OSOBNÉ FINANCIE – PRAKTICKÉ RADY

Ing. Emil Burák, PhD.   Publikované 23.04.2021 Rada| Finančný mix

OSOBNÉ FINANCIE – PRAKTICKÉ RADY

Každý človek má svoj vlastný a jedinečný postoj k financiám a v rámci nich aj k jeho osobným peniazom. Tieto sa dajú klasifikovať rôzne – kľúčové je asi rozdelenie na zodpovedné (úspešné) a nezodpovedné (neúspešné) nakladanie s peniazmi Zdedené posolstvo múdrych predkov nám odkázalo aj poučenie „dôveruj, ale preveruj“. V každom procese i systéme – v práci, rodine, v osobnom živote má svoje miesto aj overovací proces, t.j. kontrola. Jedna vec je pravda, druhá vec je dôvera, tretia vec je lož. Dôsledný analytik vždy siahne až na koreň problému, aby odhalil nahú podstatu. Aj preto je vhodné pri radách k osobným financiám porovnať dobré (múdre) a zlé (hlúpe) správanie sa k vlastným peniazom.

Desatoro pozitívnych k úspechu osobných financií 

 1. AKTIVITA a OBOZRETNOSŤ: Zarábaj všetkými dostupnými spôsobmi na legálnej báze – ideálne v kombinácii  (plat, podnikanie a investovanie). A obozretne ver najmä sebe (dôveruj, ale preveruj) – v peniazoch sa nespoliehaj na nikoho (ani na štát, ani na rodinu, ani na manželku, ani na partnera, ani na iných).

 2. MÍŇAJ OPATRNE: Vyskakuj len do výšky svojho platu, lebo peniaze (V prípade záujmu viac pozri v mojej knihe PENIAZE – rady a inšpirácie k osobným a rodinným financiám) je oveľa ťažšie získať, ako ich minúť. Nepreháňaj sebestrednosť a egoizmus (nikdy nič nikomu – iba sebe samému), ale radšej udržuj balance (rovnováhu) medzi tým, čo dávaš do spotreby (konzum) a čo do rozvoja (investície).

 3. NAKUPUJ HIERARCHICKY: Keď je človek v kríze a vážnych finančných ťažkostiach, najrýchlejšie sa naučí bez čoho sa zaobíde a bez čoho nie. Od tejto idey odvíjaj aj vlastné nákupy podľa rebríčka dôležitosti v nasledovnom poradí: Primárne – NUTNÉ, sekundárne – nakupuj aj POTREBNÉ, až terciárne – kupuj aj „iba“ PEKNÉ.

 4. ŠPEKULÁCIA NUTNÁ: O peniazoch hútaj, dumaj, premýšľaj, ale najmä účinne špekuluj ako ich čo najviac zarobiť a čo najrýchlejšie rozmnožiť. Aby si TY SÁM čo najskôr prestal hrdlačiť na financie, ale nech Ti čo najskôr peniaze samotné zarábajú ďalšie peniaze. Napríklad – podnikateľ, ktorý efektívne nešpekuluje, na trhu dlhodobo nefunguje a rýchlo kolabuje!

 5. KOMUNIKAČNÁ BRILANTNOSŤ: Najviac peňazí sa zarába duševnou prácou, nie fyzickou. Táto funguje úspešne len vtedy, ak využíva brilantnú komunikáciu. Preto neustále trénuj a zdokonaľuj vlastné komunikačné zručnosti, lebo nástup špičkových technológií na báze neživej komunikácie ničí a redukuje alebo úplne vytláča (napr. digitalizáciou a umelou inteligenciou) živú komunikáciu. Komunikácia sú najmä vzťahy a tie zakrpatievajú  (viac k meritu veci pozri v mojej knihe KOMUNIKÁCIA v KONFLIKTE a KRÍZE) a sú stále komplikovanejšie.

