Ako si nastaviť životné poistenie?

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 16.03.2022 Rada| Poistenie

Ako si nastaviť životné poistenie?

Životné poistenie je dôležitý nástroj efektívneho manažovania osobných financií. V tomto type poistenia však existujú veľké rozdiely. Najdôležitejšie je, aby riešilo rizikové situácie, pri ktorých môže dôjsť k výpadku príjmu. Ako si ho správne nastaviť a na čo treba pamätať si povieme v našom článku.

 

Prečo životné poistenie?

V súčasnosti je potreba životného poistenia stále aktuálnejšia. Riziko platobnej neschopnosti a zhoršenie finančnej situácie domácností z rôznych príčin je čoraz vyššie. Dôvodov tohto stavu je viacero. Svoj podiel na tom má okrem pandémie koronavírusu aj bankový sektor. 

Hoci ECB ešte nezvýšila úrokové sadzby, niektoré slovenské banky už zvýšili svoje hypotekárne sadzby. Očakáva sa, že touto cestou sa vydajú aj zvyšné banky. Čo je horšie, po zvýšení úrokových sadzieb ECB sa tento rast sadzieb ešte zvýši, čo je zlou správou najmä pre tých, ktorí nemajú svoj hypotekárny úver fixovaný na dlhšie obdobie (10 rokov) alebo hypotekárny úver práve zvažujú.

Okrem sústavného zvyšovania cien tovarov a služieb preto v blízkej budúcnosti porastú aj mesačné splátky hypoték. Z toho dôvodu bude každý výpadok príjmu, či už kvôli chorobe, alebo iným životným okolnostiam, ešte väčším problémom, ako tomu bolo doposiaľ. Jedným z riešení týchto nepríjemností je životné poistenie.

Životné poistenie je legislatívne ošetrené zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje poisťovniam jednotlivé povinnosti a podmienky vykonávania poisťovacej činnosti voči klientom.

 

Výber poistných rizík

Nastavenie životného poistenia a výber jednotlivých poistných rizík je veľmi individuálne. Avšak v tomto smere platí univerzálne pravidlo, ktoré hovorí, že najdôležitejšie poistné riziká sú tie, ktoré vám môžu spôsobiť dlhodobé výpadky príjmu, a tým negatívne ovplyvniť vašu životnú úroveň. 

Medzi ne patrí napríklad poistenie pre prípad trvalej invalidity (trvalých následkov po úraze), poistenie v prípade smrti či poistenie kritických chorôb.

V prvom rade treba preto zvažovať svoju životnú situáciu a potreby. Napríklad, krytie pre prípad smrti nemá pre vás význam, ak žijete sám a na vašom príjme nie je závislý partner ani deti. Výnimkou je napríklad situácia, ak máte nejakého ručiteľa na úvere alebo inom finančnom záväzku.

Rovnako odporúčame zvážiť, čo je pre vás najpodstatnejšie a čo menej dôležité. Zároveň treba prihliadať aj na finančnú stránku poistenia. Vo všeobecnosti platí, že krytie menej dôležitých rizík je drahšie ako je tomu pri tých dôležitejších. 

Dôvod je jednoduchý. Je totiž omnoho pravdepodobnejšie, že budete na krátkodobej PN-ke, ako to, že sa stanete čiastočne invalidný. Avšak zatiaľ čo v prípade niekoľko týždňovej PN-ky sa nič vážne neudeje, ak sa stanete čiastočným alebo trvalým invalidom, môže u vás dôjsť k hotovej finančnej pohrome. 

Štát vám síce poskytne menšiu finančnú čiastku v podobe invalidného dôchodku, ale to určite na váš doterajší životný štandard nebude stačiť. Situácia sa stane ešte vážnejšou, ak si nebudete môcť kvôli zdravotným problémom finančne privyrábať.

Odporúčame zamerať sa najmä na nasledovné vážne riziká

 • smrť,
 • invalidita,
 • kritické ochorenia,
 • trvalé následky úrazu,
 • poistenie práceneschopnosti.

 

Tip: Výber výhodného životného poistenia si uľahčíte porovnaním jednotlivých ponúk poisťovní.


 

Čo sa vypláca najmenej?

Vo všeobecnosti platí, že u poistných rizík, pri ktorých dochádza ku krátkodobému výpadku príjmu, je výhodnejšie krytie vlastnými úsporami. Ak máte teda aspoň 6-mesačnú finančnú rezervu, je poistenie krátkodobých rizík nevýhodné. 

Výnimkou je, ak ste napríklad živnostník a vaša PN bude kvôli nízkym odvodom nízka (výdavky prekročia výšku príjmov). V tom prípade sa o tomto type poistenia oplatí uvažovať. Tu odporúčame vybrať si poistenie so spätným plnením. Poistná suma sa nastavuje na deň a bude závisieť od vašich aktuálnych mesačných výdavkov.

Diskutabilné je aj poistenie z dôvodu dlhodobej PN. Aj v tomto prípade je treba zvažovať, či máte vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu a aké sú vaše výdavky oproti príjmom. Ak napríklad dlhodobo klesnete s príjmom na 70 %, či vám to bude postačovať, alebo to už bude pre vás problém.

Ak sa rozhodnete využiť túto zložku životného poistenia, nezabudnite si zistiť, či daná poisťovňa pri pripoistení PN uplatňuje čakaciu dobu.

 

Správne nastavenie poistnej sumy

Vybrať si poistné riziká podľa vašich potrieb a životnej situácie je dôležité. Rovnako dôležité je si však správne nastaviť poistnú sumu. Žiaľ, univerzálne pravidlo tu neexistuje, pretože každý máme iné potreby a nároky na životný štandard. 

