Prečo uzatvoriť cestovné poistenie

Cestovné poistenie vás v cudzine ochráni v prípade nepredvídaných situácií. Najčastejšie sú to úraz, choroba, odcudzenie batožiny alebo cestovného dokladu či neúmyselné spôsobenie škody inej osobe. Poisťovňa vám preplatí náklady spojené s liečbou, ako aj s právnym poradenstvom. Okrem krytia štandardných situácií je možné poistiť si aj meškanie ši zrušenie letu, oneskorené dodanie batožiny a trvalé následky úrazu. V rámci pripoistení je v ponuke napríklad poistenie storna zájazdu alebo rizikových športov.

Podľa akých kritérií si poistenie vybrať?

V prvom rade si ponuky dôkladne porovnajte. Určite si, čo by malo to najvhodnejšie poistenie pre vás obsahovať a naopak, čo nebudete potrebovať. Nezabudnite zobrať do úvahy, akými prostriedkami sa budete presúvať a čo sa v krajine chystáte robiť. Je samozrejmé, že ak cestujete autom, nepotrebujete poistenie meškania lietadla. Ak odchádzate za aktívnym športom, preverte si, či je na zozname rizikových športov, ktoré vyžadujú pripoistenie.

Časté otázky

Kedy je poistenie účinné?

Účinnosť poistenia môže byť už niekoľko hodín po uzavretí. Dôležité je uskutočnenie platby poistenia – kým nie je zadaný neodvolateľný bankový príkaz na prevod sumy, poistenie sa nepovažuje za účinné. Poistenie končí o polnoci posledného dojednaného dňa.

Je možné poistiť sa na cestu do ktorejkoľvek krajiny?

Zoznam krajín, v rámci ktorých je cestovné poistenie platné, nájdete vo všeobecných zmluvných podmienkach. Poistenie sa snaží pokryť väčšinu krajín, preto je pravdepodobné, že tu nájdete aj tú, do ktorej sa chystáte.

Vzťahuje sa cestovné poistenie aj na územie Slovenska?

Nie, cestovné poistenie nie je možné uplatniť pri škodách, ktoré vznikli na našom území. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené v zahraničí.

Ako sa dostanem k dokladom k cestovnému poisteniu?

Poistnú zmluvu a asistenčnú kartu zasiela poisťovňa spolu so všeobecnými poistnými podmienkami e-mailom ihneď po uzavretí.

Stala sa mi poistná udalosť, ako mám postupovať?

Vyplňte príslušný formulár, ktorý nájdete na webovej stránke poisťovne, alebo kontaktujte zákaznícku linku danej poisťovne.