Príspevok na podnikanie od štátu vám pomôže s rozbehom. Takéto sú podmienky na získanie

Vladimír Koppan   Publikované 08.05.2023 Rada| Finančný mix

Príspevok na podnikanie od štátu vám pomôže s rozbehom. Takéto sú podmienky na získanie

Príspevok na podnikanie od štátu. Dotácia, o ktorej mnoho začínajúcich podnikateľov netuší. A to je samozrejme škoda. Ide totiž o jedinečnú možnosť, ako získať niekoľko stoviek až tisícov eur na rozbeh svojho biznisu. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko je potrebné splniť na získanie tohto príspevku.

 

Začiatok podnikania býva ťažký. Treba vybaviť množstvo dokladov, obehať úrady a v neposlednom rade investovať. Nezáleží pritom či si idete otvárať stolársku dielňu alebo reštauráciu. Tak či onak potrebujete peniaze na nákup techniky, vybavenia a materiálu.

Pokiaľ nemáte ideálne finančné zázemie, nájsť stovky alebo tisíce eur môže predstavovať problém. To by vás však nemalo odradiť. Ak nechcete ísť cestou úveru, môžete skúsiť získať príspevok na podnikanie od štátu.

 

Čo je príspevok na podnikanie od štátu?

Ide o nenávratnú dotáciu poskytovanú Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Slúži na čiastočnú úhradu nákladov v spojitosti so začiatkom podnikania. Avšak pozor. Príspevok je určený len pre samostatne zárobkovo činné osoby, teda živnostníkov.

Ak plánujete žiadať o príspevok s tým, že chcete založiť rovno s.r.o. a vystupovať ako konateľ, nepochodíte. Podobných podmienok je žiaľ viacero. Poďme sa na ne pozrieť.

 

Podmienky na získanie príspevku

Ako sme spomínali vyššie, príspevok na podnikanie poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Preto je základnou podmienkou byť v evidencii ako uchádzač o zamestnanie. Pokiaľ si plánujete založiť živnosť prvýkrát, stačí byť evidovaní tri mesiace.

Avšak ak ste už predtým boli SZČO aktívni, ale ju už dlhší čas nevykonávate, nastáva menší problém. V evidencii Úradu práce musíte byť minimálne dvanásť mesiacov.

Príspevok na začatie podnikania od štátu vás zároveň zaväzuje vykonávať živnosť po dobu minimálne tri roky. Pokiaľ by ste tento limit nedosiahli, môže vám Úrad práce dotáciu krátiť.

Veľkú výhodu majú mladí ľudia. Ak plánujete začať podnikať a máte menej než dvadsaťpäť rokov alebo ste študentom dennej formy štúdia, nemusíte byť evidovaní na Úrade práce na splnenie podmienky pre získanie príspevku na podnikanie.

 

Aká je výška príspevku na podnikanie?

Na výšku príspevku majú vplyv dve zásadné kritériá. Jednak je to kalendárny rok, v ktorom plánujete požiadať o dotáciu a potom konkrétny kraj, kde plánujete podnikať. Výhodou majú tí začínajúci podnikatelia, ktoré skúšajú šťastie v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti.

V krajoch s mierou evidovanej nezamestnanosti rovnou alebo menšou ako je celoslovenský priemer môžete získať maximálne 5 134€. V ostatných regiónoch, kde je nezamestnanosť väčšia je možné dostať 6 846€.

 

Ako požiadať o príspevok na podnikanie od štátu?

Pokiaľ spĺňate vyššie spomenuté kritériá a rozhodli ste sa požiadať o príspevok, mali by ste najskôr zájsť na patričný Úrad práce. Ešte raz sa o všetkom pre istotu informujte a overte si či skutočne máte nárok na túto dotáciu.

Následne musíte písomnou formou požiadať o príspevok. Túto žiadosť odovzdávate na príslušnom Úrade práce. Súčasťou tohto kroku je aj vlastný podnikateľský plán. V ňom vysvetlíte vašu biznis víziu na nasledujúce tri roky.

Súčasťou by mali byť aj cenové kalkulácie nákladov spolu so želanými výnosmi, cenník produktov a služieb a rozvrhnutie čerpania poskytnutého príspevku. Optimálny rozsah je zhruba 10 strán.

Po podaní žiadosti budete musieť absolvovať krátky test o pripravenosti na začatie podnikania. Ten obsahuje základné otázky a je realizovaný písomne. Následne, ak úspešne absolvujete test, tak nasleduje prezentácia podnikateľského plánu pred komisiou úradu. Tá posudzuje serióznosť a celkovú pripravenosť. Pokiaľ komisia nebude mať žiadne výhrady, ste na najlepšiej ceste získať od úradu práce príspevok na podnikanie.

 

Kedy dostanete peniaze z príspevku?

Po úspešnom absolvovaní vyššie spomínanej procedúry podpíšete s Úradom práce zmluvu. Na jej základe ste povinní si založiť živnosť a s ňou aj bankový účet. Do tridsiatich dní potom dostanete 60% z celkovej výšky schválených prostriedkov.

Tieto financie budeme musieť v priebehu nasledujúceho roka minúť na vstupné náklady súvisiace s podnikaním. Po roku podnikania vyplynie povinnosť podať kompletnú správu o realizovaných výdavkoch. Touto cestou štát kontroluje, ako ste naložili s príspevkom. Po akceptovaní tejto správy musíte požiadať o vyplatenie zvyšných 40% príspevku na účet.

Obdobnú správu budete vypĺňať aj v druhom a treťom roku podnikania.

 

Oplatí sa príspevok na podnikanie od štátu?

Či sa príspevok oplatí alebo nie, si musíte zvážiť sami. Niekoho opätovná návšteva Úradu práce, podnikateľský plán a byrokracia môže odradiť. Pokiaľ teda viete začať podnikať aj bez tohto príspevku, určite tak urobte.

Ak však nemáte finančnú rezervu na začatie podnikania a nechcete sa hneď na začiatku vašej živnosti neúmerne zadĺžiť, môže príspevok na podnikanie od štátu za tú trochu námahy predsa len stáť.

Zdroj: podnikam.sk, upsvr.gov.sk, sbagency.sk

 
author

Autor článku:

Vladimír Koppan

Profesionálnemu písaniu sa venuje vyše päť rokov. Za ten čas napísal stovky článkov na rôzne témy od financií, stavebníctva až po históriu.