 6. PRODUKTÍVNY POSTOJ: Pri rozvoji osobných financií nepripusť porazeneckú náladu, ale potvrdzuj vždy myslenie víťazov (nie plakať zdôvodňovaním v teórii ako a prečo sa to nedá, ale v praxi nájsť riešenie ako sa to dá). Vedci na najlepšej biznis škole sveta skúmali najúčinnejšie faktory na úspech človeka v živote, pričom zostavili štvorlístok – informácie, inteligencia, šikovnosť (zručnosti) a postoje. Ak tento predstavoval spolu 100 percent, tak postoje z neho tvorili až 93 percent! Nezabudni na to nikdy – najmä vtedy, keď sa Ti prestane dariť. 

 7. TRPEZLIVOSŤ: Trpezlivosť prináša ruže, ale netrpezlivosť aj roztrhané nohavice. Prečítaj si knihu Húževnatosť a v osobných financiách pracuj tvrdo, ale postupne – krôčik za krôčikom, krok za krokom. Nechci byť hneď milionárom, a najmä sa uč systémovo myslieť-konať-žiť. Lebo systém – je nástroj na zarábanie peňazí. Nauč sa ho stvoriť alebo ovládať, ale nevymýšľaj pritom už nové vymyslené koleso. Radšej sa ho nauč lepšie gúľať.

 8. ÚSPORA: Mnohí miliardári tvrdia, že uspeli nie najmä zarábaním peňazí, ale najmä šetrením. Buď sporovlivý, neplytvaj, ale účinne otáčaj peniaze. Najbohatší nie je ten, kto má najviac, ale ten – kto potrebuje (A MÍŇA) najmenej. Aj porekadlá našich múdrych predkov radia: Kto šetrí, má za tri. Babka k babce, - budú kapce.

 9. KONTROLA: Dôveruj, ale preveruj. Kto gazduje, ten počtuje. Ako dobrý hospodár, nauč sa základy účtovníctva a kontroluj pomery, súvahy a bilancie. Koľko činí pomer výnosov (príjmov) a nákladov (výdavkov), či je to výsledný zisk alebo strata. A prečo. Či to má charakter prosperity alebo nie. 

 10. RIZIKO: Risk je zisk, ale aj strata. V osobných financiách je lepšie byť uvážlivým investorom, ako unáhleným hazardérom. V súčasnosti pribúdajú v globálnom svete jeho nežiaducimi premenami (ekológia, pandémie, živelné katastrofy, úbytok strategických nerastných zdrojov – ako napríklad pitná voda) mnohé nové riziká, z čoho vznikol pojem VUCA (VUCA – je skratka na opísanie alebo zamyslenie sa nad nestálosťou, neistotou, nejednozačnosťou a zložitosťou všeobecných podmienok). Odvrhni extrémne riziko, ale pracuj pragmaticky s tzv. efektívnym (informovaným) rizikom. 

 

Desatoro negatívnych osobných vlastností pre zarábanie financií 

     K zarábaniu financií je potrebná stratégia, plán, know-how, potenciál, atď. Existujú však aj vlastnosti a zvyklosti, ktorým sa treba vyhnúť, ak chcete byť finančne úspešným človekom. Jednou časťou potenciálu úspešného a efektívneho vzoru je aj repertoár jeho osobných vlastností a dispozícií. Tie dobré sú známejšie (húževnatosť, múdrosť, vôľa, cit pre peniaze, zmysel pre obchod, pracovitosť...), ale o tých zlých sa vie a hovorí menej. Okrem rôznych iných slabostí tu patrí aj nasledovných DESATORO OSOBNÝCH NEGATÍV, ktorými môže nešikovná osoba poriadne skomplikovať život nielen sebe, ale i okoliu:

 1. VÁGNOSŤ: Znamená, že často nevieš, čo vlastne chceš.

 2. ZBRKLOSŤ: Neunáhli sa v rozhodovaní a konaj primerane podľa hesla trikrát meraj – a raz rež.

 3. PRÍLIŠNÁ DÔVERČIVOSŤ: Sa nevypláca najmä pri umožnení odkladu platieb. Ver len triezvym veciam a never všetkému, čo počuješ...