V tomto smere je najdôležitejšie dbať na to, aby každé riziko bolo poistené v takej výške, aby ste z plnenia dokázali pokryť svoje existenčné výdaje, záväzky a zabezpečiť rodinu. 

Zohľadnite najmä tieto skutočnosti:

 • výšku úverov a iné záväzky,
 • existenčné výdaje,
 • príjem partnera a pasívne príjmy,
 • výšku úspor,
 • dávky zo Sociálnej poisťovne, 2. pilier,
 • iný majetok (nehnuteľnosti…),
 • ďalšie osoby, ktoré sú na vás závislé,
 • individuálne súkromné požiadavky.

Správne nastavenie poistnej sumy je dôležité najmä v prípade rizika smrti, rizika invalidity, rizika kritického ochorenia a rizika trvalých následkov úrazu.

 

Nastavenie poistenia rizika smrti

V tomto prípade je dôležité zvážiť viacero faktorov, pričom je treba myslieť aj na majetok v dôchodkových pilieroch. V druhom pilieri má totiž každý poistenie smrti s rastúcou poistnou sumou. Čím dlhšie ste v ňom, tým je poistná suma vyššia. Rovnakým spôsobom ale treba pristupovať aj k tretiemu pilieru a dlhodobým investíciám.

Ako prvé odporúčame spočítať si celkovú výšku vašich záväzkov. Následne túto sumu treba proporcionálne rozdeliť medzi seba a partnera podľa výšky vašich príjmov. Od poistných súm potom odpočítajte stav hodnotu majetku v dôchodkových pilieroch a dlhodobých investíciách u seba aj partnera. Dostanete tak výslednú sumu, na ktorú sa treba pre tento prípad poistiť.

Ako už bolo v článku zmienené, je rozumné vybrať sa cestou poistenia smrti s klesajúcou poistnou sumou, pretože aj vaše finančné záväzky budú časom klesať. Navyše, ide o lacnejší variant. Toto nastavenie poistenia ešte z dlhodobého hľadiska zefektívnite napríklad investovaním do ETF fondov.

V priemere to vychádza približne na dvojročný príjem živiteľa rodiny plus pohrebné náklady. 

 

Nastavenie poistenia rizika invalidity

Tu je správne nastavenie veľmi individuálne, avšak veľmi dôležité. Jedno je však isté, a to, že poistenie rádovo v tisícoch určite nepostačuje na to, aby váš životný štandard v prípade invalidity zostal zachovaný. Bavíme sa teda v desiatkach tisícoch eur. Ideálne to vychádza s jednorazovou výplatou na aspoň 5 a viac rokov príjmov, a to v prípade čiastočnej aj trvalej invalidity.

Keďže výsledné sumy poistenia sú tu vysoké, cena poistenia invalidity je jedna z najvyšších. To je zároveň dôvodom, prečo je toto poistenie na uvedené časové obdobie pre mnohých nedostupné. 

V tomto smere je preto nastavenie poistenia rizika invalidity veľmi jednoduché. Ideálne je spoľahnúť sa na poistenie s klesajúcou poistnou sumou, a to možno na čo najvyššiu poistnú sumu s tým, aby sa nenarušil váš životný štandard. Verte, v prípade náhlej invalidity a faktu, že vám vaše finančné záväzky aj naďalej zostávajú, to určite oceníte.

Stačí vám od vášho príjmu (aktívny, pasívny príjem) odpočítať všetky vaše finančné záväzky (hypotéka, poistenia…), náklady na živobytie (nájom, strava…), vaše pravidelné investície, sporenie a individuálne potreby. Dostanete tak cenu poistky, ktorú si môžete dovoliť. 

Je tiež rozumné popritom investovať do ETF fondov. Docielite tým, že na začiatku budete krytí vyššou poistnou sumou, ktorá bude každý rok klesať. Zvyšovaním finančných prostriedkov v ETF fondoch však môžete tento pokles kompenzovať. 

Ak potrebujete presnejší výpočet, koľko peňazí by vám následkom invalidity chýbalo, je možné si pomôcť údajmi zo Sociálnej poisťovne. Všeobecne platný vzorec je nasledovný: 

Suma invalidného dôchodku = Priemerný osobný mzdový bod x Obdobie dôchodkového poistenia x Aktuálna dôchodková hodnota.

 

Nastavenie rizika kritického ochorenia

Poistnú sumu pri poistení kritického ochorenia je ideálne nastaviť aspoň na 12-násobok vášho mesačného príjmu. Určite však nie na menej ako 12 000 eur. Ide totiž o priemernú sumu spojenú s dodatočnými nákladmi na liečbu onkologického ochorenia. 

 

Nastavenie rizika trvalých následkov úrazu

Trvalé následky úrazu úzko súvisia s invaliditou. Z toho dôvodu aj nastavenie poistnej sumy bude podobné. Výška poistnej sumy by preto mala predstavovať 3 až 5-ročný čistý príjem. 

Optimalizovať toto poistenie môžete pridaním poistenia trvalých následkov úrazu od poškodenia 50 %. Pamätajte, že je dôležité maximalizovať výšku krytia pri fatálnych úrazoch. 

Záver

Správne nastavenie životného poistenia je pomerne zložitý proces, pretože je nutné zvážiť viacero faktorov. Okrem uvedených možností a variánt životného poistenia totiž existujú aj ďalšie možnosti. Môže to byť napríklad denné odškodné za úraz, hospitalizácia či chirurgický zákrok. Aj z toho dôvodu je výber poistných rizík závislý predovšetkým na vašich potrebách a finančných možnostiach. 

 Vo všeobecnosti sa udáva, že výška mesačnej splátky životného poistenia by mala predstavovať 3 až 5 % čistého mesačného príjmu. V prípade poistenia rizika invalidity je však rozumné uvažovať aj nad vyššou čiastkou.


author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.