Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou?

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 18.03.2022 Rada| Investovanie

Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou?

V súčasnosti sa stretávame s rastúcou infláciou, ktorá je zapríčinená negatívnymi ekonomickými dôsledkami pandémie koronavírusu. K tomu sa pridáva aj nepriaznivý politický vývoj vo svete. Otázka ochrany peňazí pred infláciou je tak čoraz naliehavejšia. O tom, ako to efektívne dosiahnuť, si povieme v našom článku.

 

Čo je inflácia?

Inflácia je jeden z viacerých indexových ukazovateľov „zdravia“ ekonomiky. Hlavným indikátorom miery inflácie je mesačný index spotrebiteľských cien. Ináč povedané, meria zmenu v nákladoch na nákup položiek spotrebného koša

V spotrebnom koši sú zaradené ceny rôznych komodít, tovarov a služieb, napríklad potravín, tepla, pohonných hmôt, nákladov na bývanie a ďalších bežných spotrebiteľských výdavkov. Miera inflácie následne zrkadlí všeobecný rast cien tovarov a služieb jednotlivých položiek v ňom. Na mesačnej báze je zaznamenávaná podľa reálnych cenových ukazovateľov.

V súčasnosti je problémom najmä skokový nárast cien komodít, ktorý sa musí odraziť aj v raste inflácie, a to nielen u nás, ale aj v globálnom meradle. V januári roku 2021 bola inflácia v rámci EÚ 1,2 %. Vo februári roku 2022 už podľa údajov ECB stúpla až na 5,8 %. Na Slovensku vyskočila až na 8,4 %

 

Základná ochrana pred infláciou

Z uvedeného vyplýva, že na to, aby ste svoje peniaze ochránili pred infláciou, je treba ich investovať s čo možno najvyššou ziskovosťou. Minimálne na úrovni aktuálnej miery inflácie, respektíve, čo najbližšie k nej. Ako prvé však treba urobiť nasledovné:

  • Zafixovať úrokovú sadzbu hypotéky – na čo najdlhšie obdobie (10 rokov). Niektoré banky na Slovensku už svoje úrokové sadzby zvýšili. Do budúcna je predpoklad, že ECB tieto sadzby ešte zvýši, čo sa prejaví na náraste mesačnej splátky hypotéky.
  • Prispôsobiť poistky inflácii – ak máte staršie poistenie nehnuteľnosti, tak v prípade poistnej udalosti vám v dôsledku inflácie vyplatenie poistnej sumy v plnej výške nebude stačiť. Cena nehnuteľností na Slovensku totiž momentálne rastie rapídne rýchlo. 
  • Investovanie – nechať peniaze na bežnom alebo sporiacom účte sa v súvislosti s infláciou nevypláca. Ani termínovaný vklad vám financie nezhodnotí, pretože takéto úročenie nikdy nepredbehne vysokú infláciu.

Zo zmienených typov ochrany pred infláciou je dôležité najmä investovanie. Uvedieme príklad: ak si necháte 1000 eur v banke, hoci i na zvýhodnenom sporiacom účte, napríklad k hypotéke, tak ročný zisk je po splnení podmienok banky približne iba 3 eur. Za 5 rokov to bude teda niečo okolo 15-20 eur. Ako ochrana pred infláciou to rozhodne nestačí.

Naproti tomu, ak peniaze investujete do S&P500, za 5 rokov môžete dosiahnuť v priemere 5 až 7 % zisk. V prípade investovaných 1000 eur to robí 250 – 350 eur (v závislosti na vývoji finančného trhu). V prípade dlhodobejšieho investovania môže byť zisk ešte vyšší.

 


Vedeli ste, že…

… pasíva strácajú svoju hodnotu aj pri inflácii nižšej ako 2 %? Ak chcete teda svoje pasíva premeniť na aktíva, musia zarábať.


Investovanie

Pokiaľ ste mali vytvorenú finančnú rezervu už pred pandémiou a v jej dôsledku ste ju nestratili, v súčasnosti sa vám kvôli zvyšujúcej inflácii začína stenčovať. Ak chcete tomu zabrániť, využite viaceré možnosti investovania. Kde je najlepšie investovať? Riešením sú napríklad komodity.

Vo všeobecnosti medzi tradičné komodity proti inflácii považujeme nehnuteľnosti a drahé kovy. Avšak pri nehnuteľnostiach môže v budúcnosti nastať problém. Ceny nehnuteľností totiž už dlhšiu dobu rastú veľmi rýchlo a čoraz častejšie sa začína spomínať ďalšia realitná bublina. Ak ceny nehnuteľností začnú klesať, táto ochrana pred infláciou časom stratí svoj význam. 

Jedinou naozaj dôležitou a trvalou poistkou zostávajú najmä drahé kovy. Rozhodne sa preto oplatí časť svojich úspor investovať napríklad do zlata a striebra.

V prípade drahých kovov však treba počítať s tým, že takáto investícia sa začína výraznejšie zhodnocovať až v rádovo desiatkach rokov. V tomto prípade sa preto dá hovoriť najmä o dlhodobej investícii. Treba tiež počítať aj s určitými poplatkami za nákup, skladovanie a predaj fyzického zlata. 

 

Ako investovať?

V prvom rade je dôležité rozhodnúť sa, koľko peňazí investujete. Vo všeobecnosti je ideálne investovať len tie peniaze, ktoré nebudete potrebovať v priebehu niekoľkých rokov. Rovnako dôležité je vybrať si stratégiu. Niekto totiž uprednostňuje jednorázovú investíciu, iný môže dať prednosť pravidelnému investovaniu

Ak chcete investovať, napríklad do zmieneného S&P500, budete si musieť založiť investičný účet. Založíte si ho u online brokera. V súčasnosti je pre začiatočníkov mnohými odborníkmi považovaný za najlepšieho broker XTB. Je to najmä z dôvodu jeho kvalitného vzdelávania v oblasti finančných trhov prostredníctvom XTB akadémie, nízkymi poplatkami a vysokou mierou bezpečnosti.

 

Pochopiteľne, brokerov ponúkajúcich investovanie je viac. Líšia sa najmä svojim portfóliom. Niektorí brokeri sú viac zameraní na akcie firiem, iní na obchodovanie na forexe a ďalší zase na kryptomeny, zlato a ďalšie komodity.

Pri výbere vhodného brokera, na základe vašich potrieb a požiadaviek, je nutné zvážiť viaceré faktory, ktoré sme rozoberali v našom článku.

 

Záver

Najlepšou ochranou peňazí pred infláciou je investovanie. Dôležité je zvoliť vhodnú sumu na investovanie a finančnú stratégiu (jednorázové či pravidelné investovanie). Následne je nutné založiť si investičný účet a nájsť vhodného brokera.

author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.