 4. AUTOPILOT – AUTOMAT: Zbav sa návykov z minulosti, ktoré sú zastarané, negatívne a už Ťa nerozvíjajú.

 5. NARIEKANIE: Pri probléme nebedákaj a nenariekaj zbytočne. Nič to nerieši, a ničí energiu potrebnú k vyriešeniu.

 6. LENIVOSŤ: Ak len vieš, čo chceš a nie si ochotný(á) nič preto urobiť – je Ti to k ničomu. Aktivita rozhýbe energiu a priblíži cieľ.

 7. SLEPÁ VIERA: Snívaj, ale triezvo. Nestavaj slepo vzdušné zámky, ale hľadaj reálne ciele dostupné Tvojim vlastným silám.

 8. STRACHOPUDSTVO -  NEGATIVIZMUS: Večné obavy zo sklamania a názor, že „lepšie časy sa už minuli“ sú veľkou brzdou podnikania i financií.

 9. HON NA CHIMÉRY: Rozlišuj medzi snom a čistou fantáziou. Tvor realistické sny a vykašli sa na chiméry.

 10. IZOLÁCIA: Neizoluj sa od ľudí a obchodných partnerov. Vyhľadávaj akcie, spoločnosť a aktivitu. Občas treba byť aj sám, ale dôležité je mať pozitívny vzťah k ľuďom.

 

Finančná pravda je nestabilná záležitosť

     S financiami je lepšie priateliť sa ako si ich znepriateliť. A to aj napriek tomu, že peniaze v sebe obsahujú veľa protirečení. Jedna z poučiek nadčasovo platných a večne živých mudrcov hovorí o financiách v podobe daní toto: čím je daňový systém efektívnejší, tým je menej spravodlivý a naopak. Veru, daňová pravda je veľmi krehká záležitosť a obľúbené huncútstvo politikov, keď sa usilujú v predvolebných sľuboch náborovať voličov a získať ich pre svoje programy. Peniaze, financie, mena, platidlo – to sú fenomény, ktoré sú možno ešte oveľa krehkejšie ako relatívnosť daňovej pravdy. Pohľady na rub a líce finančnej pravdy (lebo každá minca má dve strany) sa rôznili, rozlišujú a budú odlišovať. Nielen v závislosti od výšky príjmu a hrúbky peňaženky riešiteľov. Už múdri predkovia hovorili na margo uvedeného, že: Proti gustu niet dišputy, a sto ľudí môže mať aj sto rôznych chutí! 

     Filozofi tvrdia, že lepšie ako narodiť sa bohatým (napr. ako dedič finančného impéria) je narodiť sa chudobným a postupne vlastnou usilovnosťou sa vypracovať a zbohatnúť. Asi majú pravdu, ak na to pozerajú optikou vnútornej sily. Ktosi múdry totiž povedal, že nie je najschopnejší ten, kto dokáže iného zraziť k zemi. Ale ten, kto bol zrazený k zemi, hoci aj opakovane, ale vždy sa dokázal z nej sám pozbierať a vstať. Z hľadiska osobného rozvoja a ľudskej kvality je určite lepšie narodiť sa „obyčajne“ – t. j. ani extrémne bohatý, ani extrémne chudobný. Um, dôvtip a bystrosť pomáhajú peniaze zarábať. Stať sa šikovným Filipom (ten je múdry, má dobrého filipa – rozum) a prefíkaným Bystríkom (ten je bystrý, má rozumu viac ako kráľ Šalamún) je úloha i výzva aj z hľadiska peňažného sebarozvoja každého (V prípade bližšieho záujmu viac k tomu aj v mojej knihe SEBAROZVOJ), kto chce vedieť trvale legálne získavať financie. Ale nielen ich získať, ale aj udržať a najmä vedieť legitímne rozmnožiť.

author

Autor článku:

Ing. Emil Burák, PhD.

Emil Burák – je pragmatik a kreatívec s vyše 30-ročnou praxou: skúsený ekonóm a daňový odborník, známy lektor, nadšený vzdelávač a znalostný pracovník. Väčšinu života pracoval najmä v oblasti ekonomiky, financií, riadenia a vzdelávania.