S úverom pre podnikateľov sa váš podnikateľský plán premení na skutočnosť

Publikované 03.04.2019 Analýza| Pôžičky

S úverom pre podnikateľov sa váš podnikateľský plán premení na skutočnosť

Rozbehnutie vlastného obchodu je náročné a chce to množstvo odvahy a odhodlania. O to väčšie je sklamanie, ak zistíte, že vaše úspory na splnenie vášho sna nestačia. Dobrou správou je, že banky aj nebankové spoločnosti ponúkajú pôžičky aj podnikateľom.

Ponuky bánk pod drobnohľadom

Slovenská sporiteľňa

Pre začínajúcich podnikateľov prináša splátkový úver vo výške 50 000 eur s dobou splatnosti 5 rokov a s možnosťou odložiť si dobu splácania až o 6 mesiacov.

Na získanie úveru nemusíte byť jej klientom a dokonca vám ho poskytne aj bez podnikateľskej histórie. Pôžičku je možné predčasne splatiť bez poplatku. Ročná úroková sadzba je od 4 % p. a. na úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou a na tých nezabezpečených od 9 % p. a.  

Navyše, Slovenská sporiteľňa prináša pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a slobodné povolania s obratom do 1 mil. eur program EaSI. Využíva tu podporu Európskej únie. Vďaka tomu ponúka svojim klientom aj neklientom úver do výšky 25 000 eur so zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 3,95 % p. a., resp. od 7 % p. a. v prípade začínajúcich podnikateľov a so splatnosťou pôžičky od 3 mesiacov do 6 rokov.

Tatra banka

Ak chcete požiadať o úver v Tatra banke, musíte mať za sebou minimálne 9 mesačnú podnikateľskú históriu. Vtedy je pre vás vhodný produkt BusinessÚver so zárukou Európskeho Investičného Fondu, s ktorým môžete získať pôžičku do výšky 25 000 eur. Splatnosť je minimálne 1 a maximálne 5 rokov.

Tí, ktorí podnikajú viac ako 15 mesiacov, môžu požiadať o BusinessÚver Hypo až do výšky 200 000 eur. Je dostupný aj pre tých, ktorí nie sú klientmi Tatra banky. Lehota splatnosti je 1 až 10 rokov a úrokovú sadzbu je možné zafixovať na 1, 3 a 5 rokov. Pôžičku môžete splatiť aj predčasne a bez poplatku, ale len k ukončeniu doby viazanosti úrokovej sadzby.

Ak potrebujete vyššiu sumu, banka od vás očakáva dlhšiu podnikateľskú históriu. Pre podnikateľov, ktorí na trhu pôsobia minimálne 24 mesiacov, ponúka produkty BusinessÚver Expres Variant. Kým pri prvom môžete získať pôžičku do výšky 150 000 eur, pri druhom je to až 1 000 000 eur na obdobie maximálne 10 rokov. Využiť ich môžu všetci klienti aj neklienti banky, ktorí spĺňajú podmienky financovania.

VÚB banka

V prípade, ak sú podnikatelia a malé firmy klientmi VÚB banky, žiadosť o pôžičku môžu podať pod podmienkou, že podnikateľskú činnosť vykonávajú minimálne rok. Ak klientmi nie sú, musia mať za sebou aspoň 2-ročnú podnikateľskú históriu. Úver môže byť buď v kontokorentnej forme, v tom prípade je jeho splatnosť od 6 do 12 mesiacov, alebo v termínovanej forme so splatnosťou od 1 do 5 rokov.

Tí, ktorí vedia dokladovať požadované zabezpečenie, môžu požiadať o Profi úver s finančným ručením. Ten banka poskytuje až do výšky 332 000 eur. Pri termínovanom type tohto úveru je doba splatnosti 1 až 8 rokov. V prípade kontokorentného úveru je to 6 až 12 mesiacov s možnosťou predĺženia. Úver s finančným ručením poskytuje banka aj obchodníkom bez podnikateľskej histórie a dokonca aj osobám starším ako 65 rokov.

ČSOB

ČSOB potenciálnym aj jestvujúcim klientom ponúka predschválený úver do výšky 50 000 eur. Podmienkou je aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok, ročný obrat aspoň 10 000 eur a zriadenie úveru minimálne na 6 mesiacov.

Ak má podnikateľ obrat do 1,5 mil. eur a je ochotný ručiť ručiteľom alebo nehnuteľnosťou, ponúka banka investičný úver vo výške od 4 000 eur do 500 000 eur v závislosti od účelu a typu zabezpečenia. Doba splatnosti je 1 až 15 rokov.

OTP banka

Malí podnikatelia sa môžu so žiadosťou o pôžičku obrátiť aj na OTP Banku. Tá ponúka produkty Povolené prečerpanie a Mikropôžička. Povolené prečerpanie je bezúčelový úver vo výške od 660 eur do 16 600 eur na krytie bežných výdavkov spájajúcich sa s podnikaním. Banka ho poskytne na 1 rok s možnosťou automatickej obnovy bez žiadosti o splatenie vyčerpaného debetného zostatku. Úroky sú počítané len z vyčerpaného debetného zostatku a len za obdobie, počas ktorého bol limit Povoleného prečerpania skutočne využívaný.  

Podnikatelia, ktorí sa obchodu venujú minimálne 2 roky, môžu podať žiadosť o Mikroúver do výšky 350 000 eur. Doba splácania je 8 rokov.

Fio banka

Skutočne široký výber podnikateľských úverov ponúka Fio banka. V tejto oblasti poskytuje klientom svoje produkty a služby už viac ako 10 rokov. Podnikatelia si môžu vybrať z prevádzkového, investičného i projektového financovania.

Poskytnutý úver je vo výške od 100 000 eur do 20 mil. eur, doba splatnosti zvykne byť 1 – 8 rokov. V prípade záujmu o pôžičku v nižšej sume banka ponúka podnikateľský kontokorent. Ide o povolené prečerpanie účtu do maximálnej výšky 110 000 eur. Úroková sadzba začína na 9,9 % a pravidelným splácaním si ju môžete znížiť na 4,9 %.

UniCredit bank

Úver do výšky 40 000 eur na pokrytie jednorazových investičných nákladov ponúka aj UniCredit bank. Úroková sadzba 5,9 % p. a. je fixná po celú dobu jeho splatnosti, ktorá je 5 rokov.

Ďalšou možnosťou je kontokorentný úver do výšky 40 000 eur s úrokovou sadzbou od 6,9 % p. a. alebo mikro kontokorentný úver s limitom do 10 000 eur a s úrokovou sadzbou 11 %  – 15 % p. a.