Finančný sprostredkovateľ vs. finančný poradca vs. finančný agent - aké sú rozdiely?

Dárius Polák   Publikované 10.12.2020 Rada| Finančný mix

Finančný sprostredkovateľ vs. finančný poradca vs. finančný agent - aké sú rozdiely?

Finančný sprostredkovateľ, finančný poradca alebo finančný agent. Tri múdro znejúce názvy, ktorými sa titulujú mnohí predajcovia finančných produktov. Čo však presne znamenajú a aké sú medzi nimi rozdiely? To si vysvetlíme v tomto článku.

Naše zákony presne definujú, kto môže byť finančný sprostredkovateľ, finančný agent a finančný poradca a čo presne môže vykonávať každé z týchto povolaní. NBS sa tejto tématike pravidelne venuje a snaží sa, aby bol finančný trh lepší pre spotrebiteľov. Pozrime sa na základné vysvetlenie každého a aké sú medzi nimi rozdiely.

 

Finančný poradca

Ako uvádza zákon, finančné poradenstvo znamená:

  1. poskytovanie odborných finančných odporúčaní,
  2. navrhovanie personálnych finančných plánov,
  3. zmena existujúcich zmlúv alebo uzatváranie nových zmlúv o poskytnutí finančných služieb na vašu žiadosť ako klienta, vo vašom mene a na váš účet.

Základný rozdiel medzi finančným poradcom a ďalšími profesiami je, že finančný poradca je platený priamo z vašich peňazí na základe uzatvorenej písomnej zmluvy. Každý finančný poradca na svoju činnosť však potrebuje povolenie od Národnej banky Slovenska.

Finančný poradca sa v rámci financií venuje poskytovaniu informácií, stanovísk, odbornej pomoci, odporúčaní a osobných finančných plánov. Ak napr. uvažujete o investovaní, no neviete do čoho vložiť svoje peniaze, môžete využiť služby finančného poradcu, ktorý vám vytvorí ideálne investičné portfólio podľa vašich požiadaviek.


No tam to končí, nakoľko finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie. To si už budete musieť vybaviť sami alebo cez finančného sprostredkovateľa. Z tohto dôvodu služby finančného poradcu využívajú skôr firmy, alebo bonitnejší klienti. Pokiaľ ide o to, koľko stojí finančný poradca, cena je stanovená individuálne podľa skúseností a situácie klienta.

 

Finančný sprostredkovateľ

Finančný sprostredkovateľ má náplň práce o level vyššie od finančného poradcu. Keď sa porovná finančný poradca vs. finančný sprostredkovateľ, finančné sprostredkovanie je definované ako činnosť, ktorá súvisí s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančných služieb a poskytnutím odbornej pomoci. Samotné finančné sprostredkovanie však finančný sprostredkovateľ vykonáva pomocou finančného agenta.

 

Finančný agent

Finančný agent predkladá klientom finančné ponuky produktov od finančných inštitúcii, s ktorými má uzatvorenú zmluvnú spoluprácu. Už na prvom stretnutí máte nárok, aby ste od neho vyžiadali preukázanie spolupráce s danými finančnými inštitúciami. Ďalej sa venuje činnostiam, ktoré smerujú k uzatvorenie alebo zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Finančný agent vám v praxi poradí ako usporiadať svoje financie, či už v rámci dôchodkového sporenia, poistenia alebo úverov, plus vám navyše tieto finančné produkty cez príslušné finančné inštitúcie sprostredkuje.

Za samotné poradenstvo mu však neplatíte, vyplatený je za sprostredkovanie finančného produktu od danej finančnej inštitúcie ako je banka alebo poisťovňa. Výšku tejto odmeny je vám povinný taktiež oznámiť. To predstavuje priestor na vhodnú otázku v situácii, ak vám predloží viacero ponúk. Môžete tak jednoducho zistiť, či je za jeho motiváciou odmena alebo skutočne užitočná finančná rada.


Naše zákony poznajú 3 typy finančných agentov - samostatný finančný agent, podriadený finančný agent a podriadený finančný agent. Každá kategória má vlastné požiadavky a vyžaduje určitú odbornú spôsobilosť, ako je napr. minimálne stredné odborné vzdelanie, osobitné finančné vzdelávanie alebo odborné skúšky spôsobilosti.

 

Samostatný finančný agent a podriadený finančný agent

Samostatný finančný agent je spoločnosť, ktorá má uzatvorené písomné zmluvy s finančnými inštitúciami na trhu - bankami, poisťovňami, dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami alebo obchodníci s cennými papiermi.

Pod samostatným finančným agentom sú v hierarchii následne podriadení finanční agenti - finanční sprostredkovatelia, ktorí vykonávajú sprostredkovanie na základe zmluvy so samostatným finančným agentom.

 

Viazaný finančný agent

Viazaný finančný agent je v praxi finančný sprostredkovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu iba s 1 finančnou inštitúciou v rámci každého sektora finančných služieb. To znamená, že môže sprostredkovať úvery iba cez 1 banku alebo poistenie cez 1 vybranú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.

Zdroj: Webnoviny | Pravda

author

Autor článku:

Dárius Polák

Vyštudoval obor Business Economics v rámci medzinárodného dvojitého diplomu. Písaniu článkov sa venuje od roku 2016, vrátane tém s finančným charakterom. Prečítať viac o autorovi