Pôžička na materskej v roku 2024

Pôžička na materskej v roku 2024

Aj mamičky starajúce sa o jedno či viac detí, či už sú, alebo nie sú na rodičovskej dovolenke, sa môžu dostať do situácie, keď si potrebujú požičať financie. Najmä väčšina slobodných mamičiek, žien samoživiteliek určite ráta každé euro a pri nepredvídateľných výdavkoch často nemá veľa možností, ako prísť k peniazom. Môžeme rodičovský príspevok, materské či iné štátne dávky súvisiace so starostlivosťou o dieťa považovať za akceptovateľný príjem na získanie úveru? Majú mamičky alebo oteckovia či náhradní rodičia starajúci sa o deti vôbec šancu požičať si peniaze?

Aké príjmy môže mať žena na rodičovskej dovolenke?

Berme ako fakt, že väčšina mamičiek popri starostlivosti o dieťa minimálne do veku 3 rokov nemá prakticky čas a najmä energiu venovať sa aj práci, čiže zarábať. Preto bol vymyslený sociálny systém finančnej pomoci v súvislosti so starostlivosťou o dieťa.

Finančnú pomoc rodinám s deťmi má na starosti štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne a je to komplex viacerých jednorazových aj pravidelných finančných príspevkov:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok

Podmienku pravidelnosti príjmu – v súvislosti s jeho posudzovaním pri žiadosti o úver – spĺňa rodičovský príspevok, vyplácaný mesačne do 3 rokov veku dieťaťa, v presne špecifikovaných zdravotných prípadoch do 6 rokov. Spĺňa teda čiastočne – na vymedzený čas – aj podmienku trvalosti príjmu a progresívne aj podmienku stabilnosti, pretože každý rok mierne rastie.

Príjem rodiny nemá žiaden vplyv na výšku rodičovského príspevku a štát ho v tejto súvislosti ani nepreveruje. Každý rodič alebo náhradný rodič dieťaťa má nárok na rovnaký príspevok. Kľúčovým pre výpočet výšky rodičovského príspevku je koeficient navyšovania sumy životného minima.

V roku 2024 je výška rodičovského príspevku:

 • 345,20 €​ mesačne, alebo
 • 473,30​ € mesačne, ak sa žiadateľovi pred vznikom nároku na rodičovský príspevok z dôvodu starostlivosti o rovnaké dieťa vyplácalo materské na Slovensku alebo obdobná dávka v členskom štáte únie.

Vedeli ste, že…

… pri nároku na získanie rodičovského príspevku nie je podmienkou to, aby bola žiadateľka alebo žiadateľ zároveň aj na rodičovskej dovolenke? Na rodičovský príspevok má nárok každý rodič, ktorý sa riadne stará o dieťa do troch rokov alebo človek, ktorý má dieťa v náhradnej starostlivosti, čiže matka, alebo otec, alebo náhradný rodič dieťaťa, ktorí nemusia pritom byť na rodičovskej dovolenke.

maskot

Tehotenské a materské

Táto štátna dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou je vyplácaná matke dieťaťa počas tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa do troch rokov jeho veku. Vo výnimočných prípadoch aj inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa.

Podmienkou pravidelnej mesačnej dávky je to, aby bola pred jej poberaním matka nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Výška tehotenského materského je priamo úmerná výške príjmu, respektíve vymeriavacieho základu nemocenského poistenia v posudzovanom období.

Výška maximálneho materského v roku 2024 je:

 • 1 929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní,
 • 1 993,60 €  v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • za 1 kalendárny deň - 64,306875 €.

Pomoc v hmotnej núdzi

Pokiaľ príjmy domácnosti nedosahujú sumu životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, mali by požiadať o pomoc v hmotnej núdzi:

 • dávku v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.

Berme to ale opäť pragmaticky: nemôžeme rátať s tým, že ak poberáme akékoľvek jednorazové, prípadne pravidelné sociálne dávky, budú akceptované ako príjem pri žiadosti o pôžičku.

Náš tip

Pri zadlžovaní sa v núdzi alebo kritickej finančnej tiesni platí kľúčové pravidlo: vo vlastnom záujme si požičajte „peniaze za peniaze“ – teda s úrokom až v prípade, keď vyčerpáte všetky ostatné možnosti. Základnými možnosťami sú pôžička od rodiny alebo známych, ktorá je zvyčajne dlhodobá a bezúročná. Ak sa staráte o dieťa a chýbajú vám financie na základné životné potreby, požiadajte o pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

maskot

Pár tipov, pre šetrenie:

Pohľad veriteľa

Ak sa na možnosti poskytnutia pôžičky na materskej pozrieme z pohľadu veriteľa – teda banky alebo nebankovky – postup je jasný: jednou z podmienok získania úveru je akceptovateľný príjem žiadateľa, čiže trvalý, pravidelný, stabilný, dostatočný a overiteľný príjem. Je síce pravda, že trh je zaplavený ponukami pôžičiek „bez dokladovania príjmu“, berme ich ale ako marketing.

