mSporenie

Sporiaci účet od mBank

Sporenie v mBanke umožňuje špecifický produkt mSporenie, ktorý bol dokonca dvakrát ocenený Zlatou mincou. Špecifiká tohto produktu sa vyznačujú v tom, že aj malými sumami dokážete našetriť slušnú čiastku. Sumy na sporiaci účet je možné odvádzať z odchádzajúcich jednorázových platieb ale i z platieb debetnou alebo kreditnou kartou. Výšku sporenia si možno taktiež zvoliť podľa individuálnych potrieb ako percento z realizovaných transakcií, so zaokrúhľovaním alebo využívať fixnú sumu sporenia. Vo všeobecnosti je sporenie úročené sadzbou 1 % p. a. do zostatku 2 000 €, v prípade záujmu sporenia vyšších súm možno využiť účet eMax Plus alebo termínovaný vklad.

Časté otázky

Možno meniť spôsob sporenia na účte?

Určite, stačí len označiť nový spôsob cez internet bankingové nastavenia alebo požiadať o prevedenie zmeny telefonicky.

Môže si klient previesť nasporené prostriedky na svoj osobný účet?

Áno, v elektronickom bankovníctve je k dispozícii voľba, ktorá prevod zrealizuje, pričom každý prvý prevod v mesiaci je bezplatný.

Aká je výška fixnej sumy sporenia?

Presnú výšku si nastavuje klient, môže si vybrať z intervalu 0,50 € - 2 €.

Kedy možno sporiaci účet zrušiť?

Ak sa klient rozhodne mSporenie ďalej nevyužívať, môže tak urobiť na základe individuálnej žiadosti, ktorú je potrebné podať cez mLinku.

O spoločnosti mBank S.A,

mBank S.A,

Spoločnosť mBank pôsobí na slovenskom finančnom trhu pod obchodnou značkou mBank S. A. a ako prvá banková inštitúcia priniesla v r. 2014 nové postupy práce s internet bankingom, ktoré umožňujú klientom samostatné online spracovanie svojich financií. Jej aplikácia pre rôzne typy mobilných telefónov umožňuje neobmedzený prístup k účtom, transakcie v reálnom čase a založenie účtov osobných, sporiacich aj úverových je bezplatné. Osobné financie si každý môže spravovať podľa individuálnych potrieb a v čase, kedy mu to najviac vyhovuje.

Viac informácií