Prezradíme vám ako sa dostať z nekonečného kruhu dlhov

Publikované 14.11.2016 Rada| Pôžičky

Prezradíme vám ako sa dostať z nekonečného kruhu dlhov

Podiel zlyhaných úverov sa za posledné roky zvyšuje. Ako tomu zabrániť? Ako sa naučiť žiť bez úverov? Ak máte problémy so splácanám svojich finančných záväzkov, ste na správnom mieste. Prezradíme vám zopár tipov, ktoré by vám mohli pomôcť, ak neviete ako z kruhu dlhov von. 

Národná banka Slovenska zverejnila informáciu o vzraste počtu nesplatených pôžičiek vrámci spotrebiteľských úverov za prvý polrok 2016 z úrovne 7,3 na 8,1 %. Poďme sa teda pozrieť, čo sa s tým dá robiť. 

1.Tip: Nedajte sa zlákať oddlžovacím spoločnostiam

Oddlženie vyzerá na prvý pohľad lákavo a viacero spoločností sľubuje oddlženie úverov za „malé“ poplatky. V tomto prípade sa treba mať veľmi na pozore, pretože väčšina takýchto spoločností v skutočnosti robí len tzv. manažment dlhov - zinkasuje peniaze od dlžníka, odráta si svoj poplatok a zvyšok rozpošle veriteľom.

Vždy si starostlivo prečítajte zmluvu, ktorú vám dá takáto firma na podpis, zistite si presne, ako bude celý proces fungovať a pátrajte po referenciách. Je len veľmi málo firiem, ktoré dokážu takýmto spôsobom pomôcť dlžníkovi a najčastejšie ide o prevzatie pôvodných finančných záväzkov, ich jednorazové vyplatenie a nastavenie splátkového kalendára. Veľmi často je toto všetko spojené aj so založením nehnuteľnosti dlžníka v prospech oddlžovacej spoločnosti.

2.Tip: Urobte si poriadok v dlhoch

Základným pravidlom je mať poriadok v dlhoch a pôžičkách. Zistite si presne koľko splácate a komu, aké sú podmienky na jednotlivých pôžičkách a zistite si, koľko vám ešte zostáva splatiť na každom úvere. Potom môžete skúsiť dve cesty, ako sa s dlhmi vyrovnať. Prvou je splatenie ako prvého najväčšieho dlhu, druhou je prioritné splatenie dlhu s najnižším zostatkom. Čo to znamená? Pri prvej možnosti by ste sa mali sústrediť na riadne splácanie najväčšej pôžičky, ktorú máte - zbavíte sa tým najväčšieho finančného balvanu.

Niekedy môže byť táto pôžička ale príliš veľká a vtedy je lepšia druhá možnosť - sa sústrediť na tú, ktorú viete splatiť najrýchlejšie. Tu vám síce príliš veľa z mesačných splátok neodbudne, ale aspoň si vyrovnáte aspoň jeden úver v pomerne krátkej dobe.

3.Tip: Získajte výhodnejší úver

Pokiaľ máte problém len s jednou pôžičkou, môžete si ju skúsiť preniesť a splatiť cez špeciálny úver na refinancovanie. Pokiaľ máte problém s viacerými úvermi, využite konsolidáciu pôžičiek. Refinančný úver spolu s konsolidáciou májú spravidla poskytovať výhodnejšie podmienky než pôvodný úver(y). Refinancovanie a konsolidácia sú dostupné pre nebankovú pôžičku, spotrebný úver, ale aj hypotekárny úver. Refinancovanie je možné vykonať aj v tej istej banke, ak ide o bankový úver, avšak spravidla výhodnejšie podmienky vám ponúknu častokrát v konkurenčnej finančnej inštitúcii, a preto opäť nezabúdajte kontaktovať viaceré, porovnať si ich ponuky a vybrať si tú najvýhodnejšiu

Aby bolo refinancovanie pokiaľ možno čo najvýhodnejšie, mali by ste na tento účel využiť bankové úvery, ktoré ponúkajú priaznivé podmienky aj úrokové sadzby. Nový úver si môžete nastaviť napríklad na dlhšiu splatnosť, čím znížite výšku mesačnej splátky a zostane vám viac v rodinnom rozpočte. Pamätajte ale na to, že čím dlhšiu budete mať splatnosť, tým viac zaplatíte na úrokoch.

POZN:

Vopred upozorňujeme, že získanie konsolidačnej pôžičky nie je také jednoduché. Nesmiete byť napríklad v exekúcii, musíte mať dostatočný príjem pre platenie nového úveru, musíte mať dobrú bonitu a v poriadku musí byť aj vaša finančná minulosť. Pokiaľ splníte tieto podmienky, môžete získať pomerne výhodnejší konsolidačný úver.

4.Tip: Osobný bankrot (avšak len pre niektorých)

V súčasnosti existuje v rámci zákonov aj inštitút tzv. osobného bankrotu. Takáto možnosť existuje pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorých hodnota dlhu začína prevyšovať hodnotu ich majetku a zároveň splnia niekoľko podmienok. Práve tie do istej miery limitujú možnosti využitia osobného bankrotu len pre určitých ľudí. Aby ste mohli vyhlásiť osobný bankrot, musíte byť v neschopnosti uhradiť aspoň 2 peňažné dlhy 30 dní po lehote splatnosti a tieto peňažné dlhy nie ste schopný uhradiť viac ako jednému veriteľovi. Váš majetok musí mať zároveň hodnotu minimálne 1 659,70 € v akejkoľvek forme. Aby ste vôbec mohli do osobného bankrotu vstúpiť, musíte zaplatiť na účet príslušného súdu vopred preddavok vo výške 663,88 €.

Celý proces oddlženia je potom záležitosťou 3 rokov, niekedy aj o niečo viac, pričom počas neho treba splniť aj viacero iných podmienok. Osobný bankrot má teda presný postup a určité podmienky, no ako ukazujú skúsenosti, môže byť tiež efektívnym riešením. Problémom však tak trocha je, že nie je riešením úplne pre všetkých.

Do budúcnosti sa poučte

Na záver to najdôležitejšie - poučte sa do budúcnosti z aktuálnej situácie. Najlepšou cestou je dodržiavať finančnú disciplínu, radšej si viac sporiť ako sa zadlžovať a ak už si musíte alebo chcete požičať, zvoľte si úvery a pôžičky od overených veriteľov a poskytovateľov.

My vám vieme pomôcť v každej z vyššie uvedených oblastí. Ponúkame prehľad produktov a možnosť sprostredkovania tak pre konsolidáciu pôžičiek, ako aj pre refinancovanie konkrétneho úveru. Ak by ste v budúcnosti potrebovali nový úver, tu je prehľad pôžičiek od overených bánk aj nebankových spoločností.