Realita je totiž mierne iná: každý poskytovateľ finančných prostriedkov musí podľa zákona preveriť schopnosť žiadateľa splácať úver. V podstate teda nemá povinnosť žiadať o zdokladovanie príjmu, musí si ho ale overiť. Vie to urobiť veľmi jednoducho v Sociálnej poisťovni a v prípade žiadateľov živnostníkov či podnikateľov aj na finančnej správe.

Aké príjmy poskytovatelia úverov akceptujú?

Definíciu akceptovateľného príjmu nenájdeme v žiadnom zákone, ale ak dáme dokopy všetky jeho požadované vlastnosti, teda najmä trvalosť – ideálne počas celého splácania – pravidelnosť, stabilnosť, overiteľnosť a dostatočnosť – výsledkom sú tieto príjmy:

 • z trvalého pracovného pomeru,
 • z podnikania,
 • dôchodok alebo iná pravidelná štátna dávka,
 • renta,
 • iné príjmy.

Z uvedeného logicky vyplýva, že aj rodičovský príspevok a materské ako pravidelné štátne dávky sú považované za pravidelné príjmy. Nemusia ale spĺňať podmienku trvalosti – sú zvyčajne poskytované na zákonom limitovaný čas a často nespĺňajú ani podmienku dostatočnosti.

Existencia niektorého alebo viacerých z týchto príjmov ale automaticky nezakladá právny nárok na získanie úveru pre žiadateľa, respektíve povinnosť poskytovateľa ho poskytnúť. Ak aj príjem máte a poskytovateľ si ho overí, je len jednou z podmienok, ktoré treba splniť a, samozrejme, pri akomkoľvek príjme je kľúčová aj jeho výška.

Kde teda môže mamička na materskej pôžičku reálne získať?

Štandardne, bežne a online – teda rýchlo – v nebankovkách. Zbytočne ale budete hľadať špeciálny produkt pre rodičov na rodičovskej dovolenke, nenájdete ho. Pôjde o krátkodobú pôžičku, napríklad niektorú z kategórie „bez dokladovania príjmu”. Treba však rátať s tým, že to nebude vysoká čiastka, ktorú treba pomerne rýchlo splatiť a bude mať vysoké RPMN.

Viaceré banky akceptujú ako príjem, s ktorým sa dá získať úver, aj rodičovský príspevok, zopár bánk aj materské, alebo aj-aj. Ak je príjem na získanie úveru nedostatočný, stačí prizvať spoludlžníka alebo úver zabezpečiť. Ak je však rodičovský príspevok jediným príjmom, nerátajte s vysokým úverom.   

Materské akceptujú v Slovenskej sporiteľni, ale len so spoludlžníkom s iným akceptovateľným príjmom. Podobne aj v ČSOB – len v kombinácii s iným hlavným, teda vyšším príjmom. Ostatné banky akceptujú ako príjem len rodičovský príspevok.

Pokiaľ ste dlhodobá klientka banky s pozitívnou úverovou históriou, staráte sa o dieťa, ste na rodičovskej dovolenke, poberáte rodičovský príspevok a materské v akceptovateľnej výške, požiadajte o pôžičku tam. Ak aj príjem nebude dostatočný, môžete v banke prekonzultovať ručenie. Mali by ste mať šancu pôžičku získať a pravdepodobne na dlhšiu dobu a za výhodnejších podmienok ako v nebankovke.

maskot

Pôžička na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke…

… nie je nesplniteľný sen, môže byť ale problém ju získať. Pravidelné štátne dávky poskytované pri starostlivosti o dieťa, rodičovský príspevok a materské môžu byť akceptovateľným príjmom na získanie úveru. Kľúčová je ale ich výška a trvalosť ako dve z viacerých kritérií posudzovania príjmu žiadateľa o úver.

Zdroje: Národná banka Slovenska | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vladimír Koppan

Vladimír Koppan

Profesionálnemu písaniu sa venuje vyše päť rokov. Za ten čas napísal stovky článkov na rôzne témy od financií, stavebníctva až po históriu.
Zobraziť profil

Mohlo by vás zaujímať

Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

18.03.2024

Pôžičky

Nesplácanie úveru je moment, ktorému sa chce každý vyhnúť. Prečítajte si, ako v takom prípade postupuje banka a kedy môžete prísť o nehnuteľnosť

Neschválili vám pôžičku? Možno ste iba zle vyplnili žiadosť.

26.01.2024

Pôžičky

Myslíte si, že vyplniť správne žiadosť o pôžičku je jednoduché? Čudovali by ste sa, aké chyby robí väčšina ľudí. Právne vyplnená žiadosť o poskytnutie pôžičky je polovicou úspechu.

Pôžička pre dôchodcov. Ako si nájsť tú správnu?

28.07.2023

Pôžičky

Hľadáte pôžičku pre dôchodcov? Poradíme vám, ako si vybrať, na čo si dať pozor a kde získať najlepšie podmienky. Takéto sú vaše možnosti.