Hypotéka pre mladých, štátny príspevok a daňový bonus

Hypotéka pre mladých, štátny príspevok a daňový bonus

Vraj nie je fér, že štát podporuje mladých, aby sa zadlžovali a brali si hypotéky – zase si zahejtoval ktosi, kto zrejme nemá šancu hypotéku a štátny bonus získať. Určite to nie je o férovosti a spravodlivosti, musíme to pokladať za nevyhnutnosť. Každé strategicky rozmýšľajúce vedenie krajiny má mnoho dôvodov podporovať mladých, a to najmä preto, aby neodchádzali pracovať a žiť do zahraničia, ale aby platili dane a míňali peniaze doma na Slovensku. Čítajte, ako to aktuálne vyzerá s hypotékami pre mladých, štátnym príspevkom a daňovým bonusom.

Ako na to ísť

Spôsobov štátnej podpory financovania bývania pre mladých existuje viacero. Generácia starších a pokročilých si isto pamätá na nenávratné pôžičky na bývanie z čias socíku. Bez nich by rodinný dom v radovej výstavbe zrejme v Československu nepostavil nikto a bez mladomanželskej pôžičky by dom nikto nezariadil, nepíšuc o tých, ktorí jednoducho dostali podnikový alebo štátny byt. Aké sú možnosti štátnej pomoci pri financovaní bývania pre mladých dnes?

Mladomanželské pôžičky oprášil štát naposledy v roku 2019. Ide o podporu financovania bývania pre mladých cez štátny fond rozvoja bývania. Stavebné sporenie sa v roku 2019 dočkalo pomerne silného „zemetrasenia“, stále je však na trhu a využívajú ho státisíce sporiteľov. Do roku 2018 fungoval aj model štátneho príspevku na hypotéky pre mladých, ktorý bol nahradený daňovým bonusom na zaplatené úroky.

Viete...

... že v Česku na to išli zase inak a v súvislosti s novelizáciou Zákona o Českej národnej banke naviazali zvýhodnenie hypoték pre mladých na zvýšenie hypotekárnych limitov ukazovateľ LTV, DTI a DSTI? Mladí ľudia do 36 rokov majú od 1. augusta pri žiadosti o hypotéku zo zákona zvýšený limit, a to LTV o 10 %, DSTI o 5 % a DTI o ročný násobok čistých príjmov.

Mladí ľudia do 36 rokov majú od 1. augusta pri žiadosti o hypotéku zo zákona zvýšený limit, a to LTV o 10 %, DSTI o 5 % a DTI o ročný násobok čistých príjmov. V našom článku sa dočítate o možnostiach dofinancovania hypotéky.

maskot

Hypotéka pre mladých

Bankový produkt „hypotéky pre mladých“ od roku 2018 prakticky neexistuje, bol upgradovaný daňovým bonusom na zaplatené úroky. Štát takto každému mladému čerpateľovi hypotéky ušetrí za prvých 5 rokov spolu maximálne 2000 € na zaplatených daniach. Komplexné podmienky získania bonusu, uplatňovanie a dokladovanie nároku sú definované najmä v § 33a Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ďalších súvisiacich zákonoch.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Formou uplatnenia tohto typu daňového bonusu je priama daňová úľava. Princíp je podobný, ako pri uplatnení bonusu na dieťa. Suma dane za ročné zdaňovacie obdobie sa zníži o presne definovanú a limitovanú sumu. Na „štátnu dotáciu“ vo forme odpustenia časti daní uplatnením nároku na daňový bonus na zaplatené úroky nemá nárok každý, treba splniť podmienky a limity.

Daňový bonus z hypotéky a jeho podmienky:

