Na čo si dať pozor pred uzatvorením zmluvy o pôžičke

Publikované 20.03.2019 Rada | Pôžičky

Na čo si dať pozor pred uzatvorením zmluvy o pôžičke

Ak žiadate o pôžičku, osoba, ktorá vám peniaze požičia, s vami uzatvorí zmluvu o pôžičke. Na rozdiel od zmluvy o úvere, ktorá sa riadi Obchodným zákonníkom, sa zmluva o pôžičke riadi Občianskym zákonníkom, konkrétne § 657. Aké práva a povinnosti z takejto zmluvy vyplývajú pre obe strany?

Hoci pôžička a úver sú významovo rovnaké slová, právo ich prísne rozlišuje. Zmluva o úvere sa uzatvára vtedy, keď si požičiavate od spoločnosti, ktorá sa venuje poskytovaniu úverov, napríklad od banky. Zmluvu o pôžičke uzatvoríte v prípade, ak si medzi sebou požičiavajú dve fyzické osoby.

Požičať si môžete čokoľvek

Napriek tomu, že slovo pôžička sa nám najčastejšie spája s financiami, zákon zmluvu o pôžičke takto neohraničuje. Požičať si možno hocijakú vec, pričom vopred je potrebné dohodnúť formu odplaty. Ani tá nemusí byť len vo forme klasického peňažného úroku. Môžete sa, napríklad, dohodnúť, že si požičiate sud a po uplynutí určeného obdobia vrátite sudy dva.

Majte to čierne na bielom

Napriek tomu, že zmluva o pôžičke môže byť uzatvorená aj ústnou formou, v prípade, že dlžník prestane takto uzatvorenú pôžičku splácať, je na súde veľmi ťažké dokázať, že mu veriteľ peniaze alebo inú vec poskytol. Preto odporúčame uzatvoriť zmluvu písomne, a to tak, aby boli jasne stanovené podmienky, za akých si dlžník peniaze požičiava a za akých ich veriteľovi vráti.

Čo by mala dobrá zmluva o pôžičke obsahovať

  • jasnú definíciu, kto sú zmluvné strany – veriteľ (ten, kto vec vlastní) a dlžník (ten, kto si ju chce požičať) – ich mená a priezviská, adresy, čísla občianskych preukazov
  • predmet pôžičky – popis, čo sa požičiava  
  • záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi predmet zmluvy na používanie
  • povinnosť dlžníka vrátiť predmet zmluvy, prípadne vec rovnakého druhu a zaplatiť úroky
  • vyčíslenie odmeny za poskytnutie pôžičky, teda úroku  
  • určenie, akým spôsobom sa bude pôžička splácať
  • ďalšie práva a povinnosti – napríklad úroky z omeškania
  • podpisy oboch zmluvných strán

Zmluva o pôžičke vzniká v momente, ako dôjde k odovzdaniu, respektíve k požičaniu predmetnej veci, alebo peňazí. Na ochranu veriteľa aj dlžníka postačí jednoduchá zmluva, ktorá má vyššie uvedené náležitosti. Dôležité je, aby obe strany vedeli, čo je predmetom zmluvy, aká je forma odplaty za požičanie a dokedy je potrebné danú vec vrátiť.

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.

Sledujte nás na Facebooku

Dajte nám "Like" a majte vždy prehľad o novinkách vo svete financií.