

Sankcie nadobudli právoplatnosť v júni 2019 a išlo o prípady ešte z roku 2016. NBS si vtedy formou mystery shoppingu posvietila v pobočkách bánk na to, akým spôsobom informujú o legislatívnych bankových produktoch. Vo viacerých prípadoch neboli informácie poskytnuté vôbec alebo neboli poskytnuté správne. Päť bánk dostalo pokuty od 8 do 28 tisíc €.

Dotknuté banky informovali, že nedostatky starších prípadov z roku 2016 odstránili.

Náš tip

Ak zvažujete zmeniť svoj aktuálny komerčný účet na niektorý z legislatívnych, samozrejme môžete. Informujte sa ale vo svojej banke, za akých podmienok to pre vás urobia.


Základný bankový produkt

Zámerom zákonodarcov bolo zákonom nariadiť bankám poskytovať účet zadarmo so základnými funkciami. Prioritne pre ľudí s nízkymi príjmami. Pretože aj oni potrebujú mať účty v bankách. Zriadenie tohto produktu má len tri podmienky:

  • vek vyšší ako 18 rokov
  • mesačný príjem nie vyšší ako 1,1 násobok minimálnej mzdy, v roku 2020: 580 x 1,1= 638 €
  • klient nesmie mať žiadny iný platobný účet, okrem termínovaného vkladu, osobitného účtu dlžníka, vkladnej knižky, sporiaceho účtu a stavebného sporenia.

Podmienky preukazuje klient čestným prehlásením. Základný bankový produkt má základné bezplatné funkcie:

  • vklady a výbery na pobočke aj v bankomatoch banky, kde je účet zriadený
  • úhrady vrátane trvalých príkazov a inkásmedzinárodnej debetnej karty
  • internetbanking
  • vydanie medzinárodnej debetnej karty s obnovou po skončení platnosti.

Zriadenie, vedenie a aj zrušenie je samozrejme zadarmo.

Platobný účet so základnými funkciami

Ide o variant Základného bankového produktu, s maximálnou cenou do 3 € mesačne. Je prioritne určený pre klientov s pobytom v Európskej únii, ktorí sa nachádzajú na území iného štátu. Ale aj pre žiadateľov o azyl alebo tých, ktorým nebolo udelené povolenie na pobyt a zároveň ich nemožno vyhostiť.

Pri tomto type zákonného účtu neexistujú limity výšky príjmu. Podmienkou je však, že žiadateľ nemôže mať zriadený iný platobný účet v banke, obsahujúci všetky bankové služby štandardného účtu. Platobné služby sú rovnaké ako v Základnom bankovom produkte.

Tento typ zákonného účtu má špecifickú výhodu, využiteľnú práve cieľovou skupinou ľudí, pre ktorých je určený. Ide o výber v hotovosti v rámci konsolidovaného celku v zahraničí zadarmo. Teda ak má banka materské alebo dcérske či sesterské pobočky v konkrétnej krajine za hranicami Slovenska.

Viete, že...
... banka môže legislatívny účet aj zrušiť?

Prioritne vtedy, ak je nevyužívaný dlhšie ako 24 mesiacov a aj pri porušení niektorej z podmienok jeho zriadenia. O zrušení banka samozrejme musí klienta informovať.


Legislatívne účty sú pre banky povinné

Ak máte nízky príjem a potrebujete mať účet v banke zadarmo, štát na vás myslí. Základný bankový produkt zadarmo musí mať zo zákona v ponuke každá banka pôsobiaca na Slovensku. Je teda jedno, kde si ho zriadite. Ak cudzinec potrebuje mať účet na Slovensku, môžete ho zriadiť v ktorejkoľvek banke. So základnými funkciami a takmer zadarmo.

Zdroje: Ministerstvo financií SR / Národná banka Slovenska

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi