Daňový bonus na hypotéku pre mladých má tento rok premiéru

Publikované 13.03.2019 Novinka| Hypotéky

Daňový bonus na hypotéku pre mladých má tento rok premiéru

V minulosti dobre známy štátny príspevok pre mladých je v prípade hypoték získaných po 31. 12. 2017 už len minulosťou. Nahradil ho daňový bonus na zaplatené úroky. Ak sa chystáte oň požiadať, nezabudnite k daňovému priznaniu doložiť aj potvrdenie o výške zaplatených úrokov.

Daňový bonus predstavuje 50 % zaplatených úrokov, maximálne však do sumy 400 eur ročne. Uplatniť si ho možno počas piatich rokov od poskytnutia hypotéky. Celková úspora tak predstavuje 2000 eur. O túto sumu si žiadateľ môže znížiť daň, ktorú má zaplatiť. Ak je celková daň nižšia ako výška daňového bonusu, rozdiel mu je vrátený buď priamo daňovým úradom, alebo prostredníctvom zamestnávateľa. Pozor, hoci má daňovník na daňový bonus nárok, nezískava ho automaticky. Musí o jeho vyplatenie požiadať. Ak tak neurobí, daňový bonus nezíska.

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu je predloženie potvrdenia o výške zaplatených úrokov. To vydáva banka, ktorá poskytla hypotéku. Má na to 30 kalendárnych dní. V závislosti od ponuky služieb jednotlivých bánk ho môže poslať poštou, alebo ho vydá klientovi osobne na svojej pobočke. Vzhľadom na čas, ktorý banka na vybavenie má, nie je dobré nechávať si podanie žiadosti o vystavenie tohto dokladu na poslednú chvíľu.

Kto si môže nárokovať vyplatenie daňového bonusu

  • Osoba, ktorá v čase podania žiadosti o hypotéku bola vo veku od 18 do 35 rokov.
  • Hrubý príjem vo výške maximálne 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti o úver.
  • Úver bol použitý na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt alebo dom).
  • Daňový bonus je možné žiadať počas prvých 5 rokov čerpania úveru
  • Úver s daňovým bonusom je maximálne do výšky 50 000 eur