PZP od poisťovne AXA

Povinné zmluvné poistenie auta

Poisťovňa AXA poskytuje povinné zmluvné poistenie pre širokú verejnosť ale aj podnikateľov a firmy. Poistiť je možné osobné a ľahké úžitkové vozidla do celkovej hmotnosti 3,5 tony s maximálnym počtom 9 sedadiel, ale aj prívesné vozíky do celkovej hmotnosti 750 kg. Sadzba poistného závisí najmä na výkone vozidla, značke a modely vozidla, veku držiteľa vozidla a veľkosti obce alebo mesta, v ktorom má držiteľ bydlisko alebo sídlo. Na výber sú dve možnosti poistného krytia a to v kombinácii 2,5 milióna € / 5 miliónov € alebo 5 miliónov € / 7 miliónov €. Poistenie sa uzatvára na dobu jedného technického roku.

TIP

Vďaka veľmi širokej ponuke rôznych zliav a bonusov a najmä vďaka tomu, že AXA umožňuje ich kombináciu a sčítanie, je možné získať najzákladnejšie poistné už od 60 €.

Časté otázky

Dá sa k povinnému zmluvnému poisteniu dohodnúť aj pripoistenie?

Áno, k PZP od poisťovne AXA je možné uzavrieť až 8 rôznych druhov pripoistení, ktoré je možné ľubovoľne kombinovať. Ide napríklad o pripoistenie všetkých skiel, ostatných prepravovaných osôb, batožiny, stretu so zverou, živelnej udalosti alebo poskytnutie náhradného vozidla pri nehode.

Aké zľavy alebo bonusy poskytuje AXA k PZP?

K povinnému zmluvnému poisteniu sa uplatňuje niekoľko druhov bonusov a zliav. Jednak je to bonus za bez škodný priebeh, ale aj 10 % zľava pri jednorazovej ročnej platbe, 15 % zľava pre ZŤP a ZŤP/S, zľava 5 % pre minulých klientov a aj výhodnejšia sadzba pri veku nad 30 rokov.

Je súčasťou poistenia povinná spoluúčasť?

Nie, spoluúčasť nie je dojednaná v podmienkach poistnej zmluvy a poisťovňa AXA ju ani neuplatňuje pri povinnom zmluvnom poistení. Celú škodu spôsobenú poisteným vozidlom tak platí len poisťovňa.

Aké doklady sú potrebné k uzatvoreniu poistenia?

Potrebné sú preukaz totožnosti (najlepšie občiansky preukaz) a veľký technický preukaz od vozidla, na ktoré bude uzavreté povinné zmluvné poistenie.

O spoločnosti AXA

AXA poisťovňa

Poisťovňa AXA pôsobí u nás v rámci viacerých druhov poistenia. Pre klientov a verejnosť ponúka poistné služby v oblasti životného poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia stavby a domácnosti a samozrejme aj v oblasti povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. Spoločnosť je súčasťou skupiny AXA a na Slovenskom poisťovacom trhu pôsobí v rámci oblasti neživotného poistenia od roku 2008. Za svoju existenciu získala AXA viacero domácich aj zahraničných ocenení, napríklad Zlatá minca alebo Global Insurance Brand. Poisťovňa má po celom Slovensku niekoľko pobočiek a klientskych centier, ale veľmi dobre funguje aj v rámci online komunikácie a uzatvárania poistných zmlúv cez internet.

Viac informácií