Nesplácate svoje záväzky? Pozor, hrozí vám exekúcia

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 09.01.2017 Rada| Pôžičky

Nesplácate svoje záväzky? Pozor, hrozí vám exekúcia

Exekúcia určite nie je nič príjemné, ale na druhú stranu, neznamená to ešte ani koniec sveta. Exekučný úrad rozhodne nemá neobmedzenú moc a musí sa pridržiavať zákonov.

Exekútor býva postrachom pre mnohých ľudí a čiastočne je to oprávnené - výkon exekúcie rozhodne nie je niečo, na čo by ste sa mali tešiť. Samotný proces, na konci ktorého je exekučný titul, má svoje pravidlá a zákonitosti a ani exekútor si nemôže dovoliť všetko. Aj v tomto prípade je ale najlepšie držať sa osvedčeného pravidla, že prevencia je lepšia ako následná liečba.

Čo je exekúcia a kto ju vykonáva

Exekúcia, odborne nazývaná exekučné konanie, je konanie o nútenom výkone súdnych a iných úradných rozhodnutí, pričom takéto konanie predstavuje zároveň aj výrazný zásah do majetkových práv. Práve preto môže vykonávať exekúciu len exekútor, čo je osoba splnomocnená na vykonávanie takýchto rozhodnutí a za týmto účelom má aj postavenie verejného činiteľa.

Exekúciu možno začať len na základne exekučného titulu, ktorým môže byť:

 • vykonateľné rozhodnutie súdu
 • rozhodnutie orgánov EÚ alebo rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul
 • notárska zápisnica obsahujúce jasný právny záväzok
 • vykonateľné rozhodnutie rozhodcovských komisií a zmierov
 • osvedčenie o dedičstve
 • vykonateľné rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy
 • platobný výmer týkajúci sa nedoplatkov ohľadom daní alebo poplatkov
 • vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov v rámci sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia alebo starobného dôchodkového sporenia

NIE VŠETKO JE AUTOMATICKY EXEKUČNÝM TITULOM:

Exekútor, ktorému bol doručený návrh na vykonanie exekúcie, má povinnosť predložiť tento návrh súdu a požiadať ho o poverenie výkonu exekúcie. Až potom sa môže exekúcia začať!

Na niečo vám exekútor nesmie siahnuť za žiadnych okolností

Nemusíte sa v žiadnom prípade báť, že by vám po exekúcii nezostalo už vôbec nič. Zákon pamätá aj na situácie, že sa rozhodne exekučný úrad vykonať exekúciu predajom hnuteľných vecí. Existuje tu obmedzenie týkajúce sa zhabania a predaja takéhoto majetku.

Exekútor vám nemôže zobrať napríklad:

 • nevyhnutné vybavenie domácnosti
 • bežné súčasti oblečenia a obuv
 • domáce zvieratá
 • veci slúžiace na plnenie úloh v zamestnaní alebo podnikaní s hodnotou do 331,94 €
 • zdravotné veci a veci súvisiace s chorobou alebo telesným postihnutím
 • veci, na ktoré boli poskytnuté dávky v hmotnej núdzi alebo príspevky na kompenzáciu
 • snubný prsteň a obrúčku
 • hotovosť do 99,58 €

Prevencia je najlepšie riešenie

Môže sa stať, že z času na čas človek zabudne na nejaký poplatok, faktúru za telefón alebo niečo podobné. Dnes už takéto prípady nekončia automaticky okamžite na stole exekučného úradu, ale ten, komu peniaze dlhujete, využije možnosť výzvy na úhradu dlhu. Určite neignorujte takúto výzvu!

Rovnako sa vyhnite aj situáciám, že nebudete mať odložené žiadne finančné prostriedky „bokom“ pre nečakané situácie. Práve exekúcia spôsobená zábudlivosťou alebo aj akútnym nedostatkom finančných prostriedkov na bežnom účte je presne tá situácia, kedy by sa vám železná rezerva hodila. Na takýto účel sú najlepšie sporiace účty - ak chcete, môžete si vybrať zo širokej ponuky na našej stránke a jeden si rovno hneď teraz založiť priamo cez internet!

author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.