Výhody

icon

Rýchle vybavenie poistenia len s občianskym preukazom a technickým preukazom

icon

Zľava 15 % pre poistenie auta pre ZŤP a ZŤP/S

icon

Pomoc na mieste nehody do 1 hodiny a odtiahnutie z miesta nehody zadarmo

icon

Možnosť uzatvoriť poistnú zmluvu aj s odloženým začiatkom poistenia a to až o 3 mesiace

icon

Možnosť pripoistenia právnej asistencie Plus pre poistné riziká sporov súvisiacich s vozidlom

icon

Zľava 5 % pre klientov stálych klientov poisťovne s už uzatvorenou inou zmluvou

icon

Možnosť uzavrieť dodatočné špeciálne pripoistenie a to na rôzne druhy udalostí

icon

Možnosť zvoliť si výpočet sadzby poistného podľa výkonu, čo je výhodnejšie pre ekologickejšie vozidlá

icon

Možnosť platiť poistné štvrťročne, polročne alebo ročne, kde je zľava až 10 %

icon

Spojenie PZP spolu s havarijným poistením do jednej zmluvy a za výhodnejších podmienok v prípade uzavretia aj havarijného poistenia

PZP od poisťovne AXA

Poisťovňa AXA poskytuje povinné zmluvné poistenie pre širokú verejnosť ale aj podnikateľov a firmy. Poistiť je možné osobné a ľahké úžitkové vozidla do celkovej hmotnosti 3,5 tony s maximálnym počtom 9 sedadiel, ale aj prívesné vozíky do celkovej hmotnosti 750 kg. Sadzba poistného závisí najmä na výkone vozidla, značke a modely vozidla, veku držiteľa vozidla a veľkosti obce alebo mesta, v ktorom má držiteľ bydlisko alebo sídlo. Na výber sú dve možnosti poistného krytia a to v kombinácii 2,5 milióna € / 5 miliónov € alebo 5 miliónov € / 7 miliónov €. Poistenie sa uzatvára na dobu jedného technického roku.

Ako postupovať

1

Online cez internet vyplňte nezáväznú žiadosť

2

Počkajte, kým Vás kontaktuje zástupca poisťovne

3

Doložte všetky potrebné doklady na základe rozhovoru s ním

4

Uzavriete poistnú zmluvu a príde Vám poštou biela aj zelená karta

Najčastejšie otázky

Áno, k PZP od poisťovne AXA je možné uzavrieť až 8 rôznych druhov pripoistení, ktoré je možné ľubovoľne kombinovať. Ide napríklad o pripoistenie všetkých skiel, ostatných prepravovaných osôb, batožiny, stretu so zverou, živelnej udalosti alebo poskytnutie náhradného vozidla pri nehode.

K povinnému zmluvnému poisteniu sa uplatňuje niekoľko druhov bonusov a zliav. Jednak je to bonus za bez škodný priebeh, ale aj 10 % zľava pri jednorazovej ročnej platbe, 15 % zľava pre ZŤP a ZŤP/S, zľava 5 % pre minulých klientov a aj výhodnejšia sadzba pri veku nad 30 rokov.

Nie, spoluúčasť nie je dojednaná v podmienkach poistnej zmluvy a poisťovňa AXA ju ani neuplatňuje pri povinnom zmluvnom poistení. Celú škodu spôsobenú poisteným vozidlom tak platí len poisťovňa.

Potrebné sú preukaz totožnosti (najlepšie občiansky preukaz) a veľký technický preukaz od vozidla, na ktoré bude uzavreté povinné zmluvné poistenie.

AXA poisťovňa

AXA poisťovňa

AXA poisťovňa
Prievozská 2/A Bratislava

AXA poisťovňa,
Prievozská 2/A Bratislava