 • vek - v čase podania žiadosti o hypotéku minimálne 18 a maximálne 35 rokov
 • ak o hypotéku žiadali manželia, limit veku platí pre oboch
 • hrubý príjem nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok pred podaním žiadosti, aktuálne: 1695,2 €
 • nárok sa uplatňuje v jednom roku na jednu zmluvu/nehnuteľnosť, bez ohľadu na počet spoludlžníkov
 • pri spoludlžníkoch sa podmienka príjmu ráta sčítaním príjmov a násobením limitu príjmu počtom spoludlžníkov
 • ak príjmy spoludlžníkov v súčte nepresiahli násobok výšky príjmu podľa ich počtu, je možné uplatniť nárok na bonus
 • podmienka maximálneho príjmu sa preveruje iba raz, k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere a počas piatich rokov uplatňovania bonusu sa považuje za splnenú
 • poberanie rodičovského príspevku a invalidného dôchodku nemá vplyv na uplatnenie bonusu
 • ak je dlžník jednej hypotéky zároveň spoludlžníkom ďalšej, nemá nárok uplatniť si bonus napriek tomu, že spĺňa ostatné podmienky
 • úver, z úrokov ktorého sa uplatňuje nárok na bonus, slúži na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, teda domu alebo bytu či kombinácia viacerých vymedzených účelov
 • úver je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti
 • o uplatnenie nároku je možné žiadať len počas prvých 5 rokov čerpania úveru
 • výška úveru na uplatnenie daňového bonusu nesmie presiahnuť 50 000 €
 • úver musí mať lehotu splatnosti 5 až 30 rokov
 • nárok na už uplatnený bonus nezaniká ani predčasným splatením hypotekárneho úveru, po ňom už logicky žiadny ďalší nárok nevzniká

Ďalšou kľúčovou podmienkou na uplatnenie nároku je podanie písomnej žiadosti, buď u zamestnávateľa – platiteľa dane alebo v ročnom zúčtovaní či prostredníctvom daňového priznania. Nárok treba dokladovať potvrdením o výške zaplatených úrokov. Banka, ktorá vám poskytla hypotéku má na vydanie potvrdenia zákonnú lehotu 30 dní, žiadajte preto vo vlastnom záujme o jeho vystavenie v dostatočnom časovom predstihu.

Výška daňového bonusu je maximálne 50 % preukázateľne zaplatených ročných úrokov, s limitom 400 € ročne. Pri uplatnení bonusu prvých 5 rokov čerpania hypotéky ušetríte 2000 €, o ktoré sa vám v danom zdaňovacom období zníži daň z príjmov. Ak je celková daň nižšia ako suma daňového bonusu, rozdiel vám vyplatí finančná správa alebo zamestnávateľ.

Náš tip

Nezabudnite na to, že tak ako mnohé iné bonusy ani daňový bonus na zaplatené úroky nezískate automaticky, aj keď spĺňate podmienky a máte naň zo zákona nárok. O daňový bonus treba požiadať a ak tak neurobíte, nikto vám ho neposkytne. Váš bankár, hypotekárny poradca alebo účtovníčka by vás na tento fakt mali upozorniť každoročne pred podaním daňového priznania.

maskot

Zabudli ste o daňový bonus z hypotéky požiadať?

Alebo ste až do čítania tohto článku o možnosti uplatniť si bonus nevedeli? Daňový bonus je v zmysle zákona poskytovaný pre všetky úverové zmluvy na bývanie uzatvorené od 1. januára 2018. Ak spadáte do tohto termínu a nemáte zmluvu staršiu ako 5 rokov, máte ešte šancu o daňový bonus na zaplatené úroky hypotéky požiadať. Nie však spätne, ale za aktuálne plynúce zdaňovacie obdobie po jeho skončení.

Pri hypotéke maximálne 50 000 €…

… sa zrejme 2000 €, ktoré môžeme dostať od štátu vo forme daňového bonusu za zaplatené úroky, môže zdať žalostne málo. Ale nebuďme chamtiví ako strýko Držgroš a berme to pragmaticky: aj 2000 € je predsa podstatne viac, ako nula. Túto formu štátnej pomoci financovania bývania pre mladých treba v každom prípade využiť, má totiž v podstate dve kľúčové podmienky: vek do 35 rokov a relatívne priemerný príjem.

Zdroje: Finančná správa | Európska centrálna banka | Ministerstvo financí ČR

Ján Schneider

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty.
Zobraziť profil

Mohlo by vás zaujímať

Ako získať hypotéku na stavbu domu? Treba sa držať týchto odporúčaní

02.05.2024

Hypotéky

Chcete stavať dom, ale chýba vám dostatok financií? Prečítajte si viac o hypotéke na stavbu domu a zistite, ako vám vie pomôcť

Hypotéka na pozemok. Prezradíme vám všetko, čo potrebujete vedieť

02.05.2024

Hypotéky

Hypotéka na pozemok umožňuje kúpiť si stavebnú parcelu pre váš vysnívaný dom. Prečítajte si viac o tejto možnosti v našom článku

Mimoriadne splátky hypotéky vedia pomôcť. Treba ich však dobre zvážiť

13.03.2024

Hypotéky

Premýšľate nad mimoriadnymi splátkami hypotéky? Prečítajte si náš článok a zistite, kedy sa vám tento krok oplatí