Poznáte rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Ján Schneider   Publikované 15.02.2022 Rada| Poistenie

Poznáte rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Predstavte si v našich končinách nepravdepodobnú katastrofu: zemetrasenie, ktoré zatrasie vaším domom, bytom alebo chatou tak, že všetko vo vnútri popadá a čo je rozbiteľné sa aj rozbije. Ak máte poistenú domácnosť, bude vám poistka kryť všetko, čo sa rozbilo. Ak máte poistenú nehnuteľnosť, poisťovňa vám zaplatí aj popraskané múry a okná. To je lapidárny príklad rozdielu medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. Rozdielov je ale viacero.

 

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti je druh majetkového poistenia nehnuteľnosti samotnej, teda stavby, jej múrov, strechy, komína, výplní stavebných otvorov – dverí a okien a všetkého, čo je so stavbou pevne spojené, napríklad podláh, elektrických či vodovodných rozvodov.

Poistenie nehnuteľnosti sa nemusí vzťahovať len na postavenú, dokončenú nehnuteľnosť, ktorá už stojí a slúži svojmu účelu. Poistiť si môžete aj rozostavanú nehnuteľnosť, v prípade stavieb s časovo náročnejšou výstavbou a vyššou hodnotou je to praktická nevyhnutnosť.

 Viete, že…

...že poistenie nehnuteľnosti nie je určené len pre nehnuteľnosti určené na bývanie, teda najmä rodinné domy? Poistiť si môžete prakticky akúkoľvek oficiálne postavenú nehnuteľnosť, teda aj garáž, altánok, bazén, stajňu, studňu alebo žumpu.


Poistenie domácnosti 

Tento druh majetkového poistenia kryje riziko poškodenia alebo zničenia hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v domácnosti, čiže zariadenia domu alebo bytu, zvyčajne vo vlastníctve toho, kto si ho poisťuje. Poistením domácnosti poisťujeme všetko, čo sa nedá poistiť poistením nehnuteľnosti.

 

Čo majú spoločné poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti

V prvom rade, obe poistenia patria do skupiny poistných produktov poisťujúcich majetok. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti zvyčajne kryje identické riziká. Nenechajte sa zmiasť marketingovými názvami rizík, všetky poisťovne musia kryť konkrétnymi poistnými produktmi presne dané riziká.

 

Základné riziká poistenia domácnosti a nehnuteľnosti

 • živly – človekom neovplyvniteľné riziká prírodného charakteru
  • požiar a zadymenie, výbuch, blesk
  • povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
  • víchrica, ľadovec, ťarcha snehu a námrazy, pád lavíny
  • atmosférické zrážky
  • zemetrasenie, pád stromov, stožiarov a iných predmetov
  • voda z vodovodných zariadení
 • vandalizmus
  • úmyselné zničenie alebo poškodenie poistenej veci cudzou osobou
 • iné predvídateľné a nepredvídateľné riziká
  • náraz vozidla
  • pád lietadla alebo jeho častí
  • nadzvuková vlna
  • krádež vlámaním alebo lúpež

 

Nadštandardné riziká v rámci pripoistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti

 • prepätie v dôsledku nepriameho úderu bleskom
 • elektrický skrat
 • výpadok elektrickej energie a zničenie obsahu mrazničky či chladničky
 • voda z akvária, vodnej postele, vykurovacích zariadení, klimatizácie
 • porucha automatickej práčky, umývačky riadu a podobných spotrebičov
 • lom rúrok vykurovacích zariadení
 • prasknutie potrubia
 • rozbitie skiel
 • poškodenie majetku vypadnutím predmetu z okna
 • krádež či poškodenie bicyklov v spoločných priestoroch mimo bytu
 • krádež, zničenie alebo poškodenie umeleckých a vzácnych predmetov, zbierok
 • krádež, poškodenie alebo zničenie stavebných častí
 • asistenčné služby

Rátajte aj s tým, že to, čo je v jednej poisťovni v základe, môže byť v druhej ako pripoistenie za príplatok. Viaceré poisťovne ponúkajú rôzne riziká v rôznych balíkoch, kľúčové je preto dôkladne si porovnať viacero ponúk a vybrať si tú, ktorá vám najviac sadne.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti by mali mať spoločné ešte jedno: poisťovňu. Jednoznačne odporúčame – z viacerých dôvodov – mať obe poistky v jednej poisťovni v rámci nejakého dobre zabaleného „balíčkového“ produktu.

