Európsky dôchodok: Všetko, čo potrebujete vedieť

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 21.10.2022 Aktualita| Finančný mix

Európsky dôchodok: Všetko, čo potrebujete vedieť

Slovensko ako prvé v Európskej únii predstavilo Paneurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). Jeho cieľom je sporenie a zhodnotenie financií pre všetkých občanov EÚ. Chcete vedieť, čo to PEPP je a pre koho je určený? Viac si o tom povieme v našom článku.

Základné informácie o európskom dôchodku

Dôchodkový systém na Slovensku sa skladá z troch pilierov. Každý z nich poskytuje sporiteľovi iné výhody. Po novom sa k nim pridá aj európsky dôchodok. 

Európsky dôchodok je dobrovoľné sporenie, ktoré je určené pre všetkých občanov Európskej únie, no najmä pre tých, ktorí plánujú pracovať v zahraničí. Funguje podobne ako tretí pilier. Ak nechcete, nemusíte si ho uzatvárať. Avšak kým tretí pilier platí len na Slovensku, európsky dôchodok platí pre celú EÚ. Znamená to, že každý obyvateľ EÚ si môže v akejkoľvek európskej krajine sporiť na dôchodok, a to s rovnakými pravidlami a schémou.

Tento produkt predstavuje istú konkurenciu pre banky, správcovské spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi či rôzne investičné fondy. V konečnom dôsledku je však veľmi dobrou príležitosťou na investovanie a rozšírenie si investičného portfólia. Dôvodom je najmä to, že je tu možné predpokladať zaujímavé a výhodné podmienky, ako lacno a výhodne zhodnocovať peniaze odkladané na dôchodok.

 

Kto môže PEPP poskytovať? 

Produkty PEPP môžu poskytovať finančné inštitúcie s platnou licenciou a registrované NBS, vrátane poisťovní, správcov aktív, investičných spoločností a inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Minimálne požiadavky, ktoré musia dodržať všetci poskytovatelia PEPP, sú nasledovné:

  • Proces registrácie – poskytovatelia musia dodržať proces registrácie sporiteľov PEPP. Produkty PEPP sa pritom registrujú v centrálnom registri na základe rozhodnutia prijatého príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, a to európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. 
  • Povolenie EÚ – umožňuje predávať PEPP v členských štátoch EÚ. Udeľuje sa na základe jednotného súboru pravidiel.
  • Zabezpečiť štandardizáciu základných vlastností podľa nariadenia EÚ – poskytovatelia PEPP musia dodržať požiadavky na transparentnosť, stanovené investičné pravidlá, právo na zmenu poskytovateľa a využívať rôzne investičné príležitosti.
  • Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať najviac šesť investičných možností – vrátane základného PEPP. V rámci investovania musia zabezpečiť aj dostatočnú ochranu sporiteľov.

 

Podmienky sporenia formou PEPP

PEPP v porovnaní s II. a III. dôchodkovým pilierom nie je viazaný na pracovný pomer. Je preto ideálnou príležitosťou aj pre živnostníkov, SZČO, ľudí pracujúcich v zahraničí či pre zamestnancov firiem, ktoré majú v pláne preferovať PEPP namiesto III. piliera.

Dôležité je zmieniť aj fakt, že finančné prostriedky, ktoré si tu nasporíte, budete môcť čerpať až v dôchodkovom veku. V tomto smere môžu vzniknúť časom aj určité výnimky, čo ale ukáže až prax a konkurencia na trhu.

PEPP môže byť preto zaujímavou alternatívou na lepšie zhodnotenie finančných prostriedkov určených na dôchodkový vek. Produkt pritom nie je viazaný na vek sporiteľa, ale aj v tomto prípade platí, že čím skôr začnete, tým viac nasporíte. 

 

Druh výplat dôchodku

Pri dôchodkovom sporení je dôležité vedieť aj to, akou formou sa dostanete k peniazom. Pri PEPP existujú nasledovné možnosti:

  • anuity,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • pravidelné postupné čerpanie,
  • kombinácia vyššie zmienených.

Sporitelia PEPP si môžu zvoliť formu výplaty hneď pri uzavretí zmluvy a pri otvorení nového podúčtu. Pamätajte, že forma výplat môže byť odlišná pre každý jednotlivý podúčet. V prípade, že daný poskytovateľ PEPP poskytuje rôzne formy výplat, môžete si zmeniť formu výplaty z každého podúčtu jeden rok pred začiatkom výplatnej fázy, na začiatku výplatnej fázy alebo v čase zmeny poskytovateľa PEPP.

 

Výhody PEPP

Najväčšou výhodou v súvislosti so zhodnocovaním úspor sú nízke poplatky. Maximálna výška všetkých zaplatených poplatkov je stanovená na 1% z výšky spravovaných úspor. Samozrejme, môže to byť aj menej, ale to záleží od danej finančnej spoločnosti, ktorá PEPP poskytuje.

Ďalšou výhodou je široká nadnárodná konkurencia, ktorá môže do budúcnosti priniesť ešte výhodnejší finančný produkt. Zároveň sú pravidlá pre PEPP transparentné a jednotné pre všetkých poskytovateľov, a to z pohľadu celej Európskej únie. Sporitelia tak majú garanciu v jednotnej dôchodkovej politike, a to naprieč krajinami EÚ. 

Dobrou správou je tiež to, že EÚ výrazne tlačí na to, aby členské štáty poskytovali obyvateľom podporu pre PEPP aj v oblasti daňových pravidiel a odvodových povinností – podobne, ako je tomu u nás pri III. pilieri. 

Hoci pri investovaní formou PEPP platia veľmi prísne pravidlá (kvôli bezpečnosti investícií), nie je to prekážka k tomu, aby ste sa vybrali cestou aj dynamických investičných stratégií.

V neposlednom rade je to aj flexibilita a prenositeľnosť financií medzi krajinami EÚ. Ináč povedané, pri zmene bydliska a odchodu z krajiny si sporitelia môžu preniesť svoje dôchodkové sporenie aj do iných štátov v rámci EÚ.

author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.