Mladomanželské pôžičky. Cesta k vlastnému bývaniu aj bez vysokých úrokov

Vladimír Koppan   Publikované 21.09.2022 Novinka| Pôžičky

Mladomanželské pôžičky. Cesta k vlastnému bývaniu aj bez vysokých úrokov

Mladomanželské pôžičky. Pre niekoho pozostatok socializmu, pre iného cesta k vlastnému bývaniu bez vysokého úroku. Bavíme sa totiž o 1% úroku na dobu 40 rokov. Ešte pred dvoma rokmi bola táto hodnota príliš vysoká. Dnes je naopak lákavá ako nikdy. Nebude to však len tak.

Získať vlastné bývanie je náročné. Vo väčšine prípadov je potrebné si našetriť istú časť peňazí a následne požiadať o hypotéku. Súčasnosť však tomuto scenáru príliš nepraje. Úroky stúpli z veľmi lákavých cca 0,5% na 3,5% a viac. S tým súvisia aj vyššie splátky za hypotéky. Cena nehnuteľností za tento rok síce klesajú, no stále sú na hodnote, ktorá je pre mnohých ľudí nedosiahnuteľná.

Jednou z ciest, ako tento problém vyriešiť, môže byť práve mladomanželská pôžička.

Čo je mladomanželská pôžička?

Ide o pôžičku, ktorú poskytuje Štátny fond rozvoja bývania pre mladomanželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov. K uzavretiu manželstva však muselo prísť najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti. 

Štátny fond rozvoja bývania ponúka dva typy úverov:

  • Na výstavbu resp. kúpu nehnuteľnosti - poskytuje sa vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac však 120 tisíc eur. Doba splatnosti je 40 rokov pri úrokovej sadzbe 1%. Nezáleží na tom či ide o byt, rodinný dom alebo polyfunkčný objekt.
  • Na stavebnú úpravu nehnuteľnosti - opäť je vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby. Maximálna suma je však iba 30 tisíc eur. Splatnosť úveru je 20 rokov pri úroku 1%. Opäť je možné rekonštruovať rodinný dom, byt alebo polyfunkčný objekt. Financie je možné použiť napríklad na výmenu bytového jadra, rozvodov v byte či dome, výmenu okien, úpravu stien a podláh atď.

 

Podmienky mladomanželskej pôžičky

Mladomanželská pôžička na prvý pohľad neznie zle. Byt v Bratislave si za 120 tisíc eur asi nekúpite, no v iných krajských či okresných mestách by to už šlo. Za rok 2022 o mladomanželskú pôžičku požiadalo iba 32 párov. Takže v čom je háčik?

Pre získanie tohto typu úveru je nutné spĺňať niekoľko podmienok. Jednou z nich je už spomínaný vek (do 35 rokov) a dátum uzavretia manželstva (do 36 mesiacov). Potom je tu spomínaná maximálna cena, ktorá nesmie presiahnuť 120 tisíc eur. Tu však zoznam obmedzení nekončí.

Pokiaľ chcete kúpiť byt cez mladomanželskú pôžičku, jeho celková plocha nemôže prevýšiť 80 m2 (vrátane plochy balkónov, terás a lodžií). V prípade rodinného domu je vrchná hranica stanovená na 120 m2

Druhým častým problémom je príjem. V tomto prípade však neplatí, že čím viac človek zarobí, tým lepšie. Spoločný pravidelný príjem žiadateľa a spoludlžníkov (manžela, manželky, prípadne detí) nesmie prekročiť päťnásobok životného minima na domácnosť.

Od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 je životné minimum na Slovensku stanovené nasledovne:

  • 268,88 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 187,57 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 122,77 eur mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 

Vezmime si mladomanželský, bezdetný pár. Životné minimum je v tomto prípadeje v tomto prípade 456,45 eur. Päťnásobok je potom 2282,25 eur. Pokiaľ teda náš vzorový pár chce požiadať o mladomanželskú pôžičku, nesmie mesačne zarobiť v čistom viac ako 2282,25 eur. Príjem sa počíta za predchádzajúci kalendárny rok.

Dôležitý je však aj minimálny príjem. Ten musí byť za predchádzajúci kalendárny rok 1,3 násobok životného minima domácnosti. Ak by sme použili predchádzajúci príklad, výsledná suma by bola 593,38 eur. 

Príjem nie je možné dokladov z prenájmu, z umeleckého výkonu či príjmom z predaja podniku, ak by to boli jediné príjmy žiadateľa. 

 

Ako a čím sa ručí v prípade mladomanželskej pôžičky?

Ručí sa samotnou kupovanou resp. opravovanou nehnuteľnosťou. Vzorec je nasledovný:

  • Hodnota nehnuteľnosti  ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru

Čiže pokiaľ žiadam o 100 tisíc eur, musí byť hodnota nehnuteľnosti minimálne 130 tisíc eur. 

Ako požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Žiadosť o mladomanželskú pôžičku prebieha cez obecný alebo mestský úrad. Tlačivo je možné si stiahnuť na stránke Slovenského fondu rozvoja bývania. Po vyplnení a odovzdaní, pracovník mestského alebo obecného úradu skontroluje žiadosť a pokiaľ je úplná, odošle ju na fond. Ten musí rozhodnúť o žiadosti najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Sumár na záver

Mladomanželské pôžičky predstavujú možnosť, ako získať úver na bývanie s 1% úrokom so splatnosťou 40 rokov. Maximálna výška hypotéky je 120 tisíc eur. Mladomanželské pôžičky však majú svoje obmedzenia. Sú určené len pre mladé páry do 35 rokov, ktoré podajú žiadosť najneskôr 36 mesiacov od dátumu svadby. 

O mladomanželskú pôžičku môžu požiadať iba ak ich príjem nepresahuje päťnásobok životného minima a plocha kupovanej alebo prerábanej nehnuteľnosti nepresiahne 80 m2 pri bytoch a 120 m2 pri domoch. 

Pokiaľ však tieto podmienky spĺňate, je to jedinečná príležitosť, ako získať hypotekárny úver s nízkym úrokom a samozrejme vlastné bývanie.

author

Autor článku:

Vladimír Koppan

Profesionálnemu písaniu sa venuje vyše päť rokov. Za ten čas napísal stovky článkov na rôzne témy od financií, stavebníctva až po históriu.