Vždy dbajte na precízny výber rizík, ktoré môžu reálne nastať a neplaťte za to, čo naozaj nemusíte mať poistené. Vášmu víkendovému domčeku uprostred vinice zrejme nehrozí, že vám naň spadne strom alebo doň nabúra nákladné auto. Podrobne si preštudujte aj výluky plnenia poistenia, aby ste po poistnej udalosti neboli nemilo prekvapení.


Poistenie zodpovednosti za škodu

Tento druh poistenia býva zvyčajne súčasťou nadštandardu v rámci pripoistenia domácnosti, dá sa ale uzatvoriť aj osobitne. Je ideálny pre všetkých bývajúcich v nájme, kde môžu oni alebo ich domáci miláčikovia poškodiť cudzie zariadenie bytu.

Poistenie zodpovednosti za škodu však treba zvážiť, aj keď bývate vo vlastnom. Môže kryť napríklad riziko vytopenia susedov v bytovke, keď sa váš pes prebehne ku susedom a narobí neporiadok v ich kuríne alebo keď stará čerešňa z vašej záhrady vyvalí susedovi plot.

 

Pozor na „prestrelenie“ hodnoty

Hamletovská otázka „Nadhodnotiť či podhodnotiť?“ hodnotu zariadenia domácnosti v súvislosti s jeho poistením má jednoznačnú odpoveď. Oba extrémy nie sú dobré. Férová pre vás aj poisťovňu je reálna nenadhodnotená ani nepodhodnotená hodnota majetku, ktorý chcete poistiť.

Ak nadhodnotíte, poistka bude zbytočne drahá a pri plnení po poistnej udalosti dostanete aj tak len reálnu protihodnotu poškodeného či zničeného majetku, určenú likvidátorom. Pri podhodnotení zase reálne hrozí, že pri plnení dostanete od poisťovne menej, ako by ste mohli.

Nadhodnotenie či podhodnotenie a z nich vyplývajúce nadpoistenie či podpoistenie je pri poistení domácností v podstate bežné, pretože hodnotu zariadenia domácnosti zväčša určuje jeho vlastník. Pri poistení nehnuteľnosti to nehrozí, tam hodnotu určuje znalecký posudok.

 

A čo poistenie nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou?

Poistenie nehnuteľnosti pri hypotéke je v podstate povinná jazda. Prakticky každá hypotekárna banka vyžaduje poistenie nehnuteľnosti, ktorá je financovaná hypotékou alebo je jej ručením, ako jednu zo základných podmienok získania hypotéky.

Vlastníci niektorých bankových domov vlastnia aj poisťovne, v týchto bankách vám ako prvú voľbu ponúknu poistenie nehnuteľnosti vo vlastnej poisťovni. Každý si ale, samozrejme, môže slobodne vybrať, v ktorej poisťovni poistí svoju nehnuteľnosť zaťaženú hypotékou.

Poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti treba raz za čas „oprášiť“, aktualizovať či "upgradovať". Váš poisťovací agent alebo agentka vám asi nebudú každý rok ponúkať lacnejšiu poistku. Ale: ceny poistných produktov sa raz za čas menia a v behu času sa mení aj hodnota poistenej nehnuteľnosti, aj zariadenia domácnosti. Paušálne odporúčaný timing upgradu poistky neexistuje, skúste ale raz za pár rokov zavolať svojmu poisťovákovi a predebatovať to s ním.


Poznať rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti…

...sa jednoznačne vyplatí. Oba poistné produkty majú svoje opodstatnenie aj mnoho spoločného, je medzi nimi však aj viacero rozdielov. Kvalitné a dobre „vyskladané“ poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ideálne od jednej poisťovne, by nemalo chýbať v „batérii“ poistných produktov, ktoré jednoducho treba mať. Pre každý prípad...

Zdroje: Slovenská asociácia poisťovní | Národná banka Slovenska

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi