Prepisujete vozidlo? Tu sú najdôležitejšie informácie

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 21.06.2022 Rada| Poistenie

Prepisujete vozidlo? Tu sú najdôležitejšie informácie

Kúpili ste si ojazdené vozidlo a potrebujete ho prepísať? Potrebné úkony závisia od toho, či ho prepisujete v rámci okresu, alebo mimo neho. Ak mimo neho, bude potrebná aj zmena evidenčného čísla. Iné podmienky platia aj pre vozidlo kúpené v zahraničí. Ako postupovať a zvládnuť tieto administratívne úkony si povieme v našom článku.

 

Dôležité informácie a zmeny

Základným úkonom pre majiteľa vozidla je jeho prihlásenie do evidencie vozidiel, ktoré sa riadi zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Postup a potrebné dokumenty sa líšia v závislosti od toho, či ide o vozidlo z vášho okresu, alebo mimo neho. 

Dôležitou zmenou je aj skutočnosť, že podľa zákona č. 393/2019 Z.z.nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole (od 1. 12. 2019). Rovnako skončili aj papierové žiadosti o prihlásenie alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Vedeli ste, že…

… ak nedodržíte lehotu 30 dní na prihlásenie vozidla, tak budete musieť predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní s výsledkom „spôsobilé“?


Prepis vozidla v rámci okresu

Prepis vozidla v rámci okresu je o niečo jednoduchší ako prepis mimo neho. V prípade, že pôvodný majiteľ odhlási auto sám, musíte ho potom vy prihlásiť do evidencie do 30 dní.

Pri prepise vozidla v okrese si pripravte nasledujúce dokumenty:

 • doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii vozidla časť II. so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii vozidla, alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, ak sa tabuľky menia,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I., ak bolo vydané,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZP,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní – ak ste nestihli lehotu 30 dní,
 • správny poplatok – závisí od výkonu vozidla a dátumu jeho prvej evidencie,
 • úradne overené splnomocnenie – ak sa ako majiteľ vozidla necháte niekým zastupovať.

 

 

Prepis vozidla z okresu do okresu

V hlavných bodoch sa postupuje rovnako ako pri prepise vozidla v rámci okresu. Jediným rozdielom je, že v tomto prípade bude potrebná aj zmena evidenčného čísla. Pôvodný majiteľ si musí vozidlo najskôr odhlásiť. Až potom si vozidlo môžete ako nový majiteľ prihlásiť na dopravnom inšpektoráte – osobne alebo elektronicky.

Nutnou podmienkou je tiež to, že na prepis si treba priniesť aj pôvodné evidenčné tabuľky. Je to najmä z dôvodu, že pri zmene vlastníctva sa menia aj technické preukazy, preto treba zaplatiť 6 eur za každý z nich.

V roku 2022 nastala vďaka novele zákona aj zmena ohľadom migrácie EČV, ktorá už je po novom možná plošne – na území celého Slovenska. Znamená to, že evidenčné číslo vozidla už nemusí byť previazané s konkrétnym vozidlom

Do platnosti vstúpila aj možnosť preniesť pôvodné EČV z jedného vozidla na druhé. Skratka okresu na EČV tak úplne stráca akúkoľvek relevanciu.

Sumarizácia dokumentov pri prepise vozidla z okresu do okresu:

 • doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II. so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s EČV,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I. (ak bolo vydané),
 • platné potvrdenie o PZP,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní – ak ste nestihli lehotu 30 dní,
 • správny poplatok – závisí od výkonu vozidla a dátumu jeho prvej evidencie, pričom treba uhradiť aj poplatok 33 eur za štandardné 2 ks plechových TEČ,
 • úradne overené splnomocnenie – ak sa ako majiteľ vozidla necháte niekým zastupovať.​

Tip: Ak potrebujete urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I. (teda malého technického preukazu) do 2 pracovných dní, môžete tak urobiť za poplatok 30 eur. Cenník všetkých poplatkov je uvedený na webstránke Ministerstva vnútra SR.


Prepis vozidla zo zahraničia

Pri dovoze vozidla zo zahraničia vás na Slovensku ako prvý krok čaká úradný preklad dokladov, ktoré patria k vozidlu. Výnimkou v tomto smere je dovoz vozidla z Čiech, kedy to nie je nutné. Nemusíte prekladať iba COC certifikát (ak ste ho dostali), pretože v rámci EÚ je jednotný.

Druhým krokom je kontrola originality – povinná pre každé dovezené vozidlo zo zahraničia. Najlepšie urobíte, ak ju spojíte s technickou a emisnou kontrolou. Tie však nemusíte robiť vtedy, ak ich má vozidlo platné ešte zo zahraničia.

Následne treba zaplatiť poplatok do Environmentálneho fondu. Po jeho úhrade získate potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla.

Posledným krokom je žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo o uznanie typového schválenia ES (ak ste certifikát COC nedostali od pôvodného majiteľa).

Na dopravnom inšpektoráte predkladáte:

 • doklad totožnosti,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy – schválenie technickej spôsobilosti vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť II. – vybavíte ho na príslušnom obvodnom úrade dopravy,
 • platné PZP,
 • ak podnikáte, tak potvrdenie o podnikaní – originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
 • osvedčenie o zhode (COC) – v prípade, ak ho výrobca vystavil, 
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku a poplatku do Environmentálneho fondu,
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak vás bude zastupovať iná osoba.

 

 

Záver

Povinnosť prepísať ojazdené vozidlo zo Slovenska aj kúpené v zahraničí si treba splniť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Lehota je 30 dní od jeho nadobudnutia. Pri prepise z okresu do okresu je potrebná aj zmena EČV. Pri prepise vozidla zo zahraničia na vás čakajú aj ďalšie administratívne úkony a nutnosť úradného prekladu dokumentov